Profil użytkownika

avatar

Katarzyna Halama

0 pkt
 
pracownik comarch
0 Podziękowań
0 0%

0 pytań

0 odpowiedzi

0 0%

0 pomysłów

0 komentarzy

Aktywność

 • Wartościowy użytkownik
 • Wysoko notowany
 • Lider rankingu
 • Aktywny użytkownik
 • Pomysłodawca
 • Uczynny użytkownik
 • Znawca tematu
 • Specjalista kategorii Chmura
 • Specjalista kategori ERP Altum
 • Specjalista kategorii ERP Optima
 • Specjalista kategorii ERP XL
 • Specjalista kategorii ERP XT
 • Specjalista kategorii ERP esklep
 • Specjalista kategorii ERP mobile
 • Specjalista kategorii ERP Produkcja
 • Specjalista kategorii IBARD
 • Specjalista kategorii wszystko.pl
 • Specjalista kategorii ERP Klasyka
 • Specjalista kategorii ERP iKsięgowośc 24
 • Specjalista kategorii ERP Retail
 • Specjalista kategorii Workflow
 • Specjalista kategorii Techniczne
 • Specjalista kategorii Handel
 • Specjalista kategorii Logistyka
 • Specjalista kategorii Księgowość
 • Specjalista kategorii BI
 • Specjalista kategorii Kadry płace

Rankingi

Miejsce W tym
miesiącu
Punktów
Ranking główny 2879 74 0 pkt
W tym miesiącu 74 74 0 pkt
Pytania i odpowiedzi 2270 47 0 pkt
Pomysły i komentarze 819 31 0 pkt
Najbardziej pomocni - - -

O firmie

Aktywność w tematach

Wpisy użytkownika

Od wersji 2014.0 aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż istnieje możliwość określenia pól, które będą wymagane podczas dodawania nowego kontrahenta w aplikacji.

Funkcjonalność ta działa przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2014.1.3, i wymaga uruchomienia skryptów na bazie SQL (Skrypty dołączone zostały w pakiecie instalacyjnym - katalog ERPXL_Skrypty).

Pola wymagane definiuje się w module Administrator systemu Comarch ERP XL (Słowniki kategorii-> CRM-> Rodzaje kontrahentów).

Po wybraniu danego rodzaju kontrahenta można określić, które informacje będą wymagane podczas rejestrowania karty kontrahenta.

Przykład: W systemie Comarch ERP XL dla Rodzaju kontrahenta - kontrahent, ustawiona zostanie wymagalność Nazwy, Miasta, Ulicy, NIP.

Podczas dodawania karty nowego kontrahenta w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż, pola wymagane będą się prezentować w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

W momencie, gdy podczas rejestracji nowego kontrahenta w aplikacji, wymagane dane nie zostaną uzupełnione, nie będzie możliwe zapisanie tworzonej karty i wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

W aplikacji Mobile Sprzedaż istnieje także możliwość pełnej edycji karty kontrahenta, zarówno pobranego z systemu ERP jak i dodanego w aplikacji mobilnej. Wymagalność pól podczas dodawania karty nowego kontrahenta jest pilnowana również podczas edycji karty kontrahenta.

Ponadto na poziomie wdrożeniowym istnieje możliwość określenia, które z pól mają być dostępne dla Przedstawiciela handlowego do edycji. W razie potrzeb można te uprawnienia ograniczyć. Przykładowo można zablokować Przedstawicielowi możliwość edycji terminu i formy płatności na karcie kontrahenta.

Aby zablokować Operatorom możliwość zmiany daty wystawienia dokumentu należy zmodyfikować odpowiedni plik konfiguracyjny znajdujący się w folderze Methods (Comarch ERP Mobile Sales\Serwer synchronizacji\Methods).

W zależności od systemu ERP będą to odpowiednio:

 • configuration.xl11.statement - konfiguracja dla systemu Comarch ERP XL 2013.6,
 • configuration.xl2014.statement - konfiguracja dla systemu Comarch ERP XL 2014.1,
 • configuration.altum55.statement - konfiguracja dla systemu Comarch ERP Altum 5.5,
 • configuration.altum60.statement - konfiguracja dla systemu Comarch ERP Altum 6.1.

W przypadku systemu Comarch ERP Optima modyfikacje muszą być wykonywane w procedurze CDN.Mobile_Android_EksportKonfig na bazie SQL systemu Comarch ERP Optima.

Dostęp do edycji daty jest uzależniony od parametru CanChangeCreationDate, zmiana jego wartości na 0 spowoduje zablokowanie możliwości edycji daty wystawienia na nagłówku dokumentu.

Poza blokadą możliwości edycji daty wystawienia istnieje także możliwość zablokowania daty wykonania usługi - zmiana parametru CanChangeIssueDate lub terminu płatności - CanChangePaymentDate.

W aplikacji blokada daty wystawienia, terminu płatności oraz daty dostawy/wykonania usługi wygląda w następujący sposób: po lewej stronie - zmiany możliwe, po prawej stronie - blokada edycji.

Dzięki takim blokadom Kierownik może ograniczyć swoim Przedstawicielom możliwość wprowadzania zbędnych zmian na wystawianych dokumentach. Pełny opis blokad dostępnych w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż można znaleźć w dokumencie Comarch ERP Mobile Sprzedaż 5.1 - Instalacja i konfiguracja.

Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż, pozwala użytkownikom na dowolną modyfikację wydruków dokumentów w formie pdf. Użytkownik może, zatem zmienić zarówno informacje drukowane na dokumencie jak i kolorystykę czy też układ wydruku. Ciekawą propozycją modyfikacji wydruku, która przedstawiona zostanie w poniższym poście jest dodanie zdjęcia towaru na wydruk.

W tym przykładzie modyfikowana będzie definicja wydruku Zamówienia Sprzedaży, jednak modyfikacje te są analogiczne dla wszystkich typów dokumentów.

Aby dodać na wydruk zdjęcie towaru konieczna jest modyfikacja plików zawierających w swojej nazwie człon: data oraz layout, czyli w tym przypadku:

1#Order#data#Wydruk_domyślny.xml

1#Order#layout#Wydruk_domyślny.xml

Plik 1#Order#style#Wydruk_domyślny.xml pozostaje bez zmian, należy jednak pamiętać, że w przypadku zmiany nazwy definicji wydruku i jego numeru należy również zmodyfikować nazwę i numer tego pliku

Modyfikacji w pliku 1#Order#data#Wydruk_domyślny.xml podlegać będzie sekcja DocumentsPositions, w której należy dodać następujący fragment:

ItemsPhotos.Data AS ItemImage FROM DocumentsPositions
JOIN Documents ON Documents.DocumentId = DocumentsPositions.DocumentId AND Documents.DocumentIsLocal = DocumentsPositions.DocumentIsLocal
LEFT JOIN ItemsPhotosLinks ON ItemsPhotosLinks.ItemId = DocumentsPositions.ItemId AND ItemsPhotosLinks.IsDefault = 1 LEFT JOIN ItemsPhotos ON ItemsPhotos.PhotoId = ITemsPhotosLinks.PhotoId AND ItemsPhotos.PhotoIsLocal = 0

Po modyfikacji sekcja ta powinna wyglądać następująco:

DocumentsPositions

SELECT ((Quantity * Nominator) / Denominator) AS Quantity, '[' || ItemCode || '] ' || ItemName AS ItemName, CASE WHEN IsVatFromNetValue = 1 THEN round(((EndNetPrice * Denominator) / Nominator), 2) ELSE round(((EndGrossPrice * Denominator) / Nominator),2) END AS Price, VatRateValue, DocumentsPositions.Discount, UnitName, CASE WHEN IsVatFromNetValue = 1 THEN DocumentsPositions.NetValue ELSE DocumentsPositions.GrossValue END AS Value, ItemsPhotos.Data AS ItemImage FROM DocumentsPositions JOIN Documents ON Documents.DocumentId = DocumentsPositions.DocumentId AND Documents.DocumentIsLocal = DocumentsPositions.DocumentIsLocal LEFT JOIN ItemsPhotosLinks ON ItemsPhotosLinks.ItemId = DocumentsPositions.ItemId AND ItemsPhotosLinks.IsDefault = 1 LEFT JOIN ItemsPhotos ON ItemsPhotos.PhotoId = ITemsPhotosLinks.PhotoId AND ItemsPhotos.PhotoIsLocal = 0 WHERE DocumentsPositions.DocumentId = @DocumentId@ AND DocumentsPositions.DocumentIsLocal = @DocumentIsLocal@ ORDER BY Ordinal

Dzięki modyfikacji tego zapytania zostaną dodatkowo pobrane zdjęcia na wydruk, które następnie będzie można wykorzystać przy edycji pliku 1#Order#layout#Wydruk_domyślny.xml

Aby wyświetlić na wydruku pobrane zdjęcia w pliku 1#Order#layout#Wydruk_domyślny.xml w odpowiednim miejscu należy dodać dodatkową kolumnę:

W tym przykładzie kolumna "Zdjęcie" została dodana pomiędzy liczbą porządkową a kodem i nazwą towaru.

Wydruk po przeprowadzonych modyfikacjach wygląda następująco:

Jeżeli użytkownik chce, aby stworzony wydruk był dodatkowym opcjonalnym rodzajem wydruku po dokonaniu zmian konieczne jest zapisanie plików zmieniając w ich nazwach numer oraz nazwę wydruku.