Konfiguracja baz danych komponentów Comarch ERP Altum\Retail w programie Comarch ERP Auto Update

3 pkt
Katarzyna Telesz napisał/a o
Comarch ERP Altum
Comarch ERP Altum artykułów: 69

Comarch ERP Altum

Comarch Retail
Comarch Retail artykułów: 59

5 lat temu

Po zainstalowaniu programu Comarch ERP Altum\Retail w celu jego poprawnej aktualizacji za pomocą Comarch ERP Auto Update wymagana jest prawidłowa konfiguracja zainstalowanych komponentów: Centrala Serwer, Retail Backoffice Serwer i Business Intelligence Serwer. Pozostałe komponenty nie wymagają dodatkowej konfiguracji.

Po przejściu na zakładkę Konfiguracja (Rysunek 1) i podświetleniu wybranego komponentu należy wybrać opcję Konfiguracja na ribbonie (1) lub w menu kontekstowym (2) (Rysunek 2).

Rysunek 1. Przejście na zakładkę Konfiguracja.

Rysunek 2. Przejście na zakładkę konfiguracji komponentu Centrala Serwer.

Dla komponentów Centrala Serwer i Retail Backoffice Serwer wymagane jest podanie nazw zarówno bazy konfiguracyjnej jak i bazy firmowej (Rysunek 3). W przypadku Business Intelligence Serwer konfiguracja dotyczy tylko bazy firmowej (Rysunek 4). Dla każdej używanej bazy należy podać również instancję serwera SQL, na którym się ona znajduje. Ostatnią rzeczą w uzupełnieniu konfiguracji jest podanie sposobu logowania do bazy danych. Jeżeli serwer SQL znajduje się na innym komputerze niż komputer, na którym uruchomiona jest usługa Comarch ERP Auto Update Service to wtedy zalecane jest używanie logowania SQL, czyli poprzez podanie loginu i hasła. Jeśli natomiast serwer SQL z bazą danych znajduje się na tym samym komputerze co usługa to wtedy możliwe jest używanie loginu zintegrowanego. Jeśli użytkownik wskaże logowanie zintegrowane wtedy logowanie do bazy odbywa się na takim samym koncie, na którym działa usługa Comarch ERP Auto Update Service.

Rysunek 3. Konfiguracja komponentu Centrala Serwer.

Rysunek 4. Konfiguracja komponentu Business Intelligence Serwer.

W zakładkach konfiguracji komponentów dostępny jest dla każdej bazy przycisk Test połączenia, który po naciśnięciu zwróci odpowiedni komunikat. Jeśli połączenie jest prawidłowe użytkownik dostanie komunikat jak na Rysunku 5., natomiast jeśli nie ma połączenia z bazą - użytkownik otrzyma taką informację wraz z prawdopodobną przyczyną braku połączenia (Rysunek 6, Rysunek 7).


Rysunek 5. Komunikat informujący o prawidłowym połączeniu z bazą danych.


Rysunek 6. Brak połączenia z bazą danych spowodowany wybraniem bazy firmowej w miejscu bazy konfiguracyjnej.

Rysunek 7. Brak połączenia z bazą danych spowodowany brakiem połączenia z serwerem.

Po zainstalowaniu Comarch ERP Altum\Retal w Menu Start w folderze Comarch ERP jest dostępny Konfigurator służący m.in. do kreacji baz. Jeśli użytkownik korzystał z Konfiguratora wszystkie ustawienia dotyczące konfiguracji automatycznie przeniosą się w odpowiednie miejsce w Comarch ERP Auto Update. Jeśli natomiast użytkownik skorzystał z Managera baz ustawienia te muszą zostać wypełnione ręcznie.


W przypadku, gdy użytkownik nie skonfiguruje ustawień dotyczących baz danych i rozpocznie proces aktualizacji otrzyma komunikat o treści:


"Weryfikacja zakończona niepowodzeniem. Szczegóły:
- Połączenie do bazy firmowej - Nie skonfigurowano połączenia do firmowej bazy danych. Należy poprawnie skonfigurować połączenie do bazy w konfiguracji komponentu.
- Połączenie do bazy konfiguracyjnej - Nie skonfigurowano połączenia do konfiguracyjnej bazy danych. Należy poprawnie skonfigurować połączenie do bazy w konfiguracji komponentu.
Więcej szczegółów w logach aplikacji" (Rysunek 8).

Rysunek 8. Komunikat informujący użytkownika o braku konfiguracji baz danych instalowanych komponentów.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł