Nowa wersja Comarch ERP XL 2019.0 już dostępna!

1 pkt
Wojciech Borkiewicz napisał/a o
Ogólne
Ogólne artykułów: 111

Nowa wersja
Nowa wersja artykułów: 108

Tą kategorią będziemy oznaczać m.in. posty na BLOGu, które będą dotyczyły planowanych wersji do wydania oraz informacje o wydanych wersjach.

Comarch ERP XL
Comarch ERP XL artykułów: 97

Comarch ERP XL

8 mie. temu


Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu systemu Comarch ERP XL w wersji 2019.0. W najnowszej wersji programu dodaliśmy przeszło 300 nowości, które objęły każdy z obszarów systemu.

Warto zwrócić uwagę, iż jest dostępny nowy typ dokumentu korekty, tj.: Korekta danych. Dzięki temu, jest możliwość zarejestrowania korekty sprzedaży z tytułu zmiany kontrahenta, jego danych i/lub formy oraz terminu płatności. Z kolei na liście BST (Bilans Stanu Towarów) zastosowaliśmy nowoczesny mechanizm filtrowania, sortowania i grupowania danych poprzez możliwość przesuwania kolumn do nagłówka listy metodą przeciągnij i upuść. Systematycznie będziemy wprowadzać podobne zmiany na pozostałych listach. Od tej wersji również raporty przygotowane w BI Point będzie można wywołać wprost z okien systemowych.

Jak zapewne Państwo wiecie, w życie weszły przepisy, które - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów – nakładają obowiązek przesyłania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną. W odpowiedzi przygotowaliśmy aplikację (nowy moduł), która pomoże w ich tworzeniu i przesyłaniu tj.: Comarch e-Sprawozdania. Nowa wersja systemu pozwala również na rozliczanie podatku VAT naliczonego metodą kasową w obrocie z „Małymi podatnikami” oraz Rolnikami Ryczałtowymi.

W module Produkcja wśród wielu usprawnień (m.in. przypisywanie Zasobów do technologii bez konieczności wskazywania gniazd roboczych) warto odnotować możliwość tworzenia Złożonego Zlecenia Produkcyjnego, w obrębie którego można generować zlecenia cząstkowe np. na półprodukty lub dołączać zlecenia produkcyjne na inne wyroby gotowe. Z poziomu takiego Nadzlecenia można śledzić postęp realizacji operacji wszystkich ZP przypiętych do jednego przewodnika produkcyjnego.

Cały czas intensywnie rozwijamy moduł do Budżetowania Projektów i już teraz wszelkie kalkulacje kosztów poszczególnych etapów projektu można wykonać w dowolnej walucie, a także odwołać się do wartości z planu kont.

Jak w każdej wersji, wiele uwagi poświęcamy na poprawę ergonomii i wprowadzanie mechanizmów, które mogą odciążyć Użytkowników poprzez zastosowanie różnego typu automatów. Zachęcamy do korzystania z modułu Modelowania Procesów, który zyskał atrakcyjny interfejs graficzny do budowania procesów. Udostępniamy nowy wygląd terminarza, dzięki czemu łatwiej można planować i zarządzać zadaniami. Wiele poleceń (np. utwórz dokument, pokaż kontrahenta i inne) można wydać wprost w oknie komunikatora, a Wirtualny Asystent XL odpowiednio je zinterpretuje i wykona żądaną akcję.

Kolejny rok z rzędu Comarch ERP XL wybrało przeszło 300 nowych Klientów.

W przyszłych wersjach nadal stawiamy na intensywny rozwój funkcjonalny, wiedząc, że jest to jeden z wielu powodów, dla których z systemu Comarch ERP XL korzysta już ponad 6000 firm.

Spośród nowości w wersji Comarch ERP XL 2019.0 warto wymienić:

Logistyka

Nowy typ korekty: możliwość zarejestrowania korekty sprzedaży z tytułu zmiany kontrahenta, jego danych i/lub formy i terminu płatności

Zmiana daty sprzedaży na zatwierdzonym dokumencie

Prezentacja waluty na listach elementów dokumentów handlowych

Parametryzacja automatycznego dodawania elementów na korektach dokumentów handlowych

Nowa lista BST: lista typu DevExpress wyposażona w funkcje grupowania, sortowania, kolorystycznego wyróżnianie rekordów itp.

Identyfikator kontrahenta i adresu kontrahenta na rekordach tabeli VAT dokumentów

Stawka VAT na zgłoszeniach SENT (zlecenia przewozu towarów wrażliwych)

Produkcja

Możliwość spinania, generowania i raportowanie postępu realizacji zleceń cząstkowych w ramach jednego nadzlecenia (zlecenia złożonego)

Generowanie odrębnych zleceń na półprodukty podczas planowania zlecenia na wyrób gotowy (wg technologii złożonej)

Przypisywanie zasobów do technologii (bez konieczności wskazywania gniazda roboczego)

Kopiowanie załączników z TP na ZP

Możliwość przeliczania kosztu wyrobu, dla ilości wyrażonej w jednostce pomocniczej

Niezależne przeliczanie jednostek: podstawowej i pomocniczej na materiałach i wyrobach na ZP

Serwis

Tworzenie receptur dla urządzenia/grupy urządzeń

Wprowadzanie czynności, składników, serwisantów i zasobów na zlecenie serwisowe na podstawie receptury

Tworzenie nowej receptury na podstawie zlecenia serwisowego

Księgowość

Nowy moduł do przygotowania i przesyłania sprawozdań finansowych Comarch e-Sprawozdania

Rozliczanie podatku VAT naliczonego metodą kasową w obrocie z „Małymi podatnikami” oraz Rolnikami Ryczałtowymi

Zmiana w uldze za „złe długi” - skrócenie terminu korekty podatku VAT ze 120 do 90 dni

Udostępnienie daty księgowania na dokumentach, z możliwością zmiany przed zaksięgowaniem

Na historii kontrahenta w obszarze Rozliczenia oraz Upomnienia i noty - domyślne ustawianie waluty na podstawie waluty rozliczenia z karty kontrahenta

Ergonomiczny sposób dodawania rachunków bankowych kontrahenta

Zbiorczy import wyciągu do wielu rejestrów bankowych

Tworzenie własnych reguł przyporządkowania typu operacji na wyciągu bankowym

Budżety Projektów

Możliwość kalkulacji kosztów etapu w dowolnej walucie

Wyliczanie dodatkowych kosztów budżetów w oparciu o wartości z planu kont

Kontrola zgodności struktury generowanego budżetu już na etapie potwierdzania projektu

Oznaczanie w strukturze projektów tych, które są powiązane z budżetem.

Tworzenie własnych reguł przyporządkowania typu operacji na wyciągu bankowym

Modelowanie Procesów

Możliwość układania widoku definicji procesu na grafie według wybranego wzoru

Możliwość przeciągania elementów definicji procesu na grafie

Wyświetlanie informacji o szczegółach zadań i akcji

Wspólne: dot. różnych obszarów, interfejsu, ergonomii

Nowy wygląd terminarza

Wyświetlanie raportów BI Point z poziomu systemu ERP

Wykonywanie podstawowych operacji za pośrednictwem poleceń wydawanych Asystentowi XL w oknie komunikatora

Dostęp do informacji kierowanych do użytkowników systemu – dedykowane okno Ważnych informacji

Kontekstowe tłumaczenie interfejsu Systemu w trakcie pracy Użytkownika w konkretnym module

Automatyczne tłumaczenie Ribbona po zmianie języka w module

Prawo Operatora do przerywania sesji programu

Możliwość ustawienia hasła innym użytkownikom wprost z karty operatora

Synchronizacja zgód pomiędzy Comarch ERP XL a Comarch e-Sklep (RODO)

Wersja Comarch ERP XL 2019.0 współpracuje z najnowszymi aplikacjami internetowymi oraz rozwiązaniami mobilnymi, w szczególności z:

Comarch MES 2019.0
Comarch DMS 2019.0
Comarch WMS 2018.5.2
Comarch Mobile 2018.7.1
Comarch e-Sklep 2019.0


Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w nowej wersji systemu znajduje się w dokumencie: „Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2019.0”.

ZOBACZ DOKUMENT


Zachęcamy do zapoznania się z nowościami. W celu pobrania nowej wersji prosimy o kontakt z obsługującym Państwa partnerem.


Z poważaniem,
Zespół Comarch ERP XL

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł