Instalacja aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy za pomocą Comarch ERP Auto Update

3 pkt
Paweł Kowalczyk napisał/a o
Comarch Retail
Comarch Retail artykułów: 59

Comarch ERP Altum
Comarch ERP Altum artykułów: 69

Comarch ERP Altum

5 lat temu
Wraz z wydaniem naszych produktów wersji 2015.0 zmieniono sposób licencjonowania. Za sprawdzanie licencji dla wszystkich produktów Comarch ERP odpowiadała będzie aplikacja Comarch ERP Menadżer Kluczy. Aby uprościć jej instalację i konfigurację została ona dodana jako produkt instalowany za pomocą Comarch ERP Auto Update.


Rysunek 1. Comarch ERP Menadżer Kluczy

Produkt ten zostanie automatycznie dodany na ekran główny w trakcie aktualizacji aplikacji Comarch ERP Auto Update. Aby możliwe było jego zainstalowanie należy przejść do konfiguracji aplikacji, zaznaczyć odpowiedni komponent, a następnie kliknąć konfiguracja.


Rysunek 2. Konfiguracja produktu Comarch ERP Menadżer Kluczy

Następnie należy uzupełnić konfigurację produktu podając adres lokalnego serwera SQL, poprawne dane logowania oraz informacje dotyczące licencji.


Rysunek 3. Konfiguracja Comarch ERP Menadżera Kluczy

Serwer - adres lokalnej instancji serwera MS SQL.
Login - login użytkownika SQL. Użytkownik musi mieć przypisaną rolę sysadmin.
Hasło - hasło użytkownika SQL.
ID klienta - unikalny numer identyfikacyjny przypisywany do każdego klienta Comarch ERP. Numer ten może posiadać maksymalnie 6 cyfr.
PIN - 4 cyfrowy kod powiązany z numerem ID klienta.
Numer klucza - 10 cyfrowy klucz powiązany z zakupionymi licencjami na oprogramowanie Comarch ERP.

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych możliwa będzie instalacja aplikacji z poziomu ekranu głównego Comarch ERP Auto Update. Ponieważ Comarch ERP Menedżer Kluczy może być instalowany tylko jeden raz na jednej maszynie, będzie dostępny jedynie z poziomu profilu głównego (dowiedź się więcej: Profile w Comarch ERP Auto Update).


Rysunek 4. Instalacja Comarch ERP Menadżera Kluczy

Po zakończeniu procesu instalacji Comarch ERP Menadżer Kluczy zostanie uruchomiony, a wpisany wcześniej numer licencji zweryfikowany. Odpowiedni kolor ikony informował będzie o tym czy licencja została poprawnie aktywowana na serwerze.

Kolor czerwony - podane dane dotyczące klucza są niepoprawne lub wystąpił problem z połączeniem.
Kolor zielony - licencja została aktywowana.


Rysunek 5. Uruchomienie Comarch ERP Menadżera Kluczy

Więcej informacji na temat instalacji nowego produktu można znaleźć w dokumencie "Comarch ERP Auto Update - Dokumentacja Użytkownika Systemu".

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł