Weryfikacja poprawności archiwów plików instalacyjnych w Comarch ERP Auto Update 6.2

6 pkt
Paweł Kowalczyk napisał/a o
5 lat temu

W wersji 6.2 programu Comarch ERP Auto Update została wprowadzona funkcjonalność weryfikacji poprawności pobranych plików archiwum instalowanych produktów:

  • Comarch ERP Altum/Retail,
  • Comarch ERP Mobile Sprzedaż,
  • Comarch ERP Mobile Magazyn,
  • Comarch ERP Mobile Flota

wraz z akcją ponownego pobierania uszkodzonych plików.

Analiza poprawności odbywa się w momencie walidacji instalacji zarówno z poziomu ekranu głównego, jak i akcji zaawansowanych. W przypadku wykrycia błędu w archiwum instalacja zostaje przerwana. Przykładowy komunikat z informacją o błędzie widoczny jest na Rysunku 1.

Rysunek 1. Komunikat błędu walidacji instalacji podczas instalacji komponentu Comarch ERP Altum - Retail POS.

Wznowienie akcji możliwe jest przy pomocy przycisku "ponów próbę". Po jego kliknięciu użytkownik otrzyma komunikat z pytaniem następującej treści: "Czy chcesz jeszcze raz pobrać uszkodzone pliki archiwum?".

Rysunek 2 Ponowne pobieranie archiwum

Zatwierdzenie komunikatu będzie skutkowało usunięciem uszkodzonych archiwów z dysku, a następnie ponownym ich pobraniem. Po skończonej operacji instalacja komponentów będzie kontynuowana.

W kolejnej wersji programu Comarch ERP Auto Update zostanie dodana weryfikacja archiwów również po akcji pobierania oraz ponowienie operacji z poziomu zakładki "Struktura agentów" w kontekście akcji zdalnych. Dzięki temu Uszkodzona paczka instalacyjna nie zostanie rozpowszechniona do kolejnych agentów podrzędnych.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł