Czy wiesz, że w Comarch ERP Retail od wersji 6.2 dane przeznaczone dla stanowisk sprzedaży POS są odświeżane automatycznie po przeprowadzeniu synchronizacji z oddziałem Backoffice.

6 pkt
Katarzyna Telesz napisał/a o
Comarch Retail
Comarch Retail artykułów: 59

5 lat temu

Program Comarch ERP Retail jest dedykowany dla firm z siecią sprzedaży detalicznej, która składa się z centrali i oddziałów. Każdy z tych punktów może posiadać jedno lub więcej stanowisk sprzedaży POS (z ang. Point of Sale). POS kopiuje z bazy firmowej do bazy lokalnej dane wykorzystywane do sprzedaży, aby przyspieszyć do nich dostęp. Zanim jednak znajdą się w bazie lokalnej dane przenoszone są do tabel tymczasowych. Dane te wymagają odświeżenia, gdy zmienią się ich odpowiedniki przechowywane na bazie firmowej.

W systemie Comarch ERP Retail w wersji 6.2 została wprowadzona nowa funkcjonalność, która automatycznie odświeża dane w tabelach tymczasowych bazy firmowej na każdym z oddziałów posiadającym stanowisko sprzedaży POS, gdy tylko zostanie wykryta zmiana w danych wzorcowych.

Usługa danych sprawdza co zdefiniowany odstęp czasu (domyślnie 30 sekund), czy została przeprowadzona synchronizacja. Dane są odświeżane gdy zostaną spełnione dwa warunki: synchronizacja się wykona i nastąpi zmiana w danych z których korzysta POS. Jest to pierwsza część dwuetapowego odświeżania danych na stanowisku POS. Drugim etapem jest pobranie uaktualnionych danych. Stanowisko POS może pobrać je podczas ponownego uruchomienia aplikacji lub poprzez odświeżenie wykonane na POS funkcją "Aktualizuj". Funkcja ta dostępna jest po wybraniu z menu głównego opcji "Konfiguracja", a następnie "Aktualizacja danych" i wskazanie odpowiedniej kategorii danych do odświeżenia. Ścieżka ta przedstawiona jest na rysunkach poniżej.

Rysunek 1. Menu główne - konfiguracja (1) i przycisk Aktualizacji danych (2).

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł