Aktualizacja danych kontrahenta w Comarch Retail

oceń
Magdalena Soswa napisał/a o
Comarch Retail
Comarch Retail artykułów: 59

3 lata temu

Wraz z wersją 2015.5 została udostępniona możliwość wprowadzania zmian na zatwierdzonych dokumentach dotyczących danych kontrahenta i jego adresu. Możliwość takiej edycji będzie uzależniona od uprawnień operatora. Edycja dostępna będzie zarówno na centrali jak i oddziale Retail.

Nowe uprawnienie będzie dostępne po wybraniu Konfiguracja/Struktura firmy/Grupy operatorów. Podnosząc do edycji wybraną grupę operatorów na zakładce Inne uprawnienia znajdziemy pozycję "Aktualizacja danych kontrahenta na zatwierdzonych dokumentach"(Rys. 1). Po jej zaznaczeniu będziemy mogli korzystać z opisanej funkcjonalności. Edycja tego parametru jest możliwa tylko na centrali, a jego ustawienie zostanie przesłane do oddziału.

Rys. 1. Uprawnienie "Aktualizacja danych kontrahenta na zatwierdzonych dokumentach" dla grupy operatorów

Zmiany będą dostępne na dokumentach sprzedażowych, zakupowych, magazynowych oraz ich korektach (również korektach ręcznych). Przykładowo, edytując fakturę sprzedaży będziemy mogli zmienić dane adresowe na zakładce Kontrahenci poprzez wybór przycisku Zmień adres (1). Z tego poziomu będziemy mogli wybrać dowolny adres z listy lub dodać nowy adres (2). Po zapisaniu dokumentu zmiany zostaną zapamiętane (3).

Rys. 2. Zmiana danych adresowych kontrahenta na zatwierdzonym dokumencie

Zaktualizowanie danych kontrahenta na zatwierdzonym dokumencie wystawionym na oddziale Retail:

  • będzie możliwe do momentu przesłania dokumentu do centrali, potem przycisk będzie wyszarzany i ta możliwość zostanie zablokowana
  • dokumenty po synchronizacji będą mogły być modyfikowane na centrali. Aktualizacja nie będzie dostępna tylko dla dokumentów, które będą w stanie zaksięgowanym, zafiskalizowanym/zaksięgowanym, wydrukowanym/zaksięgowanym
  • zmiany wprowadzone na centrali dla kontrahenta na zatwierdzonych dokumentach będą przesyłane ponownie do oddziału

Aktualizacja danych kontrahenta będzie działała inaczej dla dokumentu zamówienia sprzedaży. Możliwość modyfikacji będzie miało centrum, do którego należy magazyn wybrany na ZS (wartość w polu Magazyn). Jeżeli wybierzemy magazyn odległy to dopiero po synchronizacji dokumentu będzie weryfikowane, które centrum może dokonywać zmian.

Wyjątkiem są tu również dokumenty reklamacji. Możliwość modyfikacji będzie miało centrum, które obsługuje reklamację. Jeżeli zostanie ona przekazana do innego centrum, to po synchronizacji tylko nowe centrum będzie mogło dokonywać aktualizacji danych kontrahenta.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł