Aktualizacja agentów podrzędnych w aplikacji Comarch ERP Auto Update jednym kliknięciem

1 pkt
Michał Szarek napisał/a o
4 lata temu

Wraz z wydaniem wersji 2015.6 aplikacji Comarch ERP Auto Update udostępniona została nowa funkcjonalność aktualizacji wersji Auto Update u agentów podrzędnych za pomocą jednego kliknięcia. Funkcjonalność ta umożliwia wykonanie aktualizacji programu Comarch ERP Auto Update na wszystkich agentach w sieci jednocześnie. Do tej pory trzeba było wywoływać aktualizację indywidualnie dla każdego z agentów. W dużych sieciach było to uciążliwe i czasochłonne.

Rys. 1 Aktualizacja wersji Comarch ERP Auto Update dla wybranego agenta podrzędnego.


Po przejściu do okna zarządzania siecią agentów (rysunek 2), pojawi się lista agentów w sieci, na której można teraz zobaczyć obok kodu agenta numer wersji zainstalowanej aplikacji Comarch ERP Auto Update oraz znacznik orkeślający czy wersja ta jest aktualna (rysunek 3). Możliwe są tylko dwa statusy:

Wersja nieatkualna

Wersja aktualna

Rys. 2 Wybór zarządzania siecią agentów podrzędnych.

Rys. 3 Lista agentów podrzędnych - numer wersji i znacznik statusu aktualności wersji.

Gdy wersja, tak jak na powyższym rysunku, jest nieaktualna można zaktualizować ją za pomocą nowego przycisku 'Aktualizuj wszystkich' który znajduje się na wstążce (rysunek 4).

Rys. 4 Przycisk 'Aktualizuj wszystkich' na wstążce w oknie struktury agentów.

Po kliknięciu w ten przycisk rozpoczyna się aktualizacja wersji w całej sieci agentów (rysunek 5). Działanie takie ma na celu utrzymanie sieci agentów w spójnej wersji. Zalecane to jest do jej poprawnego działania.

Rys. 5 Aktualizacja całej sieci agentów - pasek postępu.


Rys. 6 Komunikat o zakończeniu akcji aktualizacji aplikacji dla agentów podrzędnych.

Jeżeli akcja zakończy się pomyślnie dla wszystkich agentów, jak to jest widoczne na powyższym rysunku, statusy na liście powinny wskazywać, że wersja jest aktualna , a numer wersji powinien być taki sam dla wszystkich agentów i spójny z numerem wersji agenta głównego.

Może jednak wystąpić sytuacja, że akcja zakończy się niepowodzeniem bo np. komputer na jednym z agentów podrzędnych będzie niedostępny. Wtedy aplikacja Comarch ERP Auto Update powiadomi nas komunikatem, który zawierać będzie informację o liczbie agentów, dla których aktualizacja nie powiodła się. Na liście agentów podrzędnych taki agent będzie oznaczony statusem "Wersja nieaktualna". Aby poznać dokładną przyczynę niepowodzenia, aktualizacji, należy przejrzeć logi aplikacji Comarch ERP Auto Update.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł