Odinstalowywanie produktów za pomocą Comarch ERP Auto Update

1 pkt
Katarzyna Telesz napisał/a o
Comarch ERP Altum
Comarch ERP Altum artykułów: 69

Comarch ERP Altum

Comarch Mobile
Comarch Mobile artykułów: 100

5 lat temu

W programie Comarch ERP Auto Update od wersji 6.0 istnieje możliwość odinstalowania produktów/komponentów Comarch ERP Altum i Comarch ERP Mobile bez konieczności wykonywania kilkukrotnego rollbacku, jak we wcześniejszych wersjach aplikacji. Akcja odinstalowywania dostępna jest zarówno lokalnie jak i zdalnie. Aby odinstalować produkt/komponent lokalnie należy wybrać na ekranie głównym Akcje zaawansowane (Rysunek 1), a następnie opcję czwartą - Odinstalowanie wskazanej wersji produktu (Rysunek 2).

Rysunek 1. Przejście na okno Akcji zaawansowanych.

Rysunek 2. Kreator zaawansowanych akcji z dostępną opcją Odinstalowania wskazanej wersji produktu.

Rysunek 3. Konfiguracja dezinstalacji.

W trakcie tego procesu zostaną usunięte katalogi instalacyjne wraz z istniejącymi plikami archiwum wersji oraz wszystkimi innymi plikami użytkownika, które będą się znajdować w folderze instalacyjnym produktu. Nastąpi wyrejestrowanie usług oraz usunięte zostaną skróty do aplikacji dostępne zarówno w menu start jak również te na pulpicie. Opcjonalnie użytkownik ma do wyboru czy chce również usunąć wersje wskazanego produktu z katalogu pobierania lub\oraz kopie zapasowe konfiguracji komponentu - druga opcja możliwa tylko dla Comarch ERP Altum (Rysunek 3). Domyślne ustawienie tych parametrów jest pobierane z zakładki Konfiguracja - Konfiguracja deinstalacji (Rysunek 4), gdzie użytkownik może dokonywać zmian. Zostaną również zamknięte wszystkie powiązane procesy, o czym użytkownik zostanie poinformowany (Rysunek 5).

Rysunek 4. Konfiguracja dezinstalacji na zakładce Konfiguracja.

Rysunek 5. Pytanie dotyczące zamknięcia powiązanych procesów.

Odinstalowywanie zdalne

W przypadku zdalnego wykonywania akcji możemy odinstalować całe produkty, a nie poszczególne komponenty. Po wybraniu produktów i kliknięciu Odinstaluj (Rysunek 6) cały proces przebiega analogicznie jak w przypadku odinstalowywania lokalnego. Domyślne ustawienia konfiguracji dezinstalacj są w tym przypadku takie same jak ustawienia agenta podrzędnego i ich wybór nie jest dostępny.

Rysunek 6. Akcje zdalne - odinstalowywanie.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł