Profil użytkownika

avatar

Piotr Tomasiak

0 pkt
 
użytkownik
0 Podziękowań
0 0%

0 pytań

0 odpowiedzi

0 0%

0 pomysłów

0 komentarzy

Aktywność

 • Wartościowy użytkownik
 • Wysoko notowany
 • Lider rankingu
 • Aktywny użytkownik
 • Pomysłodawca
 • Uczynny użytkownik
 • Znawca tematu
 • Specjalista kategorii Chmura
 • Specjalista kategori ERP Altum
 • Specjalista kategorii ERP Optima
 • Specjalista kategorii ERP XL
 • Specjalista kategorii ERP XT
 • Specjalista kategorii ERP esklep
 • Specjalista kategorii ERP mobile
 • Specjalista kategorii ERP Produkcja
 • Specjalista kategorii IBARD
 • Specjalista kategorii wszystko.pl
 • Specjalista kategorii ERP Klasyka
 • Specjalista kategorii ERP iKsięgowośc 24
 • Specjalista kategorii ERP Retail
 • Specjalista kategorii Workflow
 • Specjalista kategorii Techniczne
 • Specjalista kategorii Handel
 • Specjalista kategorii Logistyka
 • Specjalista kategorii Księgowość
 • Specjalista kategorii BI
 • Specjalista kategorii Kadry płace

Rankingi

Miejsce W tym
miesiącu
Punktów
Ranking główny 2828 89 0 pkt
W tym miesiącu 89 89 0 pkt
Pytania i odpowiedzi 2229 52 0 pkt
Pomysły i komentarze 806 38 0 pkt
Najbardziej pomocni - - -

O firmie

Aktywność w tematach

Wpisy użytkownika

Piotr Tomasiak napisał/a o
BPM
BPM artykułów: 12

Piotr TomasiakPrzemysław Duda

Nowe aktywności biznesowe w 2015.0

Dodano 5 lat temu

Chcemy, aby tworzenie procesów było dla Państwa jeszcze łatwiejsze. Do wersji 2015.0 dodaliśmy aż 127 nowych dedykowanych aktywności biznesowych. Stanowi to 1/4 wszystkich aktywności, których na chwilę obecną jest blisko 500.

Lista nowododanych aktywności:


Ponadto dodano pojedyncze aktywności:

 • Aktualizuj kursy walut
 • Dodaj powiązanie (w sekcji Zamówienie sprzedaży)
 • Generuj PW (w sekcji Paragon - korekta ilościowa)
 • Pobierz DN po Id
 • Pobierz FSL po id
 • Pobierz FZL po Id
 • Pobierz KDFZ po Id
 • Pobierz KDPZ po Id
 • Pobierz KFSL po Id
 • Pobierz KFZL po Id
 • Pobierz KIFS po Id
 • Pobierz KIFZ po Id
 • Pobierz KIPAR po Id
 • Pobierz KIPW po Id
 • Pobierz KIPZ po Id
 • Pobierz KIRW po Id
 • Pobierz KK po Id
 • Pobierz KN po Id
 • Pobierz KWFS po Id
 • Pobierz KWFZ po Id
 • Pobierz KWPAR po Id
 • Pobierz KWPW po Id
 • Pobierz KWPZ po Id
 • Pobierz KIWZ po Id
 • Pobierz KWWZ po Id
 • Pobierz RK po Id
 • Pobierz ZSD/KSD po Id

W wersji 2015.0 dostępna będzie bardzo przydatna aktywność Ogranicz w czasie, która umożliwi ograniczenie wykonania aktywności umieszczonej wewnątrz niej. W przypadku upływu czasu zostaną wykonane aktywności z sekcji Po upływie czasu.

Możliwości tej aktywności przedstawmy na przykładzie procesu standardowego Wygeneruj przesunięcie międzymagazynowe plus (MM+). Zmodyfikujmy proces tak, żeby po wygenerowaniu dokumentu MM+ osoba otrzymująca decyzję co należy wykonać z tym dokumentem, miała ograniczony czas na jej podjęcie.

Proces standardowy wygląda następująco:

Pierwszym krokiem jest skorzystanie z aktywności Stwórz okres czasu. Znajduje się ona w aktywnościach standardowych w grupie Podstawowe. Ta aktywność pozwoli nam określić okres czasu jaki będzie miała osoba na podjęcie decyzji.

Konfigurujemy aktywność określając okres czasu. Możemy również ustalić, że proces ma się wykonać o określonej godzinie danego dnia ( do tego służy zaznaczenie opcji Jako czas dnia).

Rezultatem będzie zmienna okres typu TimeSpan.

Następnie użyjmy aktywności Ogranicz w czasie. Znajduje się ona w aktywnościach standardowych w grupie Sterowanie przebiegiem.

Po dodaniu aktywności do procesu należy ją skonfigurować. W sekcji Czas wprowadzamy zmienną okres przechowującą informację o ograniczeniu wykonania aktywności w czasie.

Decyzję "Co wykonać z MM+?" i wszystkie aktywności wewnątrz jej przenosimy do sekcji Wykonaj.

W ostatniej sekcji(Po upływie czasu) możemy dodać aktywności jakie mają wykonać się, gdy czas podjęcia decyzji o MM+ zostanie przekroczony. W naszym przykładzie dodamy aktywność wysłania informacji o upływie czasu.

Zmodyfikowany proces wygląda następująco:

Po opublikowaniu pozostaje tylko uruchomić proces. Tworzymy sobie dokument MM- i zatwierdzamy go. Proces działa na zdarzenie zatwierdzenia MM-, więc uruchomi się samodzielnie, wygeneruje dokument MM+ w stanie niezatwierdzonym oraz wyśle do użytkownika decyzję co ma wykonać z tym dokumentem.

Gdy upłynie czas na podjęcie decyzji, zadanie zmienia stan na anulowany i trafia do odpowiedniego folderu, natomiast w folderze Informacje otrzymujemy komunikat obsługujący upływ czasu, który sami zdefiniowaliśmy (aktywność Wyślij informację) w sekcji Po upływie czasu.

W wersji 6.3 został udostępniony proces do automatycznego uzupełniania braków. Został stworzony głównie na potrzeby klientów Comarch ERP Retail, którzy prowadzą sprzedaż z brakami. Proces ma za zadanie wygenerować do dokumentów rozchodowych dokumenty magazynowe WZ na artykuły
z brakami w sytuacji gdy dane zasoby zostały uzupełnione na magazynie.

Proces uruchamiany jest na kilka sposobów:


1. Zatwierdzenie PW, PZ, MM+
Proces uruchamia się automatycznie po zatwierdzeniu ww. dokumentów. W tym przypadku proces na bieżąco uzupełnia brakujące dokumenty magazynowe. Dla artykułów znajdujących się na dokumencie dostawy, proces weryfikuje zarejestrowane w systemie braki Następnie do faktur sprzedaży lub paragonów wskazujących brak zasobów dla przyjętych artykułów, proces generuje dokumenty magazynowe (WZ), a tym samym usuwa braki na magazynie. Rezultat wykonanych operacji wysyłany jest do skrzynki operatora wskazanego w parametrze startowym procesu lub inicjatora procesu. Informacja przesyłana jest tylko, gdy proces odnalazł braki w systemie.


Przykład:
Tworzymy FS i PAR z brakami:

Stany magazynowe:

Tworzymy nowe PZ i zatwierdzamy:

Uruchamia się proces na zdarzenie zatwierdzenia PZ, który do faktury i paragonu tworzy dokumenty WZ. Na poniższym zdjęciu widać, że subelement został powiązany z nowoutworzonym dokumentem PZ.

2. Uruchomienie procesu bezpośrednio z list PW/PZ lub MM+

3. Uruchamianie procesu ze skrzynki zadań wybierając dokumenty przychodowe z listy kontekstowej.

4. Uruchomienie procesu w trybie Globalnego uzupełniania braków.

Jeżeli braki powinny być uzupełniane cyklicznie, nie przy każdorazowym zatwierdzeniu dostawy, proces można uruchomić ręcznie z poziomu skrzynki zadań lub automatycznie według harmonogramu z zaznaczonym parametrem startowym: Globalne uzupełnianie braków. W tym trybie proces weryfikuje wszystkie faktury sprzedaży i paragony, na których zarejestrowano braki a następnie próbuje dogenerować brakujące dokumenty magazynowe (WZ) korzystając z istniejących zasobów na magazynach. Informacja o wszystkich dokumentach wskazujących braki oraz o dokumentach wygenerowanych przesyłana jest do operatora wskazanego w parametrze startowym lub do inicjatora procesu. W przypadku globalnego uzupełniania braków według harmonogramu zaleca się odznaczanie zdarzeń startowych dla ww. dokumentów.

Przykładowa informacja podsumowująca:

Tym razem chcielibyśmy pokazać Państwu jak w bardzo prosty sposób można za pomocą Comarch ERP Altum Workflow wyeksportować dane do pliku CSV.
Takie wykorzystanie można użyć m.in:


• w migracji danych z różnych systemów/różnych baz firmowych (w tym przypadku można również stworzyć proces, który importuje dane z pliku CSV np. dane kontrahentów, towarów zapisane w formacie CSV)
• prezentacja danych z systemu np. w Excelu (pliki CSV są domyślnie obsługiwane przez wiele innych aplikacji)
• jako alternatywny sposób raportowania
• wymiana dokumentów między nabywcami a dostawcami, którzy używają innych formatów dokumentów elektronicznych.


Nasz przykładowy proces uruchamiany jest z listy faktur sprzedaży i dla każdego wskazanego dokumentu FS tworzony jest wiersz w pliku CSV zawierający Id i numer dokumentu. Plik wysyłany jest jako załącznik w informacji do skrzynki inicjatora procesu.


W naszym przykładzie stworzyliśmy dwa parametry:

• Ids - parametr typu Tablica Int32, który przechowuje nam identyfikatory faktur
• Separator - parametr typu String, określający nam jakim znakiem będziemy w pliku CSV oddzielać dane
Proces wygląda następująco:

Szczegółowo skupmy się na dwóch elementach:

• Format wypełniania treści pliku:

Jak widzimy do zmiennej typu String(fileContent) dodawane będą dane w formacie: ID faktury, separator, Numer faktury, separator, przejście do następnej linii itd.

• Stworzenie załącznika:

W celu użycia kodowania w systemie UTF-8 należy w argumencie "Dane załącznika" wprowadzić powyższe wyrażenie korzystając z właściwości GetBytes.


Proces uruchamiamy z listy faktur sprzedaży. Zaznaczamy określone dokumenty na liście i kontekstowo wskazujemy na Procesy Workflow i wybieramy konkretny proces.

Możemy również uruchomić proces ze skrzynki zadań. W tym sposobie po wybranieu procesu z listy kontekstowej wybieramy wartości dla parametru Ids i uruchamiamy proces.

Po przetworzeniu danych w skrzynce odbiorczej pojawia się informacja z załącznikiem.

Uruchamiając plik CSV widzimy, że proces zapisał potrzebne nam dane.