Czy wiesz, że w Comarch ERP Altum istnieje możliwość wystawienia dokumentu Protokół rozbieżności do Przesunięcia międzymagazynowego?

8 pkt
Kamil Szamreta napisał/a o
Comarch ERP Altum
Comarch ERP Altum artykułów: 69

Comarch ERP Altum

5 lat temu

Od wersji 6.0 w systemie Comarch ERP Altum istnieje możliwość wystawienia Protokołu rozbieżności (PRP) do dokumentu Przesunięcie międzymagazynowe (MM-). Idea tego dokumentu polega na odnotowaniu i raportowaniu rozbieżności czyli niezgodności w dostawach towarów przyjmowanych za pomocą dokumentów MM- i MM+.

Dokument PRP możemy stworzyć z poziomu listy dokumentów MM- do całego dokumentu Przesunięcia międzymagazynowego bądź z poziomu szczegółów MM- lub monitora opakowań do konkretnego opakowania. Na formularz dokumentu można wczytać (za pomocą czytnika kodów kreskowych) lub wprowadzić ręcznie towary, które fizycznie zostały dostarczone do magazynu docelowego. Dla każdego artykułu na dokumencie można określić rozbieżność, czyli nieprawidłowość w przyjmowanym towarze, np. wadę towaru, złą jakość, itp. Można ją określić mając do wyboru dwie domyślne wartości z listy: "Zgodny", "Niezgodny", bądź zdefiniować własne w konfiguracji (Konfiguracja/ Słowniki uniwersalne/ Ogólne/ Kody rozbieżności).

Rysunek 1. Formularz dokumentu PRP z elementami, które realnie dotarły do magazynu docelowego.

W momencie zatwierdzenia wszystkich dokumentów PRP do dokumentu MM- automatycznie zostaje wygenerowany dokument MM+ do tego MM-.

Dokument PRP stanowi podstawę do stworzenia Raportu rozbieżności (RR), który ma formę wydruku. Na RR prezentowane są wszystkie rozbieżności między towarem, który znajduje się na MM- a takim, który faktycznie przyszedł w dostawie, określonym na dokumencie PRP.

Rysunek 2. Wydruk RR - układ wydruku Raportu Rozbieżności

Przykładowy scenariusz rozbieżności i prezentacji wartości na RR:

  • MM-: 1szt, towaru Bk_Mx1
  • PRP: 2szt. towaru Bk_MRw13, z czego dla 1 szt. zarejestrowano usterkę

Na RR otrzymamy 3 rozbieżności:

W przypadku różnic pomiędzy elementami MM- a PRP system je porównuje i na raporcie wyświetla odpowiednio informacje: "Brak artykułu na MM-", "Brak artykułu na PRP". W momencie, gdy pomiędzy dokumentami MM-, a PRP nie ma żadnej różnicy, na wydruku pojawi się adnotacja "Brak rozbieżności".

Więcej informacji o wspomnianym dokumencie znajdą Państwo w dokumentacji Handel i Magazyn dostępnej na Indywidualnych Stronach Partnerów/Klientów.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł