Czy wiesz, że w łatwy sposób za pomocą Comarch ERP Altum Workflow masz możliwość wyeksportowania danych z do pliku CSV?

1 pkt
Piotr Tomasiak napisał/a o
BPM
BPM artykułów: 12

Comarch ERP Altum
Comarch ERP Altum artykułów: 69

Comarch ERP Altum

5 lat temu

Tym razem chcielibyśmy pokazać Państwu jak w bardzo prosty sposób można za pomocą Comarch ERP Altum Workflow wyeksportować dane do pliku CSV.
Takie wykorzystanie można użyć m.in:


• w migracji danych z różnych systemów/różnych baz firmowych (w tym przypadku można również stworzyć proces, który importuje dane z pliku CSV np. dane kontrahentów, towarów zapisane w formacie CSV)
• prezentacja danych z systemu np. w Excelu (pliki CSV są domyślnie obsługiwane przez wiele innych aplikacji)
• jako alternatywny sposób raportowania
• wymiana dokumentów między nabywcami a dostawcami, którzy używają innych formatów dokumentów elektronicznych.


Nasz przykładowy proces uruchamiany jest z listy faktur sprzedaży i dla każdego wskazanego dokumentu FS tworzony jest wiersz w pliku CSV zawierający Id i numer dokumentu. Plik wysyłany jest jako załącznik w informacji do skrzynki inicjatora procesu.


W naszym przykładzie stworzyliśmy dwa parametry:

• Ids - parametr typu Tablica Int32, który przechowuje nam identyfikatory faktur
• Separator - parametr typu String, określający nam jakim znakiem będziemy w pliku CSV oddzielać dane
Proces wygląda następująco:

Szczegółowo skupmy się na dwóch elementach:

• Format wypełniania treści pliku:

Jak widzimy do zmiennej typu String(fileContent) dodawane będą dane w formacie: ID faktury, separator, Numer faktury, separator, przejście do następnej linii itd.

• Stworzenie załącznika:

W celu użycia kodowania w systemie UTF-8 należy w argumencie "Dane załącznika" wprowadzić powyższe wyrażenie korzystając z właściwości GetBytes.


Proces uruchamiamy z listy faktur sprzedaży. Zaznaczamy określone dokumenty na liście i kontekstowo wskazujemy na Procesy Workflow i wybieramy konkretny proces.

Możemy również uruchomić proces ze skrzynki zadań. W tym sposobie po wybranieu procesu z listy kontekstowej wybieramy wartości dla parametru Ids i uruchamiamy proces.

Po przetworzeniu danych w skrzynce odbiorczej pojawia się informacja z załącznikiem.

Uruchamiając plik CSV widzimy, że proces zapisał potrzebne nam dane.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł