Społeczność Comarch ERP | Użytkownicy Klienci Partnerzy Comarch

Profil użytkownika

avatar

Paweł Jurkun

543 pkt
 
partner
1 Podziękowań
15 93%

1 pytań

29 odpowiedzi

9 100%

14 pomysłów

3 komentarzy

Aktywność

 • Wartościowy użytkownik
 • Wysoko notowany
 • Lider rankingu
 • Aktywny użytkownik
 • Pomysłodawca
 • Uczynny użytkownik
 • Znawca tematu
 • Specjalista kategorii Chmura
 • Specjalista kategori ERP Altum
 • Specjalista kategorii ERP Optima
 • Specjalista kategorii ERP XL
 • Specjalista kategorii ERP XT
 • Specjalista kategorii ERP esklep
 • Specjalista kategorii ERP mobile
 • Specjalista kategorii ERP Produkcja
 • Specjalista kategorii IBARD
 • Specjalista kategorii wszystko.pl
 • Specjalista kategorii ERP Klasyka
 • Specjalista kategorii ERP iKsięgowośc 24
 • Specjalista kategorii ERP Retail
 • Specjalista kategorii Workflow
 • Specjalista kategorii Techniczne
 • Specjalista kategorii Handel
 • Specjalista kategorii Logistyka
 • Specjalista kategorii Księgowość
 • Specjalista kategorii BI
 • Specjalista kategorii Kadry płace

Rankingi

Miejsce W tym
miesiącu
Punktów
Ranking główny 65 106 543 pkt
W tym miesiącu 106 106 0 pkt
Pytania i odpowiedzi 58 74 362 pkt
Pomysły i komentarze 69 45 164 pkt
Najbardziej pomocni 163 151 -

O firmie

Wpisy użytkownika

User Avatar
partner
Paweł Jurkun
543 pkt
1 pytań
29 odpowiedzi
14 pomysłów
3 komentarzy
24 95%
Paweł Jurkun napisał/a o
Comarch ERP XL
Comarch ERP XL pomysłów: 307 | odpowiedzi: 3097

Comarch ERP XL

Urszula MuchaMariusz GrajekKrzysztof MichalikTadeusz PacutZbigniew RymarczykJacek SadowskiMichał ZimekSzymon Liszewski

Menadżer Licencji

Zaktualizowano 4 lata temu

W obecnej postaci aplikacja jest całkowicie bezużyteczna przy większych instalcjach.

Potrzebny jest wiersz filtra

Aplikacja na liście pobranych modułów nie pamięta sortowania . Po odświeżeniu wszystko znika i trzeba ustawiać sortowania od nowa.

Informacja o tym że licencja jest przeterminowana powinna być w oddzielnej kolumnie tak aby można było przefiltrować lub

Dodatkowo podczas XLLogin z api manager za każdym razem dodaje wpisy w liście pobranych modułów mimo że logująca się aplikacja loguje się cały czas do tej samej sesji i nie pobiera żadnych dodatkowych licencji. Mieliśmy dziś informację od klienta gdzie działa nasze rozszerzenie że nasz moduł pobiera około 20 licecnji bo tyle się pokazuje na liście pobranych modułów a faktycznie klient ma licencji 15 . Nie wiem jakie jest wyjaśnienie tej sytuacji.

User Avatar
partner
Paweł Jurkun
543 pkt
1 pytań
29 odpowiedzi
14 pomysłów
3 komentarzy
24 95%
Paweł Jurkun napisał/a o
Comarch ERP Altum
Comarch ERP Altum pomysłów: 35 | odpowiedzi: 317

Comarch ERP Altum

Kamil ZielińskiMirosław NiedziółkaPaweł MęzińskiStanisław PachaczJakub MagieraMarek Modlińskiul.echo12Piotr Znamirowski

Wydajność a rozszerzalność Altum

Zaktualizowano 4 lata temu

Podczas rozszerzania Encji w Altum rozszerzamy przykładowo ArticleRow który jednocześnie jest używany w innych miejscach systemu i zaczytywany razem z naszym rozszerzeniem. Powoduje to że zarówno lista artykułów jest obciążona ale również inne operacje systemowe.

Moja propozycja to dodanie do atrybutu znacznika że jest to rozszerzenie UI i ma być pobierane tylko przy konkretnym workitemie np. lista towarów a przy wszystkich innych rozszerzenie było by pomijane.

Można też użyć innej encji do wyświetlania a innej do operacji np.: Article RowDisplay

User Avatar
partner
Paweł Jurkun
543 pkt
1 pytań
29 odpowiedzi
14 pomysłów
3 komentarzy
24 95%
Paweł Jurkun odpowiedział/a na
4 lata temu

Generalenie powinna to robić funkcja ToWords(liczba). Powinna wyświetlać tekst w domyślnych ustawieniach systemowych.

Można tez użyć funkcji SQL można znaleźć różne przykłady w internecie tylko trzbe azamienić liczenbniki na rosyjski. np. :

CREATEFUNCTIONdbo.udf_Num_ToWords(

@NumberNumeric (38, 0)-- Input number with as many as 18 digits

)RETURNSVARCHAR(8000)

ASBEGIN
DECLARE@inputNumberVARCHAR(38)
DECLARE@NumbersTableTABLE (numberCHAR(2),wordVARCHAR(10))
DECLARE@outputStringVARCHAR(8000)
DECLARE@lengthINT
DECLARE@counterINT
DECLARE@loopsINT
DECLARE@positionINT
DECLARE@chunkCHAR(3)-- for chunks of 3 numbers
DECLARE@tensonesCHAR(2)
DECLARE@hundredsCHAR(1)
DECLARE@tensCHAR(1)
DECLARE@onesCHAR(1)
IF@Number= 0 Return'Zero'
-- initialize the variables
SELECT@inputNumber=CONVERT(varchar(38),@Number)
,@outputString=''
,@counter= 1
SELECT@length =LEN(@inputNumber)
,@position=LEN(@inputNumber)- 2
,@loops =LEN(@inputNumber)/3

-- make sure there is an extra loop added for the remaining numbers
IFLEN(@inputNumber)% 3 <> 0 SET@loops=@loops+ 1
-- insert data for the numbers and words
INSERTINTO@NumbersTable SELECT'00',''
UNIONALLSELECT'01','one' UNIONALLSELECT'02','two'
UNIONALLSELECT'03','three' UNIONALLSELECT'04','four'
UNIONALLSELECT'05','five' UNIONALLSELECT'06','six'
UNIONALLSELECT'07','seven' UNIONALLSELECT'08','eight'
UNIONALLSELECT'09','nine' UNIONALLSELECT'10','ten'
UNIONALLSELECT'11','eleven' UNIONALLSELECT'12','twelve'
UNIONALLSELECT'13','thirteen'UNIONALLSELECT'14','fourteen'
UNIONALLSELECT'15','fifteen' UNIONALLSELECT'16','sixteen'
UNIONALLSELECT'17','seventeen'UNIONALLSELECT'18','eighteen'
UNIONALLSELECT'19','nineteen'UNIONALLSELECT'20','twenty'
UNIONALLSELECT'30','thirty' UNIONALLSELECT'40','forty'
UNIONALLSELECT'50','fifty' UNIONALLSELECT'60','sixty'
UNIONALLSELECT'70','seventy' UNIONALLSELECT'80','eighty'
UNIONALLSELECT'90','ninety'

WHILE@counter<=@loopsBEGIN

-- get chunks of 3 numbers at a time, padded with leading zeros
SET@chunk=RIGHT('000'+SUBSTRING(@inputNumber,@position, 3), 3)

IF@chunk<>'000'BEGIN
SELECT@tensones=SUBSTRING(@chunk, 2, 2)
,@hundreds=SUBSTRING(@chunk, 1, 1)
,@tens=SUBSTRING(@chunk, 2, 1)
,@ones=SUBSTRING(@chunk, 3, 1)

-- If twenty or less, use the word directly from @NumbersTable
IFCONVERT(INT,@tensones)<= 20 OR@Ones='0'BEGIN
SET@outputString=(SELECTword
FROM@NumbersTable
WHERE@tensones=number)
+CASE@counterWHEN 1 THEN''-- No name
WHEN 2 THEN' thousand 'WHEN 3 THEN' million '
WHEN 4 THEN' billion ' WHEN 5 THEN' trillion '
WHEN 6 THEN' quadrillion 'WHEN 7 THEN' quintillion '
WHEN 8 THEN' sextillion ' WHEN 9 THEN' septillion '
WHEN 10 THEN' octillion ' WHEN 11 THEN' nonillion '
WHEN 12 THEN' decillion ' WHEN 13 THEN' undecillion '
ELSE''END
+@outputString
END
ELSEBEGIN-- break down the ones and the tens separately

SET@outputString=' '
+(SELECTword
FROM@NumbersTable
WHERE@tens+'0'=number)
+'-'
+(SELECTword
FROM@NumbersTable
WHERE'0'+@ones=number)
+CASE@counterWHEN 1 THEN''-- No name
WHEN 2 THEN' thousand 'WHEN 3 THEN' million '
WHEN 4 THEN' billion ' WHEN 5 THEN' trillion '
WHEN 6 THEN' quadrillion 'WHEN 7 THEN' quintillion '
WHEN 8 THEN' sextillion ' WHEN 9 THEN' septillion '
WHEN 10 THEN' octillion ' WHEN 11 THEN' nonillion '
WHEN 12 THEN' decillion ' WHEN 13 THEN' undecillion '
ELSE''END
+@outputString
END

-- now get the hundreds
IF@hundreds<>'0'BEGIN
SET@outputString =(SELECTword
FROM@NumbersTable
WHERE'0'+@hundreds=number)
+' hundred '
+@outputString
END
END

SELECT@counter=@counter+ 1
,@position=@position- 3
END
-- Remove any double spaces
SET@outputString=LTRIM(RTRIM(REPLACE(@outputString,' ',' ')))
SET@outputstring=UPPER(LEFT(@outputstring, 1))+SUBSTRING(@outputstring, 2, 8000)
RETURN@outputString-- return the result
END
GO

GRANTEXECondbo.udf_Num_ToWordsTOPUBLIC
GO

SETQUOTED_IDENTIFIEROFF
GO
SETANSI_NULLSON
GO