Sprzedawco - nie płać kar za klauzule niedozwolone!

7 pkt
Tomasz Bernacki napisał/a o
Wszystko.pl
Wszystko.pl artykułów: 12

4 lata temu

Jak podaje raport Trusted Shops w 2014 roku do rejestru UOKiK dopisano 144 klauzule z zakresu handlu internetowego. Mimo iż liczba wpisów zmniejszyła się o 1/3 w porównaniu do ubiegłego roku, nie oznacza to, że tylko 144 przedsiębiorców zostało ukaranych. Właściciele polskich e-sklepów często powielają te same, błędne zapisy w regulaminach swoich sklepów. W związku z tym w rejestrze UOKiK nie pojawiają się nowe wpisy, ale sklepy internetowe nadal obciążane są karami finansowymi. Sprzedawcy internetowi powinni być czujni i dokładnie sprawdzać regulaminy sklepów pod kątem wszystkich klauzul wpisanych na listę UOKiK.

Prognozowana wartość polskiego rynku e-commerce w 2015 roku to 33 mld złotych. Pomimo dynamicznego wzrostu sklepy internetowe nadal mają trudności z właściwą interpretacją przepisów prawnych. Jak pokazuje zestawienie, sklepy wciąż powielają błędne zapisy, narażając się tym samym na wysokie kary nakładane przez UOKiK.

Eksperci Trusted Shops, firmy specjalizującej się w certyfikacji sklepów internetowych, po raz kolejny sprawdzili jakie niedozwolone zapisy pojawiały się najczęściej w regulaminach w 2014 roku. Analiza pozwoliła określić aspekty prawne, na które polscy przedsiębiorcy powinni zwrócić́ szczególną uwagę̨, aby uniknąć́ pojawienia się̨ niedozwolonych klauzul w regulaminach swoich sklepów. W związku z wejściem w życie nowej ustawy o prawach konsumenta, która obowiązuje od 25 grudnia ubiegłego roku, sprawdzono również, czy wpisane do rejestru klauzule nadal obowiązują̨ przedsiębiorców.

Zapisy w zakresie odstąpienia od umowy najbardziej problematyczne!

Na pierwszym miejscu w zestawieniu uplasowały się klauzule dotyczące prawa do odstąpienia od umowy. Do rejestru UOKiK wpisano 28 niedozwolonych wpisów. Pomimo, że liczba wpisów znacznie się zmniejszyła (w 2013 roku było aż 113 wpisów z tego zakresu) to sprzedawcy internetowi nadal mają trudności z właściwą implementacją przepisów. Wiele spośród wpisanych do rejestru klauzul zawiera niepoprawny opis procedury odstąpienia od umowy lub zapisy nakładające na konsumentów dodatkowe obowiązki, jak np. zwrot towaru wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Nowa ustawa o prawach konsumenta znaczenie poszerza zakres informacji, jakie sklep powinien udzielić konsumentom w zakresie odstąpienia od umowy i zmienia stosowane do tej pory słownictwo. Pomimo, że opis prawa do odstąpienia od umowy brzmi inaczej, to podstawowe zasady nie uległy zmianie i zamieszczone w rejestrze wpisy nadal powinny być przestrzegane.

Drugie miejsce w zestawieniu zajmują klauzule z zakresu reklamacji. Spośród 27 klauzul niedozwolonych, 13 wpisów odnosiło się do sytuacji, w której sklep nakłada na konsumenta obowiązek spisania protokołu szkody po otrzymaniu uszkodzonej przesyłki. Ten zapis pojawiał się wielokrotnie również w poprzednich latach. Nowa ustawa o prawach konsumenta zmieniła przepisy i zasady reklamacji wadliwego towaru. Zmieniły się procedury oraz stosowane do tej pory słownictwo. Zapisy uzależniające przyjęcie reklamacji od spisania protokołu szkody lub ograniczające odpowiedzialność sklepu wobec konsumenta nadal są niedozwolone, gdyż naruszają̨ postanowienia kodeksu cywilnego, który nie uległ zmianie.

Kolejną kategorię wpisów stanowią klauzule, w których przedsiębiorcy uchylają się od odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie. W ubiegłym roku pojawiło się 25 wpisów z tego zakresu. Należy podkreślić, że sklep, który ma podpisaną umowę z dostawcą towaru jest jedynym podmiotem, który może dochodzić swoich praw w związku z niedopełnieniem przez dostawcę postanowień zawartych w umowie. Dlatego też to właśnie sklep ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie zamówionego towaru do klienta. Opisane klauzule związane z opóźnieniem dostawy obowiązują również po wejściu w życie nowej ustawy o prawach konsumenta.

Co ciekawe, znacząco spadła liczba klauzul, które narzucają konsumentom właściwość miejscową sądu przedsiębiorcy. W 2014 roku odnotowano 13 wpisów z tego zakresu, podczas gdy w 2013 roku w rejestrze UOKiK znalazło się aż 58 wpisów. Zgodnie z prawem, w przypadku sporu konsumenta ze sprzedawcą i wkroczenia na drogę sądową, konsument ma wybór pomiędzy sądem właściwości ogólnej, a sądem mu odpowiadającym. Klauzule narzucające konsumentom właściwość́ miejscową sądu przedsiębiorcy nadal są niedozwolone, gdyż̇ naruszają̨ one zapisy kodeksu cywilnego, który nie uległ aktualizacji.

Ostatnią grupę w zestawieniu stanowią klauzule dotyczące niepoprawnego opisu produktów sprzedawanych w sklepie internetowym. Poprawny opis produktów ma duże znaczenie w przypadku sprzedaży przez internet. Kupujący w sieci nie mają bowiem możliwości sprawdzenia produktu, w taki sam sposób jakby zrobili to w sklepie stacjonarnym. Jeżeli zakupiony produkt nie zgadza się z opisem, to konsument ma prawo do złożenia reklamacji.

Szczegółowe zestawienie niedozwolonych klauzul oraz wskazówki jak uniknąć najczęstszych błędów można znaleźć w Raporcie Trusted Shops - Niedozwolone Klauzule 2014, który można pobrać na tej stronie.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem!

Komentarze:

User Avatar
partner
Paweł Kwidziński
0 pkt
0 pytań
1 odpowiedzi
0 pomysłów
1 komentarzy
0 0%
1 pkt
 
Paweł Kwidziński odpowiedział/a
Comarch e-Sklep
Comarch e-Sklep pytań: 708 | odpowiedzi: 2843

Krzysztof HoncekBeata Golmento-EnferMaciej ZientaraOlgierd SkolimowskiDominik KrawczykPiotr ToczyłłoJarosław WróblewskiGrzegorz Gumplowicz
Wszystko.pl
Wszystko.pl : 0 | odpowiedzi: 53

4 lata temu

Bardzo wartościowy materiał nawet dla "starych internetowych wyjadaczy". W związku z kolejnymi zmianami w przepisach pojawiło się wielu naciągaczy proponujących analizę i poprawę regulaminów. UWAGA!

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł