Profil użytkownika

avatar

Aneta Klimczyk

0 pkt
 
pracownik comarch
0 Podziękowań
0 0%

0 pytań

1 odpowiedzi

0 0%

0 pomysłów

0 komentarzy

Aktywność

 • Wartościowy użytkownik
 • Wysoko notowany
 • Lider rankingu
 • Aktywny użytkownik
 • Pomysłodawca
 • Uczynny użytkownik
 • Znawca tematu
 • Specjalista kategorii Chmura
 • Specjalista kategori ERP Altum
 • Specjalista kategorii ERP Optima
 • Specjalista kategorii ERP XL
 • Specjalista kategorii ERP XT
 • Specjalista kategorii ERP esklep
 • Specjalista kategorii ERP mobile
 • Specjalista kategorii ERP Produkcja
 • Specjalista kategorii IBARD
 • Specjalista kategorii wszystko.pl
 • Specjalista kategorii ERP Klasyka
 • Specjalista kategorii ERP iKsięgowośc 24
 • Specjalista kategorii ERP Retail
 • Specjalista kategorii Workflow
 • Specjalista kategorii Techniczne
 • Specjalista kategorii Handel
 • Specjalista kategorii Logistyka
 • Specjalista kategorii Księgowość
 • Specjalista kategorii BI
 • Specjalista kategorii Kadry płace

Rankingi

Miejsce W tym
miesiącu
Punktów
Ranking główny 2683 67 0 pkt
W tym miesiącu 67 67 0 pkt
Pytania i odpowiedzi 2109 32 0 pkt
Pomysły i komentarze 763 32 0 pkt
Najbardziej pomocni - - -

O firmie

Aktywność w tematach

Wpisy użytkownika

User Avatar
pracownik comarch
Aneta Klimczyk
0 pkt
0 pytań
1 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
Aneta Klimczyk odpowiedział/a na

Nowa dyrektywa unijna wprowadza zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, ale nie wyznacza ścisłych reguł jakie mają w tym kontekście zostać spełnione. W związku z tym każda firma w zależności od specyfiki działania oraz organizacji pracy powinna sama ustalić, jakie mechanizmy ochrony danych zostaną wdrożone. Obowiązkiem przedsiębiorców będzie przeprowadzenie analizy ryzyk, w której muszą określić procedury, jakie potrzebuje wprowadzić – od ograniczeń w dostępach fizycznych do poszczególnych pomieszczeń, aż po zakres zapisu informacji o działaniu użytkownika w systemie ERP. Stąd jednoznacznie wynika, że zmiany w systemie są tylko jednym z elementów, które będzie zobligowany wdrożyć przedsiębiorca, aby zapewnić sobie zgodność z nową ustawą.

W Comarch ERP XL planujemy dodać funkcje wspierające wdrażanie procedur zgodnie z analizą przeprowadzoną w przedsiębiorstwie, czyli:
1. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – umożliwi prowadzenie i aktualizację rejestru przetwarzania danych osobowych w systemie.
2. Rejestr upoważnień przetwarzania danych osobowych – czyli zbiór informacji o tym, kto wewnątrz oraz spoza danej firmy otrzymał prawo do wglądu w dane osobowe, w jakim zakresie i na jaki okres.
3. Rejestr naruszeń przetwarzania danych osobowych – umożliwi zapisanie incydentów, gdyby dane nie były przetwarzane zgodnie z prawem.
4. Rejestr zgód na przetwarzanie danych osobowych – będzie zawierał informacje o udzieleniu lub cofnięciu zgód na przetwarzanie danych, jak również zgód na przesyłanie informacji handlowych wraz z historią ich udzielenia tzn. treścią udzielonego oświadczenia, datą oraz źródłem pozyskania takiej zgody.
5. ‘Wgląd’ do danych osobowych – czyli czytelny wydruk danych dla osoby fizycznej oraz eksport tych danych w postaci XML, konieczne do udostępnienia osobie na jej wyraźną prośbę.
6. Anonimizacja danych – czyli trwałe usunięcie danych osobowych na żądanie osoby uprawnionej, co nie będzie mieć wpływu na te dokumenty w systemie, których przechowywanie jest wymagane prawnie.
7. Logowanie działań Operatorów – zapisywanie informacji o tym, jakie czynności wykonywał operator, np. jakich dokonywał zmian, jakie wydruki wykonywał itd.

Powyższe zmiany są obecnie na etapie projektowania. Jeżeli więc są jakieś szczególne zagadnienia dotyczące przepisów o ochronie danych osobowych, które nie zostały tutaj ujęte, a wydają się niezbędne w systemie ERP, to prosimy o ich zgłaszanie.