Kreator dodatków

2 pkt
Katarzyna Telesz napisał/a o
Comarch ERP Altum
Comarch ERP Altum artykułów: 69

Comarch ERP Altum

5 lat temu

Wraz z wersją Comarch ERP Auto Update 2015.0.0 została udostępniona pierwsza wersja Kreatora Dodatków . Jest to narzędzie usprawniające tworzenie rozszerzeń dla produktów Comarch ERP. Stworzone dodatki są przystosowane do rozpowszechniania i instalacji w każdym oddziale struktury firmy za pomocą Comarch ERP Auto Update.

Instalacja aplikacji

Aby zainstalować Kreator Dodatków należy postępować analogicznie jak w przypadku pozostałych produktów Comarch ERP. Po przejściu na zakładkę Konfiguracja i podświetleniu drzewa konfiguracji produktów należy wybrać opcję Dodaj produkt w menu kontekstowym(1) lub na wstążce(2), a następnie produkt Comarch ERP Narzędzia (Rysunki 1 i 2). Przy wyborze komponentu należy wskazać komponent Kreator Dodatków (Rysunki 3 i 4).


Rys. 1.Wybór produktu Comarch ERP Narzędzia(1).


Rys. 2.Wybór produktu Comarch ERP Narzędzia(2).


Rys. 3.Wybór komponentu Kreator Dodatków(1).


Rys. 4.Wybór komponentu Kreator Dodatków(2).

Pobranie i instalacja najnowszej wersji Kreatora Dodatków jest możliwa standardowo na oknie głównym programu Comarch ERP Auto Update lub z poziomu akcji zaawansowanych.
Za pomocą akcji zdalnych Kreator Dodatków może również zostać zainstalowany na dowolnym oddziale w strukturze firmy.


Obsługa aplikacji


Interfejs kreatora dodatków został stworzony w sposób prosty i przejrzysty dla użytkownika. Menu główne otwierane jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu aplikacji. W jego skład wchodzą 4 akcje (Rysunek 5):
1. Stwórz nowy - przenosi użytkownika do pierwszego kroku kreacji nowego dodatku,
2. Wczytaj nowy - dodatek istniejący w podanej przez użytkownika lokalizacji zostaje wczytany na listę dodatków kreatora,
3. Konfiguracja - przenosi użytkownika do okna konfiguracji aplikacji,
4. Pomoc - wyświetla plik pomocy kreatora (Tworzenie dodatków).


Rys. 5.Menu główne Kreatora dodatków.

Na ekranie głównym aplikacji znajdują się przycisk Stwórz nowy\Wczytaj dodatek(1)(jest to lista rozwijana) oraz lista dodatków(2) (Rysunek 6). Przycisk widoczny w prawym górnym rogu ekranu aplikacji pozwala użytkownikowi na rozpoczęcie procesu tworzenia nowego dodatku\ wczytanie już istniejącego z podanego katalogu.


Rys.6.Ekran główny Kreatora dodatków.

Proces tworzenia nowego dodatku składa się z trzech kroków:
1. Konfiguracja dodatku -krok, w którym użytkownik definiuje podstawowe informacje o tworzonym dodatku (Rysunek 7),


Rys.7. Pierwszy krok tworzenia dodatku.

2. Wybór akcji - krok, w którym użytkownik wybiera akcji, które zostaną wykonane w trakcie instalacji dodatku (Rysunek 8),


Rys.8. Drugi krok tworzenia dodatku.

3. Edycja manifestu - jest to opcjonalny krok przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników. Umożliwia edycję pliku manifest.xml (Rysunek9).


Rys.9. Trzeci krok tworzenia dodatku.

Na liście dodatków wyświetlane są wszystkie stworzone i wczytane przez użytkownika dodatki. Każdy z dodatków jest dedykowany dla wybranego produktu i jego określonej wersji. Oznacza to, że będzie on widoczny i możliwy do zainstalowania tylko wtedy, jeśli został wcześniej zainstalowany odpowiedni produkt w odpowiedniej wersji. W innym przypadku dodatek nie będzie widoczny na zakładce Dodatki w programie Comarch ERP Auto Update.
Dodatki widoczne na ekranie głównym kreatora mogą być modyfikowane przez użytkownika oraz usuwane. Istnieje również opcja tworzenia nowego dodatku na podstawie już istniejącego. Dzięki temu możliwe jest szybkie utworzenie nowej wersji dodatku, ponieważ znaczna część informacji jest uzupełniana automatycznie. Po zapisaniu powstaje dodatek o takiej samej nazwie z wyższym numerem wersji.
Więcej informacji na temat Kreatora Dodatków jest dostępnych w dokumencie Tworzenie dodatków dostępnym z poziomu aplikacji (Menu - Pomoc).

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł