Czy wiesz, że w Comarch ERP Altum istnieje możliwość ustalenia ceny minimalnej oraz maksymalnej dla artykułu?

9 pkt
Witold Podgórski napisał/a o
Comarch ERP Altum
Comarch ERP Altum artykułów: 69

Comarch ERP Altum

Tips&tricks
Tips&tricks artykułów: 53

5 lat temu

Jeżeli istnieje potrzeba ograniczenia przedziału cenowego, w jakim może poruszać się operator lub przedstawiciel handlowy, to w Comarch ERP Altum istnieje możliwość ustalenia dla wybranego artykułu ceny minimalnej oraz maksymalnej, jaką może wprowadzić operator.


W tym celu należy skonfigurować w następujący sposób system Comarch ERP Altum:
Należy przejść do "System->Konfiguracja->Handel", następnie zaznaczyć parametr "Sprawdzaj cenę początkową minimalną i maksymalną na dokumentach".Następnie należy dodać uprawnienie do zmiany ceny początkowej dla grupy operatorów. Można to zrobić poprzez otwarcie "Konfiguracja->Struktura firmy->Grupy operatorów", edycję wybranej grupy operatorów, a następnie zaznaczenie w zakładce "Inne uprawnienia" parametru "Modyfikacja ceny początkowej".

Aby dla danego operatora określić przedział ceny początkowej dla wybranego artykułu, należy stworzyć dwa cenniki dla dwóch różnych typów cen przypisanych do operatora.

W jednym cenniku należy określić minimalną cenę początkową, natomiast w drugim maksymalną cenę początkową. Obydwa cenniki muszą zostać aktywowane.

Przykład:
W cenniku hurtowym wprowadzona jest cena dla towaru "Oprogramowanie" w wysokości 100zł.
W cenniku detalicznym wprowadzona jest cena dla towaru "Oprogramowanie" w wysokości 200zł.
W wyniku takiego wprowadzenia cen do cenników, minimalna cena początkowa dla artykułu "Oprogramowanie" jest równa 100zł, a maksymalna 200zł.

Wystawiając fakturę sprzedaży z artykułem posiadającym przedział cenowy, operator może dowolnie w ramach tego przedziału edytować jego cenę początkową.

Jeśli operator wprowadzi cenę początkową mniejszą niż cena minimalna dla danego artykułu, zostanie wyświetlony komunikat: "Cena początkowa nie może być mniejsza niż cena minimalna dla operatora: [Cena minimalna]".
Gdy operator wprowadzi cenę początkową większą niż cena maksymalna dla danego artykułu, zostanie wyświetlony komunikat: "Cena początkowa nie może być większa niż cena maksymalna dla operatora: [Cena maksymalna]".


W systemie Comarch ERP Altum można zastosować odrębne przedziały dla poszczególnych grup operatorów, poprzez przypisanie operatorom wybranych typów cen.

Przykład
Sprzedawca ma przypisane dwa typy ceny z ustalonymi cenami (w cennikach) dla artykułu: Detaliczna (200zł), Promocyjna (180zł).
Kierownik ma przypisane trzy typy ceny z ustalonymi cenami (w cennikach) dla artykułu: Detaliczna (200zł), Promocyjna (180zł), Hurtowa (150zł).
W tym przypadku Sprzedawca może zmieniać dowolnie cenę początkową w przedziale <180,200>, a Kierownik w przedziale <150,200>

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł