Automatyczne aktualizowanie Comarch ERP Auto Update

3 pkt
Katarzyna Telesz napisał/a o
Comarch ERP Altum
Comarch ERP Altum artykułów: 69

Comarch ERP Altum

Comarch Mobile
Comarch Mobile artykułów: 100

6 lat temu

Wraz z zainstalowaniem programu Comarch ERP Auto Update w wersji 6.1 lub wyższej aktywowana zostanie nowa funkcja automatycznego aktualizowania. Aktualizacja będzie wymuszana zawsze wtedy, gdy pojawi się nowa wersja programu, chyba że użytkownik skonfiguruje inaczej. Zmiana tego ustawienia jest zawsze możliwa w zakładce konfiguracji poprzez zaznaczenie lub odznaczenie pola wyboru "Aktualizuj automatycznie przy starcie programu" zaznaczonego ramką na rysunku poniżej.

Rysunek 1. Checkbox do konfiguracji aktualizacji Auto Update.

Jeśli parametr zostanie odznaczony, to aktualizacja programu będzie odbywała się w taki sam sposób jak do tej pory. Użytkownik na oknie wyboru pojawiającym się przy uruchomieniu programu może zdecydować czy chce zainstalować nową wersję. Przy zaznaczonym parametrze pytanie to będzie pomijane i aktualizacja będzie wykonywana bez dodatkowej zgody użytkownika.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł