Profile w Comarch ERP Auto Update

1 pkt
Katarzyna Telesz napisał/a o
Comarch ERP Altum
Comarch ERP Altum artykułów: 69

Comarch ERP Altum

Comarch Mobile
Comarch Mobile artykułów: 100

5 lat temu

W programie Comarch ERP Auto Update 2015.0.0 została udostępniona nowa funkcjonalność - Profile. Jest ona skierowana głównie dla partnerów i środowisk testowych programów Comarch ERP, nie oznacza to jednak, że zastosowania nowej funkcjonalności nie znajdą dla siebie klienci w tworzeniu środowisk produkcyjnych.

Funkcjonalność profili została wprowadzona, ponieważ często potrzebne jest równoległe utrzymywanie i korzystanie z kilku wersji produktu np. przez partnerów lub podczas pracy nad wersją rozwojową. Wcześniejsze wersje programu umożliwiały posiadanie tylko jednej zainstalowanej wersji produktu. Od wersji 2015.0.0 poszczególne profile oznaczać będą dla użytkownika zestaw konfiguracji umożliwiający stworzenie niezależnego środowiska do pracy z produktami.

Nowa funkcjonalność nie wpływa bezpośrednio na działanie dostępnych w aplikacji funkcji, takich jak instalacja, aktualizacja czy dezinstalacja produktu. Dla każdego profilu z osobna akcje te wykonywane są według dotychczas działających mechanizmów.

Wyróżniamy dwa rodzaje profili: profil główny i profile dodatkowe. Profil główny jest tworzony przy instalacji aplikacji Comarch ERP Auto Update i odpowiada obecnie znanej konfiguracji programu. Oznacza to również, że dla obecnych użytkowników programu przy aktualizacji konfiguracja zostanie zamieniona na Profil główny.Profile dodatkowe można utworzyć z poziomu interfejsu aplikacji. Karta profili jest dostępna z poziomu zakładki Konfiguracja po wybraniu na ribbonie opcji Profile (Rysunek 1).

Rys.1. Przejście na zakładkę konfiguracji profili.

Zakładka Konfiguracja profili zawiera listę stworzonych profili wraz z informacją o zainstalowanych produktach (Rysunek 2). Jeśli w programie będzie istniał więcej niż jeden profil to w trakcie logowania użytkownik ma możliwość wybrania profilu, na którym chce pracować (Rysunek 3). Krok ten jest pomijany, gdy Profil zostanie oznaczony jako domyślny. Użytkownik może to zrobić w kolumnie 'Domyślny' na karcie konfiguracji profili lub przy uruchamianiu programu.

Rys.2. Konfiguracja profili - lista dostępnych profil i przycisk Dodaj.

Rys. 3. Wybór profilu przy starcie programu.

Po kliknięciu 'Dodaj' (Rysunek 2) na karcie Konfiguracja profili wyświetlana jest karta kreacji nowego profilu podzielona na dwie części: Konfiguracja i Połączenie (Rysunek 4). Pierwsza z nich dotyczy ustawień aplikacji dla danego profilu. Wymagane jest tutaj podanie dla nowego profilu:
1. nazwy,
2. kodu składającego się maksymalnie z 5 znaków,
3. klucza licencyjnego lub kodu agenta w przypadku połączenia jako agent podrzędny,
4. katalogu instalacyjnego ,
5. domyślnego języka profilu,
6. portu bazowego.

Druga część odpowiada za konfigurację połączenia do agenta nadrzędnego. W przypadku zaznaczenia opcji Połącz z serwerem Comarch profil będzie traktowany jak profil agenta głównego. Wtedy pola adres usługi nadrzędnej i port zostaną uzupełnione automatycznie, a profil będzie łączył się z serwerem update.comarch.com. Gdy opcja zostanie odznaczona wtedy profil będzie odpowiadał agentowi podrzędnemu i należy podać dane do połączenia z agentem nadrzędnym.

Rys. 4. Karta kreacji nowego profilu.

Każdy stworzony profil (z wyjątkiem profilu głównego) może zostać usunięty za pomocą przycisku Usuń (1)(Rysunek 5). Warunkiem do usunięcia profilu jest odinstalowanie wszystkich komponentów dla skonfigurowanych dla niego produktów. Nie można usunąć profilu, który jest w danym momencie uruchomiony. W przypadku usunięcia profilu domyślnego, żaden z pozostałych nie przejmie tej funkcji. Wraz z usunięciem profilu zostaną usunięte: baza plikowa i wpisy w rejestrze dotyczące danego profilu.

Rys. 5. Konfiguracja profili - przycisk Usuń(1) i Przełącz profil(2).

Z poziomu aplikacji jest również możliwa zmiana profilu. Po zaznaczeniu odpowiedniego wiersza w tabeli i kliknięciu w przycisk Przełącz profil (2)(Rysunek 5) aplikacja zostanie zrestartowana i uruchomiona na nowo na wybranym profilu. Restart dotyczy aplikacji oraz usługi.

Każdy nowo utworzony profil posiada niezależną konfigurację, bazę plikową, niezależny katalog instalacyjny i katalogi pobierania dodatków oraz poprawek. Na profilu dodatkowym będzie możliwość instalacji produktów w wersji 2015.0.0.0 i nowszych. Comarch ERP Auto Update tworzy skróty o domyślnej nazwie jedynie dla profilu głównego. Dla pozostałych profili utworzone zostaną skróty zawierające w swojej nazwie również nazwę profilu. Należy pamiętać, że Comarch ERP Auto Update nie pozwala na pracę na więcej niż jednym profilu jednocześnie.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł