Czy wiesz, że iBard24 może automatycznie wysyłać użytkownikowi raporty e-mail/SMS o statusie backupu?

4 pkt
Jacek Słowik napisał/a o
Tips&tricks
Tips&tricks artykułów: 53

Chmura
Chmura artykułów: 23

Comarch IBARD
Comarch IBARD artykułów: 13

5 lat temu

Powiadomienia e-mail/SMS pozwalają na bieżąco kontrolować status zadań backupu danych. Funkcja ta jest szczególnie przydatna administratorom systemów informatycznych, którzy dzięki niej mogą być na bieżąco informowani o każdym odchyleniu od wyznaczonych norm backupu (np. na skutek zerwania połączenia z Internetem u Klienta).

Funkcjonalność powiadomień pozwala na dokładne zdefiniowanie jakie powiadomienia i w którym momencie mają zostać wysyłane użytkownikowi. Może być to zbiorcze powiadomienie z całego dnia lub indywidualny mail o rozpoczęciu lub zakończeniu backupu konkretnego folderu lub bazy danych. Użytkownik ma także możliwość wyboru między powiadomieniem w formie SMS oraz e-mail.

Konfiguracji powiadomień można dokonać po zalogowaniu do konta iBard24 oraz wybraniu opcji "Zarządzanie usługami", a następnie "Powiadomienia".

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł