Tematy dostępne w archiwalnym BLOGu Comarch ERP Altum Workflow

3 pkt
Przemysław Duda napisał/a o
BPM
BPM artykułów: 12

Comarch ERP Altum
Comarch ERP Altum artykułów: 69

Comarch ERP Altum

5 lat temu

Witamy!

Z racji przeniesienia naszego dotychczasowego bloga do Społeczności Comarch ERP postanowiliśmy przypomnieć listę tematów postów, które zostały dotychczas stworzone w ramach obszaru Workflow. Informacje zawarte na dotychczasowym blogu są bardzo przydatne w poznawaniu i korzystaniu z Edytora Workflow pod kątem tworzenia i wykorzystywania procesów.

Poniżej znajduje się lista tematów z podziałem na kategorie. Zachęcamy do lektury!

--

Zespół Comarch ERP Altum WorkflowProcesy


Proces wiązania dokumentu RLS z dokumentami sprzedażowymi (FS,PAR)
Procesy windykacyjne dla wersji Workflow 6.0 cz.2
Procesy windykacyjne dla wersji Workflow 6.0
Zmiany w procesie obsługi transakcji wewnątrzwspólnotowych w związku z nowymi stanami faktur VAT zakupu i sprzedaży
Aktualizacja normatywów - zmiany w procesie.
Proces obsługujący transakcje wewnątrzwspólnotowe
Proces Poinformuj o rozbieżności w kasie
Proces aktualizacji kursów walut
Proces wysyłający informację o nierozpatrzonych dokumentach reklamacji (RLS)
Proces informujący o uznaniu reklamacji RLS
Lokalne procesy RLS
Przykładowy proces sprawdzenia uprawnień użytkownika
Proces aktualizacji normatywów
Automatyczne generowanie spotkań i kontaktów (CRM)
Aktualizacja opiekunów na kartach osób kontaktowych oraz kontrahentów.
Proces CRM -Seryjne generowanie kwestionariuszy dla kontrahentów pobrancyh z raportu BI
Proces CRM - Powiadomienia o zadaniach
Proces CRM - Zmiana rodzaju kontrahenta w CRM
Proces generowania dokumentu ZZ z BST na dostawcę proponującego najniższą cenę
Zmiany w procesach księgowych odnośnie zapisu właściwego operatora w historii zmianTworzenie procesów:

Przygotowywanie procesów - Best Practises
Nowy typ procesu: schemat blokowy
Podprocesy - traktowanie innych procesów jako aktywności
Proces lokalny - nowy typ procesu w Workflow
Zmiany w procesie Automatycznej obsługi transakcji wewnątrzwspólnotowej
Rozszerzalność lokalnych zdarzeńAktywności:

Aktywność Wyślij informację
Nowe aktywności biznesowe w 5.4
Aktywności "Wykonaj SQL"
Ulepszenia w aktywności Wyślij e-mail
Nowy designer dla aktywności Przypisz
Zmiany w aktywności "Wyślij e-mail"
Aktywności do zarządzania danymi binarnymi w Altum
Aktywność sortowania kolekcji
Atrybuty - przykłady praktycznego zastosowania
Aktywności do zarządzania słownikami
Aktywności do zarządzania kolekcjami
Nowa aktywność wywoływania metod - Invoke Method
Aktywność oczekiwania na zdarzenie (WaitForEvent)Zdarzenia startowe:

Nowy interfejs do zarządzania mapowaniem parametrów zdarzeń na argumenty startowe procesu
Aktywności i zdarzenia startowe dla ZWE
Zdarzenie lokalne po wygenerowaniu FS z WZ
Nowe zdarzenia lokalne dla WZ/MM-/MM+/PZ/PWKonfiguracja:

Możliwość dynamicznej zmiany języka interfejsu bez ponownego uruchamiania
Możliwość konfiguracji EndpointaWorkflow po numerze IP oraz po nazwie serwera
Możliwość wznowienia przerwanej instancji procesuProblem Solver:

Naprawa komunikacji SQL Service Brokera
ProblemSolver - pierwszy krok rozwiązania problemu
Zmiana portu SQL Service Brokera przy pomocy konfiguratora Workflow
Automatyczne uruchomienie Problem Solvera
Problem Solver - opis działania i funkcjeSkrzynka zadań:

Ergonomiczne zmiany notyfikatora skrzynki zadań
Hiperlinki w skrzynce zadań
Zmiany w ergonomii i sposobie przekazywania wartości podczas uruchamiania procesów z Inbox
Nowa skrzynka zadań w Comarch ERP Altum/Retail 5.5 - porównanie z wersją 5.4
Dynamiczny edytor wiadomości skrzynki odbiorczej
Monitorowanie podglądu stanu wykonania procesu w skrzynce zadańIntegracja z BI:

Workflow - Integracja z BI
Workflow - Integracja BI - przykład
Kontekstowy wybór raportu w aktywności Pobierz raport BI
Autokonfiguracja Workflow w zależności od instalacji modułu BIKonteksty:

Mapowanie więcej niż jednego elementu z kontekstu
Zmiany ergonomiczne w kontekstach
Zaktualizowana lista kontekstów, linków i hiperlinków w WorkflowEdytor Workflow:

Blokowanie modyfikacji standardowych procesów
Zmiany ergonomiczne w UI edytora WF
Combobox na liście parametrów procesu
Domyślne sortowanie listy importu procesów
Składnia wyszukiwarki Panel Search w edytorze Workflow
Załączniki w informacjach i decyzjach
Zmiana wyglądu podglądu stanu wykonania
Możliwość zamiany decyzji na informację i informacji na decyzję
Lepsza ergonomia importu procesów w edytorzeIntegracja z Comarch ERP Retail:

Zdalne uruchamianie procesów Workflow
Synchronizacja obiektów na oddziałyTips and Tricks:

Wyszukiwanie plików na dysku z poziomu procesu Workflow
Timeout na aktywnościach SQL
Możliwości rozszerzalności Workflow - przykład
Uruchamianie dwóch wersji Workflow na tym samym stanowisku
Skróty do procesów Workflow na pulpicie Altum
Zapis stanu procesu na bazę i jego konsekwencję
Formatowanie danych przekazywanych w wiadomości e-mail
Obsługa parametrów w wydrukach w Altum
Nowe wsparcie dla tłumaczeńDokumentacja:

Dodatkowe materiały dotyczące Workflow 5.3
Dokumentacja do procesów
Zmiana bezpieczeństwa w kontekście Workflow 5.3
Zmiany w szkoleniach Workflow

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł