Czy wiesz, że za pomocą procesu Workflow możesz automatycznie uzupełniać braki?

oceń
Piotr Tomasiak napisał/a o
BPM
BPM artykułów: 12

Comarch ERP Altum
Comarch ERP Altum artykułów: 69

Comarch ERP Altum

5 lat temu

W wersji 6.3 został udostępniony proces do automatycznego uzupełniania braków. Został stworzony głównie na potrzeby klientów Comarch ERP Retail, którzy prowadzą sprzedaż z brakami. Proces ma za zadanie wygenerować do dokumentów rozchodowych dokumenty magazynowe WZ na artykuły
z brakami w sytuacji gdy dane zasoby zostały uzupełnione na magazynie.

Proces uruchamiany jest na kilka sposobów:


1. Zatwierdzenie PW, PZ, MM+
Proces uruchamia się automatycznie po zatwierdzeniu ww. dokumentów. W tym przypadku proces na bieżąco uzupełnia brakujące dokumenty magazynowe. Dla artykułów znajdujących się na dokumencie dostawy, proces weryfikuje zarejestrowane w systemie braki Następnie do faktur sprzedaży lub paragonów wskazujących brak zasobów dla przyjętych artykułów, proces generuje dokumenty magazynowe (WZ), a tym samym usuwa braki na magazynie. Rezultat wykonanych operacji wysyłany jest do skrzynki operatora wskazanego w parametrze startowym procesu lub inicjatora procesu. Informacja przesyłana jest tylko, gdy proces odnalazł braki w systemie.


Przykład:
Tworzymy FS i PAR z brakami:

Stany magazynowe:

Tworzymy nowe PZ i zatwierdzamy:

Uruchamia się proces na zdarzenie zatwierdzenia PZ, który do faktury i paragonu tworzy dokumenty WZ. Na poniższym zdjęciu widać, że subelement został powiązany z nowoutworzonym dokumentem PZ.

2. Uruchomienie procesu bezpośrednio z list PW/PZ lub MM+

3. Uruchamianie procesu ze skrzynki zadań wybierając dokumenty przychodowe z listy kontekstowej.

4. Uruchomienie procesu w trybie Globalnego uzupełniania braków.

Jeżeli braki powinny być uzupełniane cyklicznie, nie przy każdorazowym zatwierdzeniu dostawy, proces można uruchomić ręcznie z poziomu skrzynki zadań lub automatycznie według harmonogramu z zaznaczonym parametrem startowym: Globalne uzupełnianie braków. W tym trybie proces weryfikuje wszystkie faktury sprzedaży i paragony, na których zarejestrowano braki a następnie próbuje dogenerować brakujące dokumenty magazynowe (WZ) korzystając z istniejących zasobów na magazynach. Informacja o wszystkich dokumentach wskazujących braki oraz o dokumentach wygenerowanych przesyłana jest do operatora wskazanego w parametrze startowym lub do inicjatora procesu. W przypadku globalnego uzupełniania braków według harmonogramu zaleca się odznaczanie zdarzeń startowych dla ww. dokumentów.

Przykładowa informacja podsumowująca:

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł