Społeczność Comarch ERP | Użytkownicy Klienci Partnerzy Comarch

Profil użytkownika

avatar

Michał Barski

1 pkt
 
użytkownik
0 Podziękowań
0 0%

11 pytań

5 odpowiedzi

1 100%

1 pomysłów

0 komentarzy

Aktywność

 • Wartościowy użytkownik
 • Wysoko notowany
 • Lider rankingu
 • Aktywny użytkownik
 • Pomysłodawca
 • Uczynny użytkownik
 • Znawca tematu
 • Specjalista kategorii Chmura
 • Specjalista kategori ERP Altum
 • Specjalista kategorii ERP Optima
 • Specjalista kategorii ERP XL
 • Specjalista kategorii ERP XT
 • Specjalista kategorii ERP esklep
 • Specjalista kategorii ERP mobile
 • Specjalista kategorii ERP Produkcja
 • Specjalista kategorii IBARD
 • Specjalista kategorii wszystko.pl
 • Specjalista kategorii ERP Klasyka
 • Specjalista kategorii ERP iKsięgowośc 24
 • Specjalista kategorii ERP Retail
 • Specjalista kategorii Workflow
 • Specjalista kategorii Techniczne
 • Specjalista kategorii Handel
 • Specjalista kategorii Logistyka
 • Specjalista kategorii Księgowość
 • Specjalista kategorii BI
 • Specjalista kategorii Kadry płace

Rankingi

Miejsce W tym
miesiącu
Punktów
Ranking główny 2502 73 1 pkt
W tym miesiącu 73 73 0 pkt
Pytania i odpowiedzi 2109 32 0 pkt
Pomysły i komentarze 738 34 1 pkt
Najbardziej pomocni - - -

O firmie

Aktywność w tematach

Wpisy użytkownika

User Avatar
użytkownik
Michał Barski
1 pkt
11 pytań
5 odpowiedzi
1 pomysłów
0 komentarzy
1 100%
Michał Barski zapytał/a o
Płace i Kadry
Płace i Kadry pytań: 1152 | odpowiedzi: 3622

ALEKSANDRAElżbieta KępińskaPiotr ZborowskiSzymon FąferkoMarta OrleckaBeata SienkiewiczAgnieszka JażdżewskaMonika Kala

Błąd komornik

Dodano 11 mie. temu

Podczas wprowadzana komornika wyskakuje poniższy błąd, co może być przyczyną?

Rekord 0 nieznaleziony. Pole 'Komornik'

System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80050467): Rekord 0 nieznaleziony. Pole 'Komornik'
w CDNPrac.ZajecieWynagrClass.get_KomornikNazwa()
w (IZajecieWynagr )
w DevExpress.Data.Helpers.GenericDelegateHelper.ChainApplier.Impl`3.<>c__DisplayClasse.<ApplyChain>b__d(A a)
w DevExpress.Data.Helpers.GenericDelegateHelper.Maybe_NullArgHedger.Impl`2.<>c__DisplayClass13.<Hedge>b__12(A arg)
w DevExpress.Data.Helpers.GenericDelegateHelper.ChainApplier.Impl`3.<>c__DisplayClasse.<ApplyChain>b__d(A a)
w DevExpress.Data.VisibleListSourceRowCollection.ValuesGetterCacheBuilder.Impl`1.<>c__DisplayClass15.<CreateFullyCachedCacheLoaderIdentity>b__14(IEnumerable`1 handles)
w DevExpress.Data.VisibleListSourceRowCollection.SortRows(DataColumnSortInfo[] sortInfo)
w DevExpress.Data.DataController.DoSortRows()
w ..DoSortRows()
w DevExpress.Data.DataController.OnRefresh(Boolean useRowsKeeper)
w DevExpress.Data.DataController.DoRefreshCore(Boolean useRowsKeeper)
w DevExpress.Data.DataController.DoRefresh(Boolean useRowsKeeper)
w DevExpress.Data.CurrencyDataController.DoRefresh(Boolean useRowsKeeper)
w DevExpress.Data.DataController.EndUpdateCore(Boolean sortUpdate)
w DevExpress.Data.DataControllerBase.EndUpdate()
w DevExpress.Data.DataControllerBase.OnListSourceChanged()
w DevExpress.Data.DataControllerBase.SetListSourceCore(IList value)
w DevExpress.Data.DataControllerBase.SetListSource(IList value)
w DevExpress.Data.CurrencyDataController.OnCurrencyManagerChanged()
w DevExpress.Data.CurrencyDataController.set_CurrencyManager(CurrencyManager value)
w DevExpress.Data.CurrencyDataController.OnDataSourceChanged()
w DevExpress.Data.CurrencyDataController.SetDataSource(BindingContext context, Object dataSource, String dataMember)
w DevExpress.XtraGrid.Views.Base.BaseView.SetDataSource(BindingContext context, Object dataSource, String dataMember)
w DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.GridView.SetDataSource(BindingContext context, Object dataSource, String dataMember)
w DevExpress.XtraGrid.GridControl.ActivateDataSource()
w DevExpress.XtraGrid.GridControl.set_DataSource(Object value)
w Optima.Common.View.WinForms.Controls.Infrastructure.OpGridBase.set_DataSource(Object value)
w Optima.Common.View.WinForms.OpListForm.Ÿ(Object )
w Optima.Common.View.WinForms.OpListForm.(Object , EventArgs )
w Optima.Common.View.WinForms.Controls.Infrastructure.OpGridBase.Ÿ(Boolean , Boolean , Boolean )
w Optima.Common.View.WinForms.Controls.Infrastructure.OpGridBase.(Boolean )
w Optima.Common.View.WinForms.Controls.Infrastructure.OpGridBase.()
w Optima.Common.View.WinForms.Controls.Infrastructure.OpGridBase.OnVisibleChanged(EventArgs e)
w System.Windows.Forms.Control.OnParentVisibleChanged(EventArgs e)
w System.Windows.Forms.Control.OnVisibleChanged(EventArgs e)
w System.Windows.Forms.ScrollableControl.OnVisibleChanged(EventArgs e)
w System.Windows.Forms.Form.OnVisibleChanged(EventArgs e)
w Optima.Common.View.WinForms.OpForm.OnVisibleChanged(EventArgs e)
w Optima.Common.View.WinForms.OpListForm.OnVisibleChanged(EventArgs e)
w System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(Boolean value)
w DevExpress.XtraEditors.XtraForm.SetVisibleCore(Boolean value)
w System.Windows.Forms.Control.Show()
w Optima.Common.View.WinForms.ViewManager.(Form , OpForm )
w Optima.Common.View.WinForms.ViewManager.(Form , OpForm )
w Optima.Common.View.WinForms.ViewManager.Ÿ(Func`3 , Form , OpForm )
w Optima.Common.View.WinForms.ViewManager.ShowModal(Form parent, OpForm child)
w Optima.KadryPlace.View.WinForms.WPLPracListaView.(Object , ItemClickEventArgs )
w DevExpress.XtraBars.BarItem.OnClick(BarItemLink link)
w DevExpress.XtraBars.BarButtonItem.OnClick(BarItemLink link)
w Optima.Common.View.WinForms.Controls.Ribbon.OpRibbonButton.OnClick(BarItemLink link)
w DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkClick()
w DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkClick()
w DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)
w DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)
w DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.ClickLink(BarItemLink link)
w DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.UnPressLink(BarItemLink link)
w DevExpress.XtraBars.Controls.CustomLinksControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
w DevExpress.XtraBars.Controls.CustomPopupBarControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
w DevExpress.XtraBars.Controls.CustomControl.WndProc(Message& msg)
w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

System operacyjny: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 (Windows 10 Enterprise v. 6.3.17134) 64 bit, Tryb pracy windows: Normal
Wersja CLR:4.0.30319.42000
Wersje .NET: Fx20(2.0.50727.4927 SP2), Fx30(3.0.30729.4926 SP2), Fx35(3.5.30729.4926 SP1), Fx40(4.7.3056), Fx40ClientProfile(4.7.3056)
Liczba procesorów: 4
Parametry startowe: "C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Optima\Comarch OPT!MA.exe"
Ilość pamięci fizycznej: 8501760000 (8107 MB), Wolnej 4400721920 (4196 MB), Wirtualnej 4294836224(4095 MB), Wolnej Wirtualnej 3396755456(3239 MB)
Pamięć przydzielona do procesu: prywatna - 306565120 (292 MB), wirtualna - 898080768 (856 MB, MAX: 891 MB), zarządzana - 41 MB
Pamięć załadowana do RAM: 304271360 (290 MB), 3%
Liczba obiektów GDI 903 (peak 1007), USER 359 (peak 686)
Połączenie terminalowe: Nie CIV: Nie
Rozdzielczość: {Width=1366, Height=768} DPI: 96 Czcionka: 8,25 Skórka: VS2010
Tryb jednego okna: Nie Podwójne buforowanie: Tak Jednowątkowa obsługa komunikatów:True
Wersja aplikacji: Optima 2018.6.1.1650
SQL Server: Microsoft SQL Server 2016 (SP1-GDR) (KB4019089) - 13.0.4206.0 (X64)
Jul 6 2017 07:55:03
Copyright (c) Microsoft Corporation
Express Edition (64-bit) on Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 <X64> (Build 9600: )

Wersja bazy konfiguracyjnej/firmowej 2018.0600/2018.0600
Nr klucza : 5000032554 Stan klucza : STANKLUCZA_OK
Pobrane licencje : KadryPlacePlus, KasaBankPlus
Współpraca Płac z XL: Nie
Współpraca Płac z Altum: Nie
Data ostatniego usuwania dokumentów:Brak

User Avatar
użytkownik
Michał Barski
1 pkt
11 pytań
5 odpowiedzi
1 pomysłów
0 komentarzy
1 100%
Michał Barski zapytał/a o
Płace i Kadry
Płace i Kadry pytań: 1152 | odpowiedzi: 3622

ALEKSANDRAElżbieta KępińskaPiotr ZborowskiSzymon FąferkoMarta OrleckaBeata SienkiewiczAgnieszka JażdżewskaMonika Kala

Umowa zlecenie chorobowe

Zaktualizowano rok temu

Proszę informację czemu Opitma nie liczy zasiłku chorobowego dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie?

W kartotece pracowniczej w pozycji prawo do zasiłku chorobowego jest wpisane w parametrach jest zaznaczone żeby liczyło zasiłki.

Pracownik posiada takie umowy zlecenie: