Nowa wersja Comarch ERP XL 2016.1

oceń
Piotr Kurowski napisał/a o
Comarch ERP XL
Comarch ERP XL artykułów: 95

Comarch ERP XL

3 lata temu

Comarch ERP XL 2016.1 – nowa wersja już dostępna!

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować o udostępnieniu najnowszej wersji Comarch ERP XL 2016.1. Wraz z nią oddajemy w Państwa ręce 207 nowych funkcjonalności! Warto zaznaczyć, że stale rozwijamy obszary logistyki, produkcji i księgowości powiększając funkcjonalność systemu m.in. o promocje "do wyczerpania", czy możliwość zapisywania kalkulacji kosztu jako dokument.

W najnowszej wersji systemu udostępniliśmy Pulpity Operatora, tzw. Dashboardy, czyli obszary na których każdy z użytkowników ma możliwość dodania skrótów do elementów systemu lub linków do źródeł zewnętrznych. Dashboardy wyposażone zostały w możliwość kreowania własnych pulpitów z obiektami, z których konkretny użytkownik korzysta najczęściej. Udostępnione zostały też tzw. Predefiniowane Pulpity Operatorów, będące dashboardami gotowymi do wykorzystania bez konieczności ich definiowania.

Poniżej prezentujemy przykład Pulpitu Operatora:

Udostępniliśmy również nowy moduł Comarch ERP XL HR dedykowany do współpracy kadrowo-płacowej. Współpraca opiera się na zasadach identycznych jak obecna współpraca z systemem Comarch ERP Optima Kadry i Płace.

Spośród nowości w wersji 2016.1 w poszczególnych obszarach funkcjonalnych warto wymienić:

Logistyka

Obsługa promocji do wyczerpania określonej ilości towaru, wartości rabatu, lub wielkości refundowanej przez Producenta, czy też Dostawcę.

Możliwość generowana Oferty sprzedaży do wielu dokumentów Ofert zakupu.

Opcjonalne ustalanie cen i rabatów na zamówieniu w oparciu o datę wystawienia, lub planowaną datę realizacji zamówienia.

Funkcjonalność zmiany rodzaju transakcji na korekcie sprzedaży z Kraj na Podatnikiem jest nabywca.

Produkcja

Zapisywanie kalkulacji kosztu jako dokumentu, zawierającego historyczne wartości stawek i kosztów dodatkowych przypisanych do składników kalkulacji, co umożliwia porównanie kosztów kalkulowanych z faktycznie poniesionymi/uzyskanymi.

Rejestrowanie awarii lub przestoju zasobu produkcyjnego oraz wykonania odpowiednich działań prowadzących do usunięcia problemów związanych z awarią na zleceniach produkcyjnych, na których występuje dany zasób.

Możliwość generowania dokumentów AWD/ZWM bezpośrednio do Zleceń produkcyjnych, Harmonogramów projektów, Zleceń kompletacji i Zleceń dekompletacji.

Zmiany ergonomiczne na Planie produkcji - wyróżnienie kolorem oraz możliwość odfiltrowania pozycji "zagrożonych" z powodu braku wystarczającej ilości materiału lub przekroczonego terminu realizacji; możliwość odfiltrowania materiałów, których braki są konieczne do uzupełnienia; usprawnienia w obszarze sekcji z materiałami - sekcja wypełniana podczas podświetlenia wybranej pozycji.

Umożliwienie automatycznego przenoszenia daty realizacji elementu zamówienia na pozycję ZP/HPR, gdy zlecenie/harmonogram generowane jest z zamówienia.

Udostępnienie opcji przenoszenia na dokument ZP, generowany z ZS/ZW tylko tych pozycji, które mają zdefiniowaną technologię lub wszystkich.

Umożliwienie edycji magazynu dla surowca na realizacji zlecenia, gdy na technologii wskazany jest konkretny magazyn.

Księgowość

Grupowanie po NIP na VAT-UE/VAT-UEK oraz dodatkowy widok, prezentujący informacje ujęte na VAT-UE/VAT-UEK w ramach danego NIP, wg kontrahentów.

Wydruk seryjny dla deklaracji VAT-27 (i korekt).

Funkcjonalność liczenia funkcji księgowych/obrotów i sald na podstawie kwot opisu analitycznego dekretów.

Wprowadzenie obsługi przelewów celnych za pośrednictwem mechanizmu Webservice.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w nowej wersji systemu znajduje się w dokumencie: "Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2016.1".


Comarch ERP XL 2016.1 współpracuje z najnowszymi aplikacjami internetowymi oraz rozwiązaniami mobilnym, w szczególności z:

Comarch ERP Mobile Sprzedaż 2016.2

Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży 2016.2

Comarch ERP Nowy Pulpit Kontrahenta 2016.1.0.NE.XL

Comarch ERP Pulpit Kontrahenta 2016.1

Comarch Retail 2016.0

Comarch ERP Obieg Dokumentów 2016.0.2.NE

Comarch ERP e-Sklep 2016.2

Comarch WMS 2016.0

Wszystko.pl

iBard24 2.9.10

Z poważaniem,
Zespół Comarch ERP XL

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł