Czy wiesz, że w Comarch ERP Altum można zoptymalizować obsługę reklamacji dzięki możliwości definiowania wzorców?

7 pkt
Piotr Srebnicki napisał/a o
Comarch ERP Altum
Comarch ERP Altum artykułów: 69

Comarch ERP Altum

Tips&tricks
Tips&tricks artykułów: 53

5 lat temu

W celu ułatwienia obsługi reklamacji w Comarch ERP Altum istnieje funkcjonalność wzorców obsługi reklamacji. Dzięki niej możliwe jest definiowanie ścieżek, według których powinny być wykonywane kolejne akcje reklamacyjne.

Przy rejestracji kolejnej akcji na reklamacji, system zaproponuje Użytkownikowi, którą akcję powinien wykonać jako następną.
Wzorce definiuje się osobno dla typu reklamacji, czyli osobne wzorce definiuje się dla reklamacji sprzedaży, osobne dla reklamacji zakupu.
Aby korzystać z wzorców obsługi reklamacji, należy w sekcji handlowej konfiguracji systemu zaznaczyć parametr "Obsługa reklamacji wg wzorców".


Po zaznaczeniu parametru i zapisaniu zmian w konfiguracji na ribbonie w sekcji "Handel/Magazyn" pojawia się menu "Wzorce obsługi reklamacji".

Dla wzorca reklamacji sprzedaży (RLS) możliwe są do wyboru następujące akcje:
- Uznanie reklamacji
- Odrzucenie reklamacji
- Przyjęcie towaru od klienta (PW)
- Wydanie towaru dla klienta (RW)
- Przesunięcie towaru do innego magazynu
- Przyjęcie towaru z innego magazynu
- Wygenerowanie reklamacji zakupu
- Wydanie nowego towaru (FS)
- Korekta ilościowa dokumentu sprzedaży (KIFS)
- Korekta ilościowa dokumentu sprzedaży - zwrot całości (FS)
- Korekta wartościowa dokumentu sprzedaży (KWFS)
- Korekta ilościowa paragonu (KIPAR)
- Korekta ilościowa paragonu - zwrot całości (KIPAR)
- Korekta wartościowa paragonu (KWPAR)
- Przekaż obsługę reklamacji

Dla wzorca reklamacji zakupu (RLZ):
- Uznanie reklamacji
- Odrzucenie reklamacji
- Wydanie towaru do dostawcy (RW)
- Przyjęcie towaru od dostawcy (PW)
- Przyjęcie nowego towaru (FZ)
- Korekta ilościowa dokumentu zakupu (KIFZ)
- Korekta ilościowa dokumentu zakupu - zwrot całości (KIFZ)
- Korekta wartościowa dokumentu zakupu (KWFZ)
- Przekaż obsługę reklamacji

Przykład:
Konfiguracja wzorca obsługi reklamacji sprzedaży:
1. W konfiguracji modułu handlowego należy zaznaczyć parametr: Obsługa reklamacji według wzorców, zapisać.
2. Na liście wzorców reklamacji dodać wzorzec Wymiana_towaru, wpisać kod, nazwę, zaznaczyć parametr Domyślny. Wzorzec Wymiana_towaru jest dostępny na reklamacji sprzedaży (RLS).
Na Wymiana_towaru dodać akcje:
- Przyjęcie towaru od klienta (PW),
- Korekta ilościowa dokumentu sprzedaży (KIFS),
- Uznanie reklamacji,
- Wydanie towaru dla klienta (RW).
Zapisać wzorzec Wymiana_towaru.

Klient (firma WMDH) reklamuje towar ETX40 zakupiony kilka dni wcześniej na fakturę FS/2014/0002, reklamujący prosi o wymianę towaru na nowy ze względu na fabryczne uszkodzenia, przedkłada również dowód zakupu.
Operator/Sprzedawca przyjmuje towar od klienta, wystawia RLS, na którym wybiera Reklamującego z listy kontrahentów oraz dodaje reklamowany artykuł.

W oknie elementu naciskając przycisk Dokument otwiera się lista dokumentów rozchodowych
(do wyboru z menu kontekstowego Paragon, Faktura, Zamówienie, Rozchód), z której należy wybrać fakturę sprzedaży o numerze FS/2014/0002. Na edytowanej fakturze wybrać reklamowany artykuł oraz związaną z nim subpozycję.
W sekcji Status reklamacji należy wybrać jeszcze żądanie reklamującego, którym była wymiana na nowy towar, zapisać.Na RLS jest artykuł ETX40, w ilości 1 sztuka oraz wyświetlany numer dokumentu faktury sprzedaży.
Po zatwierdzeniu dokumentu reklamacja została przyjęta do realizacji, a jej aktualny status to
"Do rozpatrzenia".

Sprzedawca edytuje dokument RLS i na reklamowanym artykule EXT40 dodaje akcję z menu kontekstowego lub używając przycisku na ribbonie.

W polu Akcja wyświetlana jest w kolorze czerwonym pierwsza akcja ze wzorca: Przyjęcie towaru od klienta (PW).

Po zapisaniu akcji zostaje wygenerowany dokument przyjęcia wewnętrznego (PW) z uzupełnionymi danymi kontrahenta oraz dodanym reklamowanym artykułem. Należy zatwierdzić dokument.
Na reklamowanym artykule dodać kolejną akcję - podpowiada się następna ze wzorca: Korekta ilościowa dokumentu sprzedaży (KIFS). Ze względu na żądanie reklamującego oraz stwierdzone wady fabryczne należy pominąć ten krok i wybrać z listy kolejną ze zdefiniowanych akcji: Uznanie reklamacji. Dokument RLS przyjmuje status: Uznana.
Następnie dodając kolejną akcję podpowiada się ostatnia z wzorca: Wydanie towaru dla klienta (RW). Zapisując akcję automatycznie generowany zostaje dokument RW z uzupełnionym kontrahentem WMDH oraz artykułem EXT40. Po zatwierdzeniu RW i zapisaniu RLS reklamacja zostaje zrealizowana.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł