Artykuły powiązane w Comarch Retail

oceń
Magdalena Soswa napisał/a o
Comarch Retail
Comarch Retail artykułów: 59

4 lata temu

Funkcjonalność artykułów powiązanych pozwala nam na zdefiniowanie powiązań między artykułami, dzięki czemu przy sprzedaży jednego z nich będą sugerowane do sprzedaży połączone z nim artykuły. Od wersji Comarch Retail 2015.0 możemy w prosty sposób zdefiniować w naszym systemie właśnie takie zależności pomiędzy towarami.

Przykład:

W systemie mamy grupę artykułów z branży obuwniczej i chcielibyśmy, aby przy zakupie butów system podpowiadał nam do sprzedaży akcesoria do butów.

Aby zdefiniować takie powiązanie wybieramy Sprzedaż/Artykuły powiązane. Na tej zakładce znajduje się lista zdefiniowanych artykułów powiązanych w naszym systemie. Na wstążce znajduje się opcja dodawania, usuwania lub importu takich powiązań z pliku lub modułu Business Intelligence (BI). Klikamy przycisk Dodaj, pojawia się okno tworzenia nowego powiązania, klikamy przycisk Artykuł (1) i z wyświetlonej listy artykułów wybieramy buty. Następnie klikamy w Artykuł powiązany (2) i wybieramy torebkę. Na końcu możemy ustalić rodzaj powiązania tych artykułów z rozwijanej listy (3), wybieramy Sugerowany do sprzedaży.

Rys. 1. Tworzenie nowego powiązania artykułów

Opcje możliwe do wyświetlenia na rozwijanej liście rodzajów powiązań możemy zdefiniować wybierając Konfiguracja/Słowniki uniwersalne/Ogólne/Rodzaje powiązań artykułów. Predefiniowane są tam dwie wartości.

Po zapisaniu utworzone powiązanie pojawi się na liście i możemy je w każdej chwili zmodyfikować lub usunąć.

Takie powiązanie możemy utworzyć także wybierając artykuł buty z listy artykułów. Otwieramy go do edycji, przechodzimy na zakładkę Artykuły powiązane, gdzie w podobny sposób możemy dodawać, modyfikować lub usuwać artykuły powiązane. Wszystkie wykonane tu operacje będą również widoczne na liście artykułów powiązanych.

Rys. 2. Artykuły powiązane na karcie artykułu

Istnieje również możliwość dodawania artykułów powiązanych z poziomu listy artykułów, gdzie jesteśmy w stanie wykonać taką operację dla wielu artykułów naraz. Wybieramy Główne/Artykuły, po wyświetleniu listy artykułów na Wstążce będzie widoczna sekcja dla artykułów powiązanych - dodawanie, kopiowanie, import i usuwanie powiązań między towarami. Wybieramy artykuł i mamy możliwość kliknąć:

  • Dodaj (1), z listy wybrać dowolną liczbę artykułów, które chcemy powiązać oraz na koniec ustalić rodzaj powiązania dla nich
  • Kopiuj z artykułu (2), następnie z listy wybrać artykuł, z którego karty chcemy skopiować artykuły powiązane
  • Usuń (3), następnie z listy możemy wybrać dowolną liczbę artykułów, dla których chcemy usunąć artykuły powiązane

Wszystkie operacje wykonane z tego poziomu będą również widoczne na liście artykułów powiązanych.

Rys. 3. Operacje seryjne dla artykułów powiązanych

Obsługa artykułów powiązanych na dokumentach sprzedaży

Stworzone powiązania między artykułami możemy wykorzystać na dokumentach OS, ZS, WZ, PAR, FS. Dodajemy wybrany dokument, dodajemy na niego artykuł, a następnie klikamy Artykuły powiązane (1). W otworzonym oknie mamy widoczne wszystkie artykuły powiązane zdefiniowane dla tego artykułu. Aby je dodać do dokumentu wpisujemy ilość w kolumnie Sprzedaj (2) i klikamy Dodaj.

Rys. 4. Artykuły powiązane na dokumentach sprzedażowych

Artykuły powiązane w Comarch Retail:

  • możemy zdefiniować również na wzorcu grupy artykułów - przy dodawaniu nowego artykułu do tej grupy automatycznie na karcie artykułu zostaną dodane te artykuły powiązane
  • powiązania mogą być tworzone w obie strony (buty - torebka oraz torebka - buty), ale muszą być unikalne (nie można utworzyć powiązania buty - buty)
  • na oddziale Retail zablokowane jest dodawanie, modyfikacja oraz usuwanie artykułów powiązanych z każdego poziomu, wszystkie te operacje dostępne są tylko na centrali Retail, a każda zmiana dla artykułów i wzorców artykułów jest przesyłana do oddziału Retail
  • zarówno na centrali jaki i oddziale Retail możemy dodawać artykuły powiązane na wymienione wcześniej dokumenty sprzedażowe
  • zdefiniowane artykuły powiązane będą dostępne również w Comarch Retail POS

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł