Nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.4.2 jest już dostępna!

1 pkt
Urszula Kozłowska napisał/a o
Comarch PPK
Comarch PPK artykułów: 9

Nowa wersja
Nowa wersja artykułów: 112

Tą kategorią będziemy oznaczać m.in. posty na BLOGu, które będą dotyczyły planowanych wersji do wydania oraz informacje o wydanych wersjach.

Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima artykułów: 125

Optima

12 d. temu

Szanowni Państwo!


Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.4.2.

Nowości Comarch PPK 2019.4.2, które zasługują na szczególną uwagę: 

  • Umożliwiliśmy import informacji o transakcjach związanych z uczestnictwem pracowników w PPK, które instytucja finansowa jest zobowiązana przekazywać pracodawcy. Użytkownik może zaczytać informacje o zwrocie środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat, wypłacie środków przez uczestnika PPK, zwrocie i wypłacie transferowej do aplikacji z pliku XML udostępnionego przez instytucję finansową.
  • Umożliwiliśmy wyszukanie i wysłanie z listy pracowników osób, których dane identyfikacyjne lub inne dane związane z uczestnictwem w PPK uległy zmianie.
  • Dodaliśmy kolejne wydruki deklaracji związanych z PPK takie jak oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK, deklaracje dotyczące wpłat podstawowych i dodatkowych do PPK oraz wnioski o dokonywanie wpłat na PPK i zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
  • Wprowadziliśmy możliwość wyboru trybu pracy w aplikacji zainstalowanej na stanowisku, na którym znajduje się także Comarch ERP HR. Użytkownik podczas logowania może zdecydować, czy aplikacja ma pracować w wersji samodzielnej (standalone) czy współpracować z Comarch ERP HR.
  • Umożliwiliśmy automatyczny import pracowników do aplikacji działającej w wersji samodzielnej

Informujemy, że Comarch PPK umożliwia zawarcie online umowy o zarządzanie PPK z wybranymi instytucjami finansowymi jak Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
Ponadto aplikacja Comarch PPK umożliwia także komunikację online w zakresie rejestracji uczestnika PPK, deklaracji pracownika, czy wysłania informacji o składkach z Aviva TFI, a wkrótce także z AXA TFI i Allianz Polska TFI.

W kolejnych wersjach aplikacji planowany jest dalszy rozwój integracji z powyższymi instytucjami finansowymi.


Aplikacja Comarch PPK zaktualizuje się automatycznie po uruchomieniu.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami:


Instalator znajdziecie Państwo na Indywidualnych Stronach Klientów:

Z pozdrowieniami,

Zespół Comarch PPK

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł