Czy wiesz, że poprzez kontekst możesz zmapować dane z raportu BI do procesu Workflow?

1 pkt
Piotr Tomasiak napisał/a o
BPM
BPM artykułów: 12

BI
BI artykułów: 21

BI

Comarch ERP Altum
Comarch ERP Altum artykułów: 69

Comarch ERP Altum

5 lat temu

Jednym z elementów integracji modułów Workflow i BI w produkcie Comarch ERP Altum jest możliwość mapowania danych do parametrów procesu za pomocą kontekstu Altum.

Od wersji 6.1 kontekst dla raportów działa na dwóch listach:
- Lista artykułów w raportach BI
- Lista kontrahentów w raportach BI

Wymiarami, które są potrzebne do wywołania procesu są:
- [Produkt].[Nazwa] dla artykułów
- [Kontrahent].[Nazwa] dla kontrahentów


Za pomocą raportu można uzyskać informację na temat dwóch właściwości obiektu: Nazwa i Id.
Z tego względu, że większość metod do pobierania obiektu z API Altum używa kodu bądź Id, zalecamy mapowanie do parametru typu Integer.


Na bardzo prostym przykładzie pokażemy jak można skorzystać z tej funkcjonalności.

Proces z założenia ma pobrać artykuł przy pomocy zmapowanego identyfikatora oraz stworzyć hiperlink, który pojawi się w skrzynce zadań.
Po stworzeniu nowego procesu, konfiguracji aktywności oraz dodaniu parametrów możemy zająć się dodaniem kontekstu do parametrów. W związku z tym klikamy w Edytorze w przycisk Konteksty Altum.

Jak widać na powyższym zdjęciu, klikamy na odpowiedni parametr. Następnie w lewym górnym rogu (Obiekty Altum niepowiązane) znajdujemy Lista artykułów w raportach BI, upewniamy się, że chcemy parametr połączyć z właściwością Id i klikamy przycisk Powiąż. To samo wykonujemy dla drugiego parametru, tekstowego wiążąc go z właściwością Name.


Po zapisie procesu, publikacji oraz dodaniu uprawnień dla określonej grupy operatorów proces jest gotowy do użycia.
Pierwszym krokiem jest wczytanie raportu, z którego będziemy mapować dane.
Następnie zaznaczamy wiersz z artykułem, który chcemy zmapować dla kolumny(wymiaru) [Produkt].[Nazwa]. Jest to o tyle ważne, ponieważ jakbyśmy zaznaczyli wiersz dla kolumny przykładowo [Kontrahent].[Kod] proces nie pojawi się na liście.
Po zaznaczeniu odpowiedniego wiersza dla kolumny [Produkt].[Nazwa] klikamy przycisk Procesy Workflow. Pojawia się tam lista procesów, które możemy uruchomić z tego kontekstu.


Po kliknięciu w nasz proces jeśli ustaliliśmy, żeby pobierał wartość dla wszystkich parametrów to uruchomi się on od razu. Jeśli nie to pojawi się zakładka parametry procesu w celu podania wartości dla brakujących parametrów.

Po uruchomieniu procesu otrzymujemy do skrzynki zadań informację z hiperlinkiem do zmapowanego artykułu.Przykładowe scenariusze biznesowe, które mogą wykorzystywać powyższe rozwiązanie:


• Proces uruchamiany z raportu sprzedaży artykułu tworzący promocje dla określonego towaru.
• Proces opierający się na raporcie stanów magazynowych i sprzedaży, tworzący zamówienie zakupu na towary sprzedające się dobrze, których nie mamy wystarczająco dużo na magazynie.
• Analizując TOP 10 najlepszych kontrahentów, użytkownik za pomocą procesu wysyła dla niego specjalną ofertę handlową.
• Analizując raport marży produktów uruchamiany jest proces dla produktu z niewystarczającą marżą i ustalana jest nowa minimalna marża na karcie artykułu.

oraz inne, które można stworzyć w oparciu o standardowe raporty BI.


Zaletą tego rozwiązania jest ergonomia i prostota wykorzystania raportów BI w automatyzacji działań w systemie.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł