Profil użytkownika

avatar

Paula Żarnowska-Ziobro

0 pkt
 
pracownik comarch
0 Podziękowań
0 0%

0 pytań

0 odpowiedzi

0 0%

0 pomysłów

0 komentarzy

Aktywność

 • Wartościowy użytkownik
 • Wysoko notowany
 • Lider rankingu
 • Aktywny użytkownik
 • Pomysłodawca
 • Uczynny użytkownik
 • Znawca tematu
 • Specjalista kategorii Chmura
 • Specjalista kategori ERP Altum
 • Specjalista kategorii ERP Optima
 • Specjalista kategorii ERP XL
 • Specjalista kategorii ERP XT
 • Specjalista kategorii ERP esklep
 • Specjalista kategorii ERP mobile
 • Specjalista kategorii ERP Produkcja
 • Specjalista kategorii IBARD
 • Specjalista kategorii wszystko.pl
 • Specjalista kategorii ERP Klasyka
 • Specjalista kategorii ERP iKsięgowośc 24
 • Specjalista kategorii ERP Retail
 • Specjalista kategorii Workflow
 • Specjalista kategorii Techniczne
 • Specjalista kategorii Handel
 • Specjalista kategorii Logistyka
 • Specjalista kategorii Księgowość
 • Specjalista kategorii BI
 • Specjalista kategorii Kadry płace

Rankingi

Miejsce W tym
miesiącu
Punktów
Ranking główny 2683 65 0 pkt
W tym miesiącu 65 65 0 pkt
Pytania i odpowiedzi 2109 30 0 pkt
Pomysły i komentarze 763 32 0 pkt
Najbardziej pomocni - - -

O firmie

Aktywność w tematach

Wpisy użytkownika

W systemie Comarch Retail można obecnie korzystać z nowej funkcjonalności jaką jest obsługa dokumentów kasowych z oddziału/centrali na POS. Dzięki temu rozwiązaniu dokumenty kasowe oznaczone jako dostępne na POS będą uwzględniane w stanie kasy. Na liście KP/KW istnieje możliwość ich ukrycia.

Przykład

Aby obsługa dokumentów kasowych wystawianych z poziomu oddziału/centrali była możliwa należy na oddziale/centrali, na zakładce "Konfiguracja/Stanowiska POS" zaznaczyć parametr: "Obsługa KP/KW wystawionych poza stanowiskiem POS" (rys.1). Zaznaczony parametr będzie dotyczył wszystkich stanowisk POS zdefiniowanych w danym centrum.

Rysunek 1: Konfiguracja stanowiska POS.

Zaznaczenie tego parametru spowoduje pojawienie się pola "Dostępna na" na operacji KP/KW wystawianej z poziomu oddziału/centrali (rys.2). Na podstawie tego pola można określić, na którym stanowisku POS zostanie uwzględniony dokument kasowy. Puste pole z kolei będzie oznaczać, iż dokument KP/KW nie zostanie uwzględniony na żadnym stanowisku POS.

Rysunek 2: Pole wyboru stanowiska uwzględniającego dokument kasowy.

Dodatkowo wybranie tej opcji spowoduje automatyczne zaznaczenie parametru: "Widoczność dokumentów KP/KW wystawionych poza stanowiskiem POS" (rys.3). Dokumenty KP/KW będą widoczne na POS. Odznaczenie widoczności spowoduje ukrycie tych dokumentów kasowych.

Rysunek 3: Konfiguracja stanowiska POS - widoczność KP/KW wystawionych z oddziału/centrali na POS.

Na POS dokumenty KP/KW uwzględniane są w stanie kasy po kliknięciu "Aktualizuj stan kasy" z poziomu "Kasa" , "Aktualizuj wszystko" z poziomu "Konfiguracja", bądź przy starcie stanowiska POS. Wartości uwzględnionych dokumentów są widoczne w następujących pozycjach w stanie kasy: stan początkowy, przychód, rozchód oraz stan końcowy (rys.4).

Rysunek 4: Podgląd stanu kasy.

W systemie Comarch Retail można obecnie korzystać z nowej funkcjonalności jaką są cenniki progowe. W cenniku progowym cena artykułu uzależniona jest od jego ilości.

Przykład
W celu rozpoczęcia pracy z cennikami progowymi w pierwszej kolejności trzeba zdefiniować cennik zaznaczając pole wyboru "Cennik progowy" w Comarch ERP Altum (rys.2). Aby to zrobić należy otworzyć zakładkę "Sprzedaż" na Ribbonie (1), następnie 'Cenniki' (2) i dodać nowy cennik. (rys.1)

Rysunek 1: Zakładka "Sprzedaż"

Rysunek 2: Szczegóły cennika


Następnie przejść na zakładkę "Kalkulacja" gdzie po wcześniejszym oznaczeniu parametru "Cennik progowy'' pojawi się nowy panel - "Progi", w którym dodaje się przedziały cenowe określające początkowe ceny w zależności od ilości. (rys.3)

Rysunek 3: Panel "Progi" zakładce kalkulacja cennika.


W Comarch Retail POS na podglądzie artykułu, w polu "Cennik" po rozwinięciu listy za pomocą przycisku "+" widoczne są zdefiniowane progi cenowe wybranego artykułu. (rys.4)

Rysunek 4: Podgląd artykułu w Comarch Retail POS.


Na dokumencie handlowym w Comarch Retail POS, po wybraniu artykułu progowego i wprowadzeniu ilości, ceny ustawią się zgodnie z przyjętym cennikiem progowym. (rys.5)

Rysunek 5: Uwzględnienie wartości progowych na dokumencie handlowym.


Wraz ze zmianą ilości na pozycji dokumentu cena będzie się zmieniać według cennika.