Czy wiesz, że w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż możesz dodać do wydruku zdjęcie towaru?

4 pkt
Katarzyna Halama napisał/a o
Tips&tricks
Tips&tricks artykułów: 53

Comarch Mobile
Comarch Mobile artykułów: 100

6 lat temu

Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż, pozwala użytkownikom na dowolną modyfikację wydruków dokumentów w formie pdf. Użytkownik może, zatem zmienić zarówno informacje drukowane na dokumencie jak i kolorystykę czy też układ wydruku. Ciekawą propozycją modyfikacji wydruku, która przedstawiona zostanie w poniższym poście jest dodanie zdjęcia towaru na wydruk.

W tym przykładzie modyfikowana będzie definicja wydruku Zamówienia Sprzedaży, jednak modyfikacje te są analogiczne dla wszystkich typów dokumentów.

Aby dodać na wydruk zdjęcie towaru konieczna jest modyfikacja plików zawierających w swojej nazwie człon: data oraz layout, czyli w tym przypadku:

1#Order#data#Wydruk_domyślny.xml

1#Order#layout#Wydruk_domyślny.xml

Plik 1#Order#style#Wydruk_domyślny.xml pozostaje bez zmian, należy jednak pamiętać, że w przypadku zmiany nazwy definicji wydruku i jego numeru należy również zmodyfikować nazwę i numer tego pliku

Modyfikacji w pliku 1#Order#data#Wydruk_domyślny.xml podlegać będzie sekcja DocumentsPositions, w której należy dodać następujący fragment:

ItemsPhotos.Data AS ItemImage FROM DocumentsPositions
JOIN Documents ON Documents.DocumentId = DocumentsPositions.DocumentId AND Documents.DocumentIsLocal = DocumentsPositions.DocumentIsLocal
LEFT JOIN ItemsPhotosLinks ON ItemsPhotosLinks.ItemId = DocumentsPositions.ItemId AND ItemsPhotosLinks.IsDefault = 1 LEFT JOIN ItemsPhotos ON ItemsPhotos.PhotoId = ITemsPhotosLinks.PhotoId AND ItemsPhotos.PhotoIsLocal = 0

Po modyfikacji sekcja ta powinna wyglądać następująco:

DocumentsPositions

SELECT ((Quantity * Nominator) / Denominator) AS Quantity, '[' || ItemCode || '] ' || ItemName AS ItemName, CASE WHEN IsVatFromNetValue = 1 THEN round(((EndNetPrice * Denominator) / Nominator), 2) ELSE round(((EndGrossPrice * Denominator) / Nominator),2) END AS Price, VatRateValue, DocumentsPositions.Discount, UnitName, CASE WHEN IsVatFromNetValue = 1 THEN DocumentsPositions.NetValue ELSE DocumentsPositions.GrossValue END AS Value, ItemsPhotos.Data AS ItemImage FROM DocumentsPositions JOIN Documents ON Documents.DocumentId = DocumentsPositions.DocumentId AND Documents.DocumentIsLocal = DocumentsPositions.DocumentIsLocal LEFT JOIN ItemsPhotosLinks ON ItemsPhotosLinks.ItemId = DocumentsPositions.ItemId AND ItemsPhotosLinks.IsDefault = 1 LEFT JOIN ItemsPhotos ON ItemsPhotos.PhotoId = ITemsPhotosLinks.PhotoId AND ItemsPhotos.PhotoIsLocal = 0 WHERE DocumentsPositions.DocumentId = @DocumentId@ AND DocumentsPositions.DocumentIsLocal = @DocumentIsLocal@ ORDER BY Ordinal

Dzięki modyfikacji tego zapytania zostaną dodatkowo pobrane zdjęcia na wydruk, które następnie będzie można wykorzystać przy edycji pliku 1#Order#layout#Wydruk_domyślny.xml

Aby wyświetlić na wydruku pobrane zdjęcia w pliku 1#Order#layout#Wydruk_domyślny.xml w odpowiednim miejscu należy dodać dodatkową kolumnę:

W tym przykładzie kolumna "Zdjęcie" została dodana pomiędzy liczbą porządkową a kodem i nazwą towaru.

Wydruk po przeprowadzonych modyfikacjach wygląda następująco:

Jeżeli użytkownik chce, aby stworzony wydruk był dodatkowym opcjonalnym rodzajem wydruku po dokonaniu zmian konieczne jest zapisanie plików zmieniając w ich nazwach numer oraz nazwę wydruku.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł