Profil użytkownika

avatar

Michał Szarek

0 pkt
 
pracownik comarch
0 Podziękowań
0 0%

0 pytań

0 odpowiedzi

0 0%

0 pomysłów

0 komentarzy

Aktywność

 • Wartościowy użytkownik
 • Wysoko notowany
 • Lider rankingu
 • Aktywny użytkownik
 • Pomysłodawca
 • Uczynny użytkownik
 • Znawca tematu
 • Specjalista kategorii Chmura
 • Specjalista kategori ERP Altum
 • Specjalista kategorii ERP Optima
 • Specjalista kategorii ERP XL
 • Specjalista kategorii ERP XT
 • Specjalista kategorii ERP esklep
 • Specjalista kategorii ERP mobile
 • Specjalista kategorii ERP Produkcja
 • Specjalista kategorii IBARD
 • Specjalista kategorii wszystko.pl
 • Specjalista kategorii ERP Klasyka
 • Specjalista kategorii ERP iKsięgowośc 24
 • Specjalista kategorii ERP Retail
 • Specjalista kategorii Workflow
 • Specjalista kategorii Techniczne
 • Specjalista kategorii Handel
 • Specjalista kategorii Logistyka
 • Specjalista kategorii Księgowość
 • Specjalista kategorii BI
 • Specjalista kategorii Kadry płace

Rankingi

Miejsce W tym
miesiącu
Punktów
Ranking główny 2804 92 0 pkt
W tym miesiącu 92 92 0 pkt
Pytania i odpowiedzi 2211 68 0 pkt
Pomysły i komentarze 797 31 0 pkt
Najbardziej pomocni - - -

O firmie

Aktywność w tematach

Wpisy użytkownika

Aplikacja Comarch ERP AutoUpdate daje możliwość pełnej i komfortowej kontroli nad środowiskiem systemowym Comarch ERP Altum/Retail na oddziałach. Umożliwiają to akcje zdalne - instalacji/dezinstalacji/przywracania poprawek i dodatków. Istnieje również możliwość rozpropagowania nowej poprawki albo dodatku w całej sieci agentów. Dzięki temu możemy przygotować wcześniej środowisko do instalacji poprawek lub dodatków, co powoduje że ich instalacja nigdy dotąd nie była tak prosta.


Rys. 1 Okno główne Comarch ERP Auto Update - przyciski otwierające okno zarządzania odpowiednio poprawkami lub dodatkami.

Po wybraniu jednej z powyżej zaznaczonych opcji zostaniemy przeniesieni do okna zarządzania poprawkami/dodatkami. Cały proces jest analogiczny dla poprawek i dodatków. Artykuł skupia się, na opisie zarządzania poprawkami. Okno, które zostało wyświetlone w aplikacji, zawiera informacje o dostępnych poprawkach oraz wskazuje, które z nich są już zainstalowane na naszym komputerze. Dodatkowo ikonka przedstawiona na rysunku numer 2 informuje nas o tym czy dana poprawka jest zainstalowana w całej firmie. Czyli na wszystkich komputerach w sieci agentów aplikacji Comarch ERP AutoUpdate, na których zainstalowany jest system Comarch ERP Altum.Rys. 2 Status instalacji poprawki w sieci Agentów Auto Update.


Rys. 3 Wybór opcji akcji zdalnych dla poprawek w sieci agentów Comarch ERP Auto Update.

Dzięki funkcjonalności "Akcje zdalne" widocznej na powyższym rysunku możemy w łatwy sposób zarządzać instalacją poprawek na komputerach w oddziałach, na których zainstalowany jest system Comarch ERP Altum/Retail.

Instalacja zdalna poprawki


Po kliknięciu w akcję 'Instaluj' otworzy się kolejne okno aplikacji Comarch ERP Auto Update (rysunek numer 4), na którym widoczna będzie lista agentów podrzędnych i zainstalowanych na nich produktów Comarch ERP Altum/Retail oraz status instalacji wybranej poprawki . Jak można zauważyć na rysunku numer 4, poprawka ma status "Niepobrany". W takiej sytuacji można zamknąć okno instalacji poprawki, i z menu agentów podrzędnych wybrać opcję 'Pobierz'. Dzięki tej opcji będziemy mogli pobrać poprawkę dla całej sieci i przygotować środowisko przed rozpoczęciem instalacji (rysunek 5).

Rys. 4 Okno instalacji poprawki.


Rys. 5 Wybór opcji 'Pobierz' oraz okno pobierania poprawki dla wybranych agentów w sieci.

Po zaznaczeniu Agenta podrzędnego - Oddziału, dla którego będziemy pobierać poprawkę klikamy w przycisk 'Zdalne pobieranie' i w tym momencie rozpoczyna się proces wysyłania poprawki do agentów podrzędnych (rysunek 6).


Rys. 6 Wysyłanie poprawki dla agentów podrzędnych.

Po odebraniu poprawki przez wszystkich agentów w sieci, w oknie pobierania powinien widnieć status jak na rysunku numer 7 - "Pobrany".


Rys. 7 Status poprawki po rozpropagowaniu jej w całej sieci agentów.


Po pobraniu poprawki możemy przejść do jej instalacji zdalnej. Klikamy w przycisk 'Instaluj' znajdujący się na wstążce okna zarządzania poprawkami . Można zauważyć, że na wszystkich oddziałach poprawka ma status "Niezainstalowany". Zaznaczamy agentów dla, których chcemy zainstalować poprawkę i klikamy w przycisk 'Instalacja zdalna' (rysunek 8). W oknie tym możemy jeszcze zdecydować czy konieczne jest wykonanie kopii zapasowej bazy danych (zalecane jest pozostawienie tej opcji włączonej). Po kliknięciu w przycisk 'Instalacja zdalna' rozpoczyna się proces instalacji poprawki w sieci agentów.


Rys. 8 Okno instalacji poprawki w sieci agentów podrzędnych.


W trakcie procesu instalacji na komputerach, na których wykonuje się akcja instalacji bądź przywracania wyłączany jest system Comarch ERP Altum/Retail oraz wszystkie procesy z nim związane. Dzięki temu wykonanie akcji zdalnej jest w pełni automatyczne i odbywa się z komputera, na którym zainstalowany jest Agent Główny. Po zakończonym procesie instalacji powinien zmienić się status komponentów jak na poniższym rysunku.


Rys. 9 Status instalacji poprawki dla poszczególnych agentów podrzędnych.


Po zamknięciu okna i powrocie do okna z dostępnymi poprawkami/dodatkami jeżeli instalacja w całej sieci przebiegła poprawnie, to ikonka informująca o statusie instalacji poprawki/dodatku w sieci agentów powinna zmienić się na taką jaka przedstawiona jest na poniższym rysunku:


Rys. 10 Status instalacji poprawki dla całej sieci agentów.

Proces przywracania lub odinstalowywania zdalnego poprawek wywołujemy za pomocą przycisku 'Przywróć' i jest on analogiczny do procesu pobierania i instalacji. Można tutaj jedynie zaznaczyć, że akcja 'Przywróć' przywraca poprzednią wersję poprawki, lub odinstalowuje ją jeżeli nie ma wcześniejszej.
Proces akcji zdalnych dla dodatków działa dokładnie w ten sam sposób jak dla poprawek, czyli można zainstalować zdalnie dodatek albo można też wcześniej wysłać go do agentów podrzędnych oraz oczywiście odinstalować poprzednią wersję dodatku (rysunek 11).


Rys. 11 Okno akcji zdalnych dla dodatków.

Dodatkowo należy tutaj jeszcze raz podkreślić, że instalacja zdalna poprawek lub dodatków nie wymaga od nas wkładu pracy na innych maszynach w sieci, gdyż automatycznie wszystkie otwarte procesy takie jak system Comarch ERP Altum/Retail czy też wszystkie usługi, z których system korzysta jak np. usługi synchronizacji czy usługa przesyłania danych POS - DataService są podczas instalacji zdalnej wyłączane a po zakończeniu procesu instalacji usługi są dodatkowo ponownie uruchamiane, tak aby komputer był gotowy do pracy z systemem. Jest to kluczowe rozwiązanie do zapewnienia i utrzymania kompatybilnej i stabilnej wersji systemu Comarch ERP Altum/Retail w całej sieci agentów podrzędnych czyli w całej firmie.

Wraz z wydaniem wersji 2015.6 aplikacji Comarch ERP Auto Update udostępniona została nowa funkcjonalność aktualizacji wersji Auto Update u agentów podrzędnych za pomocą jednego kliknięcia. Funkcjonalność ta umożliwia wykonanie aktualizacji programu Comarch ERP Auto Update na wszystkich agentach w sieci jednocześnie. Do tej pory trzeba było wywoływać aktualizację indywidualnie dla każdego z agentów. W dużych sieciach było to uciążliwe i czasochłonne.

Rys. 1 Aktualizacja wersji Comarch ERP Auto Update dla wybranego agenta podrzędnego.


Po przejściu do okna zarządzania siecią agentów (rysunek 2), pojawi się lista agentów w sieci, na której można teraz zobaczyć obok kodu agenta numer wersji zainstalowanej aplikacji Comarch ERP Auto Update oraz znacznik orkeślający czy wersja ta jest aktualna (rysunek 3). Możliwe są tylko dwa statusy:

Wersja nieatkualna

Wersja aktualna

Rys. 2 Wybór zarządzania siecią agentów podrzędnych.

Rys. 3 Lista agentów podrzędnych - numer wersji i znacznik statusu aktualności wersji.

Gdy wersja, tak jak na powyższym rysunku, jest nieaktualna można zaktualizować ją za pomocą nowego przycisku 'Aktualizuj wszystkich' który znajduje się na wstążce (rysunek 4).

Rys. 4 Przycisk 'Aktualizuj wszystkich' na wstążce w oknie struktury agentów.

Po kliknięciu w ten przycisk rozpoczyna się aktualizacja wersji w całej sieci agentów (rysunek 5). Działanie takie ma na celu utrzymanie sieci agentów w spójnej wersji. Zalecane to jest do jej poprawnego działania.

Rys. 5 Aktualizacja całej sieci agentów - pasek postępu.


Rys. 6 Komunikat o zakończeniu akcji aktualizacji aplikacji dla agentów podrzędnych.

Jeżeli akcja zakończy się pomyślnie dla wszystkich agentów, jak to jest widoczne na powyższym rysunku, statusy na liście powinny wskazywać, że wersja jest aktualna , a numer wersji powinien być taki sam dla wszystkich agentów i spójny z numerem wersji agenta głównego.

Może jednak wystąpić sytuacja, że akcja zakończy się niepowodzeniem bo np. komputer na jednym z agentów podrzędnych będzie niedostępny. Wtedy aplikacja Comarch ERP Auto Update powiadomi nas komunikatem, który zawierać będzie informację o liczbie agentów, dla których aktualizacja nie powiodła się. Na liście agentów podrzędnych taki agent będzie oznaczony statusem "Wersja nieaktualna". Aby poznać dokładną przyczynę niepowodzenia, aktualizacji, należy przejrzeć logi aplikacji Comarch ERP Auto Update.