Społeczność Comarch ERP | Użytkownicy Klienci Partnerzy Comarch

Profil użytkownika

avatar

Monika Duszkiewicz

1 pkt
 
pracownik comarch
0 Podziękowań
0 0%

0 pytań

1 odpowiedzi

0 0%

0 pomysłów

0 komentarzy

Aktywność

 • Wartościowy użytkownik
 • Wysoko notowany
 • Lider rankingu
 • Aktywny użytkownik
 • Pomysłodawca
 • Uczynny użytkownik
 • Znawca tematu
 • Specjalista kategorii Chmura
 • Specjalista kategori ERP Altum
 • Specjalista kategorii ERP Optima
 • Specjalista kategorii ERP XL
 • Specjalista kategorii ERP XT
 • Specjalista kategorii ERP esklep
 • Specjalista kategorii ERP mobile
 • Specjalista kategorii ERP Produkcja
 • Specjalista kategorii IBARD
 • Specjalista kategorii wszystko.pl
 • Specjalista kategorii ERP Klasyka
 • Specjalista kategorii ERP iKsięgowośc 24
 • Specjalista kategorii ERP Retail
 • Specjalista kategorii Workflow
 • Specjalista kategorii Techniczne
 • Specjalista kategorii Handel
 • Specjalista kategorii Logistyka
 • Specjalista kategorii Księgowość
 • Specjalista kategorii BI
 • Specjalista kategorii Kadry płace

Rankingi

Miejsce W tym
miesiącu
Punktów
Ranking główny 2604 106 1 pkt
W tym miesiącu 106 106 0 pkt
Pytania i odpowiedzi 2260 74 0 pkt
Pomysły i komentarze 816 45 0 pkt
Najbardziej pomocni - - -

O firmie

Wpisy użytkownika

Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe istnieje możliwość dodawania dokumentów do Rejestrów VAT oraz Ewidencji dodatkowej. Funkcjonalność ta została wprowadzona w wersji 2014.0 w celu ułatwienia i przyspieszenia pracy pracowników biur rachunkowych.

Po wejściu w Menu lub po wybraniu Operacji seryjnych na wstążce w grupie Ogólne dostępne są dwie nowe opcje: Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa.

Wybór opcji Rejestry VAT powoduje otwarcie okna Rejestrów VAT w podświetlonej bazie na liście baz. Operator może wykonywać wszystkie operacje, jakie są dla niego dostępne z poziomu tego okna w programie Comarch ERP Optima, tj. dodawanie, edycja, kasowanie, renumeracja, księgowanie, generowanie faktur wewnętrznych, wydruk danych, itd. Analogicznie program działa po wyborze opcji Ewidencja dodatkowa.

W Rejestrach VAT oraz Ewidencji dodatkowej możliwy jest wybór bazy firmowej, dla której mają być wyświetlane ww. listy z dokumentami.

Dodatkowe informacje na temat funkcjonalności zamieszczone są w ulotce do wersji 2014.0.1.

Funkcjonalność ta jest szczególnie użyteczna dla nowych Użytkowników, którzy po dodaniu BOM będą chcieli wystawić w programie Fakturę Finalną powiązaną z Fakturami Zaliczkowymi powstałymi przed rozpoczęciem pracy w Comarch ERP Optima. Wystawienie Faktury Finalnej jest możliwe wyłącznie z datą BOM lub późniejszą.

Na serwerze Comarch udostępniono nowe wartości wskaźników:

a) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie = 3895,31 zł

b) Minimalne wynagrodzenie ucznia:

- I roku = 155,81 zł

- II roku = 194,77 zł

- III roku = 233,72 zł

W programie Comarch ERP Optima wskaźniki można pobrać z poziomu Ogólne/Pobieranie wskaźników.

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2014 r. (M.P z 2014r, poz.326).

Dokument należy wprowadzić do rejestru VAT zakupu w dwóch pozycjach dzieląc odpowiednio wartość dokumentu. Na pozycji, którą chcemy odliczyć i ująć w deklaracji VAT-7 wybieramy Odliczenia: TAK, na drugiej pozycji Odliczenia: NIE.

W celu ułatwienia obliczenia kwoty można wywołać kalkulator dostępny w polu liczbowym z menu kontekstowego dostępnego pod prawym klawiszem myszy.

Funkcja wspomagająca podział odliczeń na dokumentach w rejestrze zakupu VAT planowana jest w kolejnej wersji programu, która ukaże się pod koniec czerwca.