Zestawienie sprzedaży detalicznej i korekt w instalacji wielofirmowej Comarch Retail

oceń
Magdalena Soswa napisał/a o
Comarch Retail
Comarch Retail artykułów: 59

4 lata temu

Za pomocą dokumentów ZSD (Zestawienie Sprzedaży Detalicznej) i KSD (Korekty Sprzedaży Detalicznej) mamy możliwość przedstawienia łącznej sprzedaży detalicznej, na którą składają się paragony i korekty wystawione w określonym czasie. Od wersji 2015.2 do powyższych zestawień będziemy mogli dodawać tylko paragony i ich korekty wystawione w obrębie tej samej firmy. Została także dodana możliwość skonfigurowania automatycznego tworzenia się dokumentów ZSD i KSD osobno dla każdego centrum.

Do dokumentów ZSD/KSD możemy dodać pozycje ręcznie (wybór z listy) lub automatycznie poprzez przycisk Dodaj automatycznie. W każdej z tych opcji będziemy mogli dodać paragony i korekty z różnych centrów w ramach tej samej firmy. Dodatkowo będzie weryfikowany Właściciel dokumentu ZSD i KSD, co oznacza, że będziemy mogli dodać tylko te pozycje, których właścicielem jest dane centrum lub centrum podrzędne w obrębie jednej firmy. Do ZSD możemy dodawać paragony zatwierdzone i zafiskalizowane, których data wystawienia zawiera się w zakresie dat w nagłówku dokumentu oraz które nie są powiązane z innym ZSD, analogicznie dla KSD.

Przykład:

W przedstawionej strukturze firmy (Rys. 1) wystawiamy ZSD/KSD z właścicielem:

  • C1_A - będziemy mogli dodać tylko paragony i korekty pochodzące z C1_A oraz BO1_A (zaznaczone kolorem zielonym)
  • Firma B - będziemy mogli dodać tylko paragony i korekty pochodzące z "Firmy B" z C2_B oraz BO1_B (zaznaczone kolorem niebieskim)
  • Firma - będziemy mogli dodać tylko paragony i korekty pochodzące z "Firmy" z C1_A , BO1_A, C2_A oraz BO2_A (zaznaczone kolorem czerwonym)

Rys. 1. Struktura firmy

Od tej wersji mamy możliwość również włączenia opcji automatycznego generowania ZSD/KSD dla konkretnego centrum. Wybieramy Konfiguracja/Struktura firmy, otwieramy do edycji wybrane centrum, przechodzimy na zakładkę Dokumenty i z listy wybieramy typ dokumentu ZSD/KSD. Na danym typie dokumentu będziemy mieli pozycję Automatyczne generowanie dokumentu z opcjami do wyboru: Brak/Dla każdego dokumentu/Codziennie/Co miesiąc (Rys. 2).

Rys. 2. Typ dokumentu ZSD z opcją automatycznego generowania dokumentu

Gdy któraś z opcji generowania jest wybrana, wtedy podczas zatwierdzania paragonu lub korekty, będzie weryfikowane czy istnieje ZSD/KSD z odpowiednim właścicielem, zakresem dat i określoną serią, aby mogła ta pozycja zostać do niego dodana. Jeżeli nie, odpowiedni dokument ZSD/KSD zostanie stworzony. Jeżeli pod centralą Retail będą stanowiska POS, to dla dokumentów z każdego z nich będą tworzone osobne ZSD/KSD. Gdy na typie dokumentu ZSD/KSD jest ustawiona opcja 'Dla każdego dokumentu', to niezależnie od serii każdy paragon dostaje swoje ZSD/KSD.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł