Atrybuty wielofirmowe w Comarch Retail

1 pkt
Magdalena Soswa napisał/a o
Comarch Retail
Comarch Retail artykułów: 59

4 lata temu

Wraz z wersją 2015.0 została dodana możliwość oznaczania atrybutów jako wielofirmowe, dzięki czemu możemy ustalać dla nich inną wartość w każdej z firm. Dla takich atrybutów dodanych do obiektów będzie wyświetlała się wartość w kontekście firmy do jakiej zalogowany jest użytkownik.

Aby dodać atrybut wielofirmowy wybieramy Konfiguracja/Atrybuty i klikamy Dodaj. W otwartym oknie dodawania nowego atrybutu w sekcji Parametry znajduje się pole Wielofirmowy (Rys. 1). Możemy je zaznaczyć dla atrybutu każdego typu i formatu danych oraz w połączeniu z każdym innym parametrem oprócz parametru Analityczny oraz oprócz konfiguracji atrybut typu Lista-format Zapytanie SQL-niezmaterializowany.

Rys. 1. Parametr Wielofirmowy na karcie atrybutu

Po zapisie dla takiego atrybutu wielofirmowego na liście będą widoczne trzy panele: struktura firmy, lista atrybutów oraz lista wartości dla atrybutów. Jeżeli będziemy zalogowani do firmy głównej to w pierwszym panelu będą widoczne wszystkie firmy zdefiniowane w systemie. W przypadku, gdy atrybut nie będzie miał zaznaczonego parametru Wielofirmowy będą widoczne tylko dwa ostatnie panele.

Możemy w trybie Edit in Place wpisać domyślną wartość dla atrybutu bezpośrednio z listy atrybutów. Taką operację możemy wykonywać wyłącznie na centrali Retail, na oddziale jest ona zablokowana. Dodatkowo jeżeli jesteśmy zalogowani do firmy głównej, zaznaczając atrybut wielofirmowy będziemy mogli wpisać dla niego różne wartości w zależności od firmy jaką wybierzemy w pierwszym panelu (Rys. 2).

Rys. 2. Widok różnych wartości dla atrybutu wielofirmowego "Kolory" w zależności od wybranej firmy

Atrybut wielofirmowy możemy dodać dla każdego obiektu np. dla artykułu. Jeżeli jesteśmy zalogowani do firmy głównej to po wybraniu artykułu z atrybutem wielofirmowym będziemy mogli na karcie artykułu na zakładce Atrybuty zobaczyć wartości tego atrybutu w każdej z firm po kliknięciu plusa obok jego nazwy (Rys. 3). Jeżeli nie jesteśmy w firmie głównej będzie wyświetlała się wartość w zależności od firmy, do której jesteśmy zalogowani.

Rys. 3. Widok atrybutu wielofirmowego i jego wartości w każdej z firm na karcie artykułu z poziomu firmy głównej

  • Parametr Wielofirmowy na karcie atrybutu jest możliwy do zmiany tylko na centrali Retail, na oddziale Retail jest ta operacja zablokowana. Na oddziale Retail nie możemy również definiować nowych atrybutów. Parametru nie możemy odznaczyć jeżeli atrybut zostanie dodany na jakimś obiekcie lub gdy zostanie przesłany do oddziału Retail.

  • Usunąć atrybut wielofirmowy możemy, gdy ma tylko wartość w firmie do której jesteśmy zalogowani. Jeżeli ma on wartości w wielu firmach to możemy to zrobić tylko z poziomu firmy głównej, w pozostałych centrach usuwanie będzie zablokowane. Atrybutu nie będziemy mogli również usunąć, gdy zostanie przesyłany do oddziału Retail.

  • Atrybuty wielofirmowe do obiektów możemy dowolnie dodawać, modyfikować i usuwać na centrali Retail. Natomiast na oddziale Retail możemy dodawać atrybuty wielofirmowe, ale ich usuwanie jest możliwe tylko dla atrybutów tu dodanych i do momentu synchronizacji ich do centrali.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł