Profil użytkownika

avatar

Grzegorz Chat

0 pkt
 
pracownik comarch
0 Podziękowań
0 0%

0 pytań

0 odpowiedzi

0 0%

0 pomysłów

0 komentarzy

Aktywność

 • Wartościowy użytkownik
 • Wysoko notowany
 • Lider rankingu
 • Aktywny użytkownik
 • Pomysłodawca
 • Uczynny użytkownik
 • Znawca tematu
 • Specjalista kategorii Chmura
 • Specjalista kategori ERP Altum
 • Specjalista kategorii ERP Optima
 • Specjalista kategorii ERP XL
 • Specjalista kategorii ERP XT
 • Specjalista kategorii ERP esklep
 • Specjalista kategorii ERP mobile
 • Specjalista kategorii ERP Produkcja
 • Specjalista kategorii IBARD
 • Specjalista kategorii wszystko.pl
 • Specjalista kategorii ERP Klasyka
 • Specjalista kategorii ERP iKsięgowośc 24
 • Specjalista kategorii ERP Retail
 • Specjalista kategorii Workflow
 • Specjalista kategorii Techniczne
 • Specjalista kategorii Handel
 • Specjalista kategorii Logistyka
 • Specjalista kategorii Księgowość
 • Specjalista kategorii BI
 • Specjalista kategorii Kadry płace

Rankingi

Miejsce W tym
miesiącu
Punktów
Ranking główny 2879 74 0 pkt
W tym miesiącu 74 74 0 pkt
Pytania i odpowiedzi 2270 47 0 pkt
Pomysły i komentarze 819 31 0 pkt
Najbardziej pomocni - - -

O firmie

Wpisy użytkownika

Czy wiesz, że w instalacji Comarch ERP Retail możesz korzystać z wielu numeratorów dla typu dokumentu?

W związku z udostępnieniem funkcjonalności wielu numeratorów dla typu dokumentu, również w ramach centrum odległego, na centrali Retail odblokowana została możliwość dodawania nowych numeratorów.

Dzięki udostępnionej funkcjonalności można:

 • Na oddziale Backoffice korzystać z kilku numeratorów jednocześnie dla tego samego typu dokumentu
 • W trakcie roku kalendarzowego istnieje możliwość zdefiniowania nowych numeratorów dla oddzialu odległego Backoffice i rozpoczęcia numeracji na nowo (począwszy od dowolnego numeru)
 • W razie potrzeby różne oddziały Backoffice mogą posiadać inne numeratory
 • Oddział Backoffice i stanowisko sprzedaży POS mogą korzystać z różnych numeratorów

Tworzenie nowego numeratora dla wybranego typu dokumentu dla oddziału Backoffice

Nowy numerator można definiować w Centrali z poziomu zakładki Numeratory (Konfiguracja -> Numeratory):

Rysunek 1: Tworzenie nowego numeratora

Żeby móc skorzystać z nowego numeratora należy przypisać go do typu dokumentu (Konfiguracja -> Typy dokumentów -> edycja wybranego typu dokumentu -> zakładka Schematy numeracji)

Rysunek 2: Przypisywanie nowego numeratora do typu dokumentu

Nowo zdefiniowany numerator należy następnie przypisać do oddziału odległego Backoffice. W tym celu podczas edycji oddziału edytujemy wybrany typ dokumentu i do niego przypisujemy wcześniej stworzony numerator (Edycja centrum odległego -> Typy dokumentów -> edycja wybranego typu dokumentu -> zakładka Schematy numeracji).

Rysunek 3: Przypisywanie nowego numeratora do typu dokumentu w edycji centrum Backoffice

Po zapisaniu zmian i przesynchronizowaniu na oddział możemy korzystać z kilku numeratorów na oddziale. W tym celu w trakcie dodawania dokumentu, chcąc zmienić numerator, klikamy w "przycisk Numer" znajdujący się obok numeru dokumentu.

Rysunek 4: Okno dodawania nowego dokumentu faktury sprzedaży

Wybieramy numerator, z którego chcemy skorzystać.

Rysunek 5: Okno wyboru numeratora

Po zatwierdzeniu wyboru zmienia się numer wystawianego dokumentu.

Rysunek 6: Okno dokumentu faktury sprzedaży po zmianie numeratora

Automatyczne tworzenie numeratorów podczas dodawania nowego oddziału Retail

Podczas dodawania oddziału Retail, jeśli dostępne numeratory nie odpowiadają wymaganiom, które obowiązują w instalacji Retail (rys. 7), odpowiednie numeratory są tworzone i przypisywane do dodawanego centrum. W takiej sytuacji w trakcie tworzenia nowego oddziału pojawia się pytanie "Nie wszystkie numeratory powiązane z centrum posiadają człon: Seria lub nie wpływa on na numerację. Czy zmodyfikować odpowiednie numeratory dla tego centrum?".

Rysunek 7: Pytanie dotyczące automatycznego tworzenia numeratorów

Po odpowiedzi "Tak" następuje automatyczna konwersja numeratorów.

Witamy!

Z racji przeniesienia naszego dotychczasowego bloga do Społeczności Comarch ERP postanowiliśmy przypomnieć listę postów, które dotychczas zostały opublikowane w ramach obszaru Retail. Informacje archiwalne są dostępne na "starym" blogu.

Poniżej znajduje się lista archiwalnych postów. Zapraszamy do lektury.

Zespół Comarch ERP Retail

Comarch ERP Retail POS

Nowości w Comarch ERP Retail 6.0 - Numeratory oddziałowe na POS.

Nowości Comarch ERP Retail 6.0 - Zmiany w tworzeniu i synchronizacji profili stanowiska POS

Artykuły powiązane

Inicjalizacja sesji operatora

Fiskalizacja faktur

Inicjalizacja bazy lokalnej POS

Nadanie numeracji na stanowisku POS

FAQ - Ustawienia interfejsu stanowiska sprzedażowego POS

Powiązanie pracowników (asystentów) z dokumentami

FAQ Rejestracja zamówień wewnętrznych na stanowisku POS

Tworzenie profilu stanowiska sprzedażowego POS na centrali i rozpropagowanie go na wszystkie oddziały

FAQ Definiowanie ilości kopii wydruków na stanowisku POS z poziomu Retail

FAQ tryby pracy na POS

FAQ zmiana skrótów klawiaturowych na POS

Obsługa bonów

Ceny dla kontrahenta na POS

Uprawnienia dla operatora na POS

Zmianowość na POS

Comarch ERP Retail

Eksport dokumentów z systemu Comarch ERP Retail według daty wystawienia

Nowości Comarch ERP Retail 6.0 - Zmiany w tworzeniu i synchronizacji profili stanowiska POS

Synchronizacja różnicowa systemów Comarch ERP XL 2014 i Comarch ERP Retail 6.0

Zmiany w cennikach i sposobie pobierania cen na dokumenty

Workflow w centrali i oddziałach

Pobieranie błędów

FAQ - Konfiguracja harmonogramów synchronizacji

FAQ - Konfiguracja raportów synchronizacji w Comarch Retail

Generator bonów

FAQ - Synchronizacja selektywna

Obsługa okresów operacji handlowych

Cenniki autonomiczne

Raporty mailowe w synchronizacj Retail

Comarch ERP Auto Update

Nowości w Comarch ERP Auto Update 6.0 - poprawki

Konwersja cech na środowisku testowym zawierającym Centralę Serwer oraz Backoffice Serwer na jednej maszynie

Instalacja dodatków

Dashboard i kreator zaawansowanej instalacji

Comarch ERP Auto Update - ujednolicenie typów agentów