Kategorie artykułów w Comarch Retail

oceń
Magdalena Soswa napisał/a o
Comarch Retail
Comarch Retail artykułów: 59

4 lata temu

Wraz z wersją 2015.0 została udostępniona nowa funkcjonalność dotycząca możliwości obsługi kategorii zamiast typu na karcie artykułu. Pozwala ona na kategoryzowanie, opisywanie artykułów za pomocą dodatkowych wartości ze słownika. Gdy chcemy zamiast standardowych typów Towar, Usługa, Komplet opisać artykuł na przykład kategorią Promocja.

Aby móc skorzystać z kategorii artykułów musimy aktywować je w odpowiednim słowniku. Wybieramy Konfiguracja/Słowniki uniwersalne/Ogólne/Kategorie artykułów (Rys. 1). Znajdują się tu trzy predefiniowane kategorie domyślnie dezaktywowane, które możemy aktywować lub dodać własne oraz wybrać, która z nich ma być domyślna. Dodane wartości możemy usuwać do momentu użycia w systemie lub przesłania do oddziału. Po tych czynnościach zostaje również zablokowana możliwość zmiany wartości w kolumnie Typ. Zmiany w słownikach można dokonywać tylko na centrali Retail, po stronie oddziału wszystkie opcje są zablokowane, wszelkie modyfikacje powinny być przesyłane z centrali do oddziału Retail. Tylko te pozycje, które aktywujemy będą dostępne do wyboru na karcie artykułu w polu Kategoria.

Rys. 1. Słownik uniwersalny Kategorie artykułów

W związku z funkcjonalnością kategorii artykułów pojawił się nowy parametr "Obsługa kategorii zamiast typu na karcie artykułu" dostępny z poziomu Konfiguracja/Handel (Rys. 2). Parametr jest domyślnie odznaczony na bazach wykreowanych w języku polskim i możliwy do zmiany tylko po stronie centrali Retail. Parametr ten zostanie zablokowany w systemie po pierwszej zmianie i zapisie ustawień konfiguracji.

Rys. 2. Parametr "Obsługa kategorii zamiast typu na karcie artykułu" w konfiguracji systemu

Gdy parametr jest odznaczony na karcie artykułu będziemy mogli wybrać wartość zarówno w polu Typ jak i Kategoria (1), w tym przypadku tylko pole Typ jest obligatoryjne. Natomiast po zaznaczeniu tego parametru w konfiguracji na karcie artykułu pozostanie tylko pole Kategoria (2), które nie może mieć wartości pustej.

Rys. 3. Widok karty artykuły przy odznaczonym (1) i zaznaczonym (2) parametrze "Obsługa kategorii zamiast typu na karcie artykułu" w konfiguracji systemu

Gdy parametr "Obsługa kategorii zamiast typu na karcie artykułu" jest odznaczony:

  • możemy dezaktywować kategorie artykułów w słownikach uniwersalnych, zmiany zostaną przesłane do oddziału Retail
  • możemy zmienić wartość w polu Kategoria na karcie artykułu i zapisać, wtedy aktualizacja prześle się do oddziału Retail
  • zmiana samej kategorii na grupie artykułów umożliwia aktualizację wzorców i elementów w grupie, natomiast przy zmianie pola Kategoria i Typ nie będzie się wykonywać aktualizacja elementów w grupie

Gdy parametr "Obsługa kategorii zamiast typu na karcie artykułu" jest zaznaczony:

  • automatycznie zostaną aktywowane predefiniowane wartości w słowniku uniwersalnym "Kategorie artykułów" i aktualizacja przesłana do oddziału Retail
  • nie możemy dezaktywować kategorii artykułów w słownikach uniwersalnych
  • nie będzie możliwa zmiana kategorii na karcie artykułu, pole to po synchronizacji z oddziałem Retail będzie zablokowane do zmiany
  • nie będzie się wykonywać aktualizacja wzorców grup artykułów i elementów w grupie

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł