Profil użytkownika

avatar

Irena Stachowiak

0 pkt
 
klient
0 Podziękowań
0 0%

0 pytań

2 odpowiedzi

0 0%

0 pomysłów

0 komentarzy

Aktywność

 • Wartościowy użytkownik
 • Wysoko notowany
 • Lider rankingu
 • Aktywny użytkownik
 • Pomysłodawca
 • Uczynny użytkownik
 • Znawca tematu
 • Specjalista kategorii Chmura
 • Specjalista kategori ERP Altum
 • Specjalista kategorii ERP Optima
 • Specjalista kategorii ERP XL
 • Specjalista kategorii ERP XT
 • Specjalista kategorii ERP esklep
 • Specjalista kategorii ERP mobile
 • Specjalista kategorii ERP Produkcja
 • Specjalista kategorii IBARD
 • Specjalista kategorii wszystko.pl
 • Specjalista kategorii ERP Klasyka
 • Specjalista kategorii ERP iKsięgowośc 24
 • Specjalista kategorii ERP Retail
 • Specjalista kategorii Workflow
 • Specjalista kategorii Techniczne
 • Specjalista kategorii Handel
 • Specjalista kategorii Logistyka
 • Specjalista kategorii Księgowość
 • Specjalista kategorii BI
 • Specjalista kategorii Kadry płace

Rankingi

Miejsce W tym
miesiącu
Punktów
Ranking główny 2859 85 0 pkt
W tym miesiącu 85 85 0 pkt
Pytania i odpowiedzi 2254 59 0 pkt
Pomysły i komentarze 813 36 0 pkt
Najbardziej pomocni - - -

O firmie

Wpisy użytkownika

User Avatar
klient
Irena Stachowiak
0 pkt
0 pytań
2 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
Irena Stachowiak odpowiedział/a na
11 mie. temu

Struktura wygenerowała się bez błędu ale mam problem z wysyłką.... wyskakuje mi bardzo długi błąd: 

<!doctype html> <html lang="pl-PL"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> <title>Portal Podatkowy - Błąd</title> <meta name="description" content=""> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-128916510-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-128916510-1'); </script> <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Amethysta%7CMontserrat:400,500,600,700%7COpen+Sans&subset=latin-ext" rel="stylesheet"> <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-MCw98/SFnGE8fJT3GXwEOngsV7Zt27NXFoaoApmYm81iuXoPkFOJwJ8ERdknLPMO" crossorigin="anonymous"> <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.2.0/css/all.css" integrity="sha384-hWVjflwFxL6sNzntih27bfxkr27PmbbK/iSvJ+a4+0owXq79v+lsFkW54bOGbiDQ" crossorigin="anonymous"> <link rel="stylesheet" href="/css/bootstrap.min.css"> <link rel="stylesheet" href="/css/site.css"> </head> <body> <header class="shadow-sm"> <nav class="navbar navbar-dark navbar-expand-lg"> <a href="#content" class="skip-link sr-only sr-only-focusable">Przejdź do treści</a> <a href="#search" class="skip-link sr-only sr-only-focusable">Przejdź do wyszukiwarki</a> <a href="#footer" class="skip-link sr-only sr-only-focusable">Przejdź do stopki</a> <div class="navbar-brand"> <a href="/"> <img class="d-inline-block" width="96" src="/media/2842/assets-logotypes-polish-emblem.svg" alt="Przejdź do strony głównej serwisu"> <span class="h1 amethysta navbar-text">podatki.gov.pl</span> </a> </div> <button class="btn btn-secondary navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Menu"> <i class="fas fa-bars"></i> </button> <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav"> <div class="mr-auto header-element description"> <p><strong>Portal Podatkowy</strong><br />Tu znajdziesz informacje o podatkach i rozliczysz się online</p> </div> <form id="search" class="header-element ml-auto" action="/szukaj" method="GET"> <div class="input-group"> <input type="text" name="query" class="form-control" aria-label="Wpisz szukaną frazę" required minlength="3"> <div class="input-group-append"> <button id="btn-search" class="btn btn-secondary" type="submit">Szukaj</button> </div> </div> </form> <nav class="nav nav-list flex-column d-lg-none"> <a class="nav-link" href="/pit">PIT</a> <a class="nav-link" href="/cit">CIT</a> <a class="nav-link" href="/vat">VAT</a> <a class="nav-link" href="/akcyza">Akcyza</a> <a class="nav-link" href="/clo">Cło</a> <a class="nav-link" href="/pcc-sd">PCC, SD</a> <a class="nav-link" href="/podatki-i-oplaty-lokalne">Podatki i opłaty lokalne</a> <a class="nav-link" href="/pozostale-podatki">Pozostałe podatki</a> <a class="nav-link" href="/e-deklaracje">e-Deklaracje</a> <a class="nav-link" href="/jednolity-plik-kontrolny">JPK</a> <a class="nav-link" href="/abc-podatkow">ABC podatków</a> <a class="nav-link" href="/zadaj-pytanie">Kontakt</a> </nav> </div> </nav> </header> <div class="container-fluid"> <div id="error" class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-8 offset-md-2"> <div class="media"> <img class="align-self-start mr-3" width="48" src="/errorPages/icon.svg" alt="" /> <div class="media-body"> <p> Wygląda na to, że podajesz niewłaściwy adres strony albo link wygasł.<br /> Spróbuj jeszcze raz lub przejdź do strony głównej <a href="/">podatki.gov.pl</a> </p> <hr /> <p> It looks like you are entering the wrong webpage address or the link has expired.<br /> Try again or go to the home page <a href="/">podatki.gov.pl</a> </p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <footer id="footer"> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-4"> <p><img style="width: 250px; margin-top: -10px; margin-left: -2px;" class="img-fluid" src="/media/3143/mf_stopka.svg?width=500&amp;height=151.13636363636365" alt="Serwis Ministerstwa Finansów. Link prowadzi do serwisu BIP Ministerstwa Finansów" data-udi="umb://media/29678cb588ca440aa6fb4226b95b8be0" /></p> <h2 class="amethysta"><a data-udi="umb://document/ef596fe311c34072a9a59fe54fc9ddf0" href="/">Portal Podatkowy</a></h2> </div> <div class="col-md-4"> <p style="padding-top: 15px;"><a rel="noopener" href="https://finanse-arch.mf.gov.pl/web/wp/pp" target="_blank"><strong>finanse.mf.gov.pl – archiwum</strong></a></p> <p><a data-udi="umb://document/0de341c9c49e4c10855e71aaf734860b" href="/deklaracja-dostepnosci-serwisu/"><strong>Deklaracja dostępności serwisu</strong></a></p> <p><a data-udi="umb://document/39bc55d5f72d49e5969225c1dc21cb6b" href="/polityka-prywatnosci/"><strong>Polityka prywatności</strong></a></p> <p><a data-udi="umb://document/dbf89527471542f1bd4e3190f5917d65" href="/mapa-serwisu-podatki-gov-pl/"><strong>Mapa serwisu podatki.gov.pl</strong></a></p> </div> <div class="col-md-4"> <p style="padding-top: 15px;"><strong>Szukasz pomocy?</strong></p> <p><strong><a data-udi="umb://document/9decbc0a9b834eeea0957649a90c5604" href="/zadaj-pytanie/" title="Zadaj pytanie" class="btn btn-outline-primary light-text" data-anchor="#">Skontaktuj się z nami</a></strong></p> </div> </div> </div> </div> <div class="eu-footer"> <div class="container"> <div class="row align-items-center"> <div class="col-md-auto logo-container"> <img class="logo-left" src="/media/3144/fe.svg" alt="Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa" /> </div> <div class="col"> <p>Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie podatki.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.</p> </div> <div class="col-md-auto logo-container"> <img class="logo-right" src="/media/3145/ue.svg" alt="Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego" /> </div> </div> </div> </div> </footer> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ZMP7rVo3mIykV+2+9J3UJ46jBk0WLaUAdn689aCwoqbBJiSnjAK/l8WvCWPIPm49" crossorigin="anonymous"></script> <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-ChfqqxuZUCnJSK3+MXmPNIyE6ZbWh2IMqE241rYiqJxyMiZ6OW/JmZQ5stwEULTy" crossorigin="anonymous"></script> </body> </html> 

Co to może być?