Profil użytkownika

avatar

Katarzyna Telesz

0 pkt
 
użytkownik
1 Podziękowań
0 0%

0 pytań

0 odpowiedzi

0 0%

0 pomysłów

0 komentarzy

Aktywność

 • Wartościowy użytkownik
 • Wysoko notowany
 • Lider rankingu
 • Aktywny użytkownik
 • Pomysłodawca
 • Uczynny użytkownik
 • Znawca tematu
 • Specjalista kategorii Chmura
 • Specjalista kategori ERP Altum
 • Specjalista kategorii ERP Optima
 • Specjalista kategorii ERP XL
 • Specjalista kategorii ERP XT
 • Specjalista kategorii ERP esklep
 • Specjalista kategorii ERP mobile
 • Specjalista kategorii ERP Produkcja
 • Specjalista kategorii IBARD
 • Specjalista kategorii wszystko.pl
 • Specjalista kategorii ERP Klasyka
 • Specjalista kategorii ERP iKsięgowośc 24
 • Specjalista kategorii ERP Retail
 • Specjalista kategorii Workflow
 • Specjalista kategorii Techniczne
 • Specjalista kategorii Handel
 • Specjalista kategorii Logistyka
 • Specjalista kategorii Księgowość
 • Specjalista kategorii BI
 • Specjalista kategorii Kadry płace

Rankingi

Miejsce W tym
miesiącu
Punktów
Ranking główny 2864 95 0 pkt
W tym miesiącu 95 95 0 pkt
Pytania i odpowiedzi 2259 67 0 pkt
Pomysły i komentarze 815 41 0 pkt
Najbardziej pomocni 149 137 -

O firmie

Wpisy użytkownika

Katarzyna Telesz napisał/a o
Comarch ERP Altum
Comarch ERP Altum artykułów: 69

Comarch ERP Altum

Witold PodgórskiKamil LisowskiPiotr KurowskiMarta FedczyszynJarosław OlszaPaweł PilacińskiRobert ŻuberPiotr Budzinowski

Kreator dodatków

Zaktualizowano 5 lat temu

Wraz z wersją Comarch ERP Auto Update 2015.0.0 została udostępniona pierwsza wersja Kreatora Dodatków . Jest to narzędzie usprawniające tworzenie rozszerzeń dla produktów Comarch ERP. Stworzone dodatki są przystosowane do rozpowszechniania i instalacji w każdym oddziale struktury firmy za pomocą Comarch ERP Auto Update.

Instalacja aplikacji

Aby zainstalować Kreator Dodatków należy postępować analogicznie jak w przypadku pozostałych produktów Comarch ERP. Po przejściu na zakładkę Konfiguracja i podświetleniu drzewa konfiguracji produktów należy wybrać opcję Dodaj produkt w menu kontekstowym(1) lub na wstążce(2), a następnie produkt Comarch ERP Narzędzia (Rysunki 1 i 2). Przy wyborze komponentu należy wskazać komponent Kreator Dodatków (Rysunki 3 i 4).


Rys. 1.Wybór produktu Comarch ERP Narzędzia(1).


Rys. 2.Wybór produktu Comarch ERP Narzędzia(2).


Rys. 3.Wybór komponentu Kreator Dodatków(1).


Rys. 4.Wybór komponentu Kreator Dodatków(2).

Pobranie i instalacja najnowszej wersji Kreatora Dodatków jest możliwa standardowo na oknie głównym programu Comarch ERP Auto Update lub z poziomu akcji zaawansowanych.
Za pomocą akcji zdalnych Kreator Dodatków może również zostać zainstalowany na dowolnym oddziale w strukturze firmy.


Obsługa aplikacji


Interfejs kreatora dodatków został stworzony w sposób prosty i przejrzysty dla użytkownika. Menu główne otwierane jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu aplikacji. W jego skład wchodzą 4 akcje (Rysunek 5):
1. Stwórz nowy - przenosi użytkownika do pierwszego kroku kreacji nowego dodatku,
2. Wczytaj nowy - dodatek istniejący w podanej przez użytkownika lokalizacji zostaje wczytany na listę dodatków kreatora,
3. Konfiguracja - przenosi użytkownika do okna konfiguracji aplikacji,
4. Pomoc - wyświetla plik pomocy kreatora (Tworzenie dodatków).


Rys. 5.Menu główne Kreatora dodatków.

Na ekranie głównym aplikacji znajdują się przycisk Stwórz nowy\Wczytaj dodatek(1)(jest to lista rozwijana) oraz lista dodatków(2) (Rysunek 6). Przycisk widoczny w prawym górnym rogu ekranu aplikacji pozwala użytkownikowi na rozpoczęcie procesu tworzenia nowego dodatku\ wczytanie już istniejącego z podanego katalogu.


Rys.6.Ekran główny Kreatora dodatków.

Proces tworzenia nowego dodatku składa się z trzech kroków:
1. Konfiguracja dodatku -krok, w którym użytkownik definiuje podstawowe informacje o tworzonym dodatku (Rysunek 7),


Rys.7. Pierwszy krok tworzenia dodatku.

2. Wybór akcji - krok, w którym użytkownik wybiera akcji, które zostaną wykonane w trakcie instalacji dodatku (Rysunek 8),


Rys.8. Drugi krok tworzenia dodatku.

3. Edycja manifestu - jest to opcjonalny krok przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników. Umożliwia edycję pliku manifest.xml (Rysunek9).


Rys.9. Trzeci krok tworzenia dodatku.

Na liście dodatków wyświetlane są wszystkie stworzone i wczytane przez użytkownika dodatki. Każdy z dodatków jest dedykowany dla wybranego produktu i jego określonej wersji. Oznacza to, że będzie on widoczny i możliwy do zainstalowania tylko wtedy, jeśli został wcześniej zainstalowany odpowiedni produkt w odpowiedniej wersji. W innym przypadku dodatek nie będzie widoczny na zakładce Dodatki w programie Comarch ERP Auto Update.
Dodatki widoczne na ekranie głównym kreatora mogą być modyfikowane przez użytkownika oraz usuwane. Istnieje również opcja tworzenia nowego dodatku na podstawie już istniejącego. Dzięki temu możliwe jest szybkie utworzenie nowej wersji dodatku, ponieważ znaczna część informacji jest uzupełniana automatycznie. Po zapisaniu powstaje dodatek o takiej samej nazwie z wyższym numerem wersji.
Więcej informacji na temat Kreatora Dodatków jest dostępnych w dokumencie Tworzenie dodatków dostępnym z poziomu aplikacji (Menu - Pomoc).

W programie Comarch ERP Auto Update 2015.0.0 została udostępniona nowa funkcjonalność - Profile. Jest ona skierowana głównie dla partnerów i środowisk testowych programów Comarch ERP, nie oznacza to jednak, że zastosowania nowej funkcjonalności nie znajdą dla siebie klienci w tworzeniu środowisk produkcyjnych.

Funkcjonalność profili została wprowadzona, ponieważ często potrzebne jest równoległe utrzymywanie i korzystanie z kilku wersji produktu np. przez partnerów lub podczas pracy nad wersją rozwojową. Wcześniejsze wersje programu umożliwiały posiadanie tylko jednej zainstalowanej wersji produktu. Od wersji 2015.0.0 poszczególne profile oznaczać będą dla użytkownika zestaw konfiguracji umożliwiający stworzenie niezależnego środowiska do pracy z produktami.

Nowa funkcjonalność nie wpływa bezpośrednio na działanie dostępnych w aplikacji funkcji, takich jak instalacja, aktualizacja czy dezinstalacja produktu. Dla każdego profilu z osobna akcje te wykonywane są według dotychczas działających mechanizmów.

Wyróżniamy dwa rodzaje profili: profil główny i profile dodatkowe. Profil główny jest tworzony przy instalacji aplikacji Comarch ERP Auto Update i odpowiada obecnie znanej konfiguracji programu. Oznacza to również, że dla obecnych użytkowników programu przy aktualizacji konfiguracja zostanie zamieniona na Profil główny.Profile dodatkowe można utworzyć z poziomu interfejsu aplikacji. Karta profili jest dostępna z poziomu zakładki Konfiguracja po wybraniu na ribbonie opcji Profile (Rysunek 1).

Rys.1. Przejście na zakładkę konfiguracji profili.

Zakładka Konfiguracja profili zawiera listę stworzonych profili wraz z informacją o zainstalowanych produktach (Rysunek 2). Jeśli w programie będzie istniał więcej niż jeden profil to w trakcie logowania użytkownik ma możliwość wybrania profilu, na którym chce pracować (Rysunek 3). Krok ten jest pomijany, gdy Profil zostanie oznaczony jako domyślny. Użytkownik może to zrobić w kolumnie 'Domyślny' na karcie konfiguracji profili lub przy uruchamianiu programu.

Rys.2. Konfiguracja profili - lista dostępnych profil i przycisk Dodaj.

Rys. 3. Wybór profilu przy starcie programu.

Po kliknięciu 'Dodaj' (Rysunek 2) na karcie Konfiguracja profili wyświetlana jest karta kreacji nowego profilu podzielona na dwie części: Konfiguracja i Połączenie (Rysunek 4). Pierwsza z nich dotyczy ustawień aplikacji dla danego profilu. Wymagane jest tutaj podanie dla nowego profilu:
1. nazwy,
2. kodu składającego się maksymalnie z 5 znaków,
3. klucza licencyjnego lub kodu agenta w przypadku połączenia jako agent podrzędny,
4. katalogu instalacyjnego ,
5. domyślnego języka profilu,
6. portu bazowego.

Druga część odpowiada za konfigurację połączenia do agenta nadrzędnego. W przypadku zaznaczenia opcji Połącz z serwerem Comarch profil będzie traktowany jak profil agenta głównego. Wtedy pola adres usługi nadrzędnej i port zostaną uzupełnione automatycznie, a profil będzie łączył się z serwerem update.comarch.com. Gdy opcja zostanie odznaczona wtedy profil będzie odpowiadał agentowi podrzędnemu i należy podać dane do połączenia z agentem nadrzędnym.

Rys. 4. Karta kreacji nowego profilu.

Każdy stworzony profil (z wyjątkiem profilu głównego) może zostać usunięty za pomocą przycisku Usuń (1)(Rysunek 5). Warunkiem do usunięcia profilu jest odinstalowanie wszystkich komponentów dla skonfigurowanych dla niego produktów. Nie można usunąć profilu, który jest w danym momencie uruchomiony. W przypadku usunięcia profilu domyślnego, żaden z pozostałych nie przejmie tej funkcji. Wraz z usunięciem profilu zostaną usunięte: baza plikowa i wpisy w rejestrze dotyczące danego profilu.

Rys. 5. Konfiguracja profili - przycisk Usuń(1) i Przełącz profil(2).

Z poziomu aplikacji jest również możliwa zmiana profilu. Po zaznaczeniu odpowiedniego wiersza w tabeli i kliknięciu w przycisk Przełącz profil (2)(Rysunek 5) aplikacja zostanie zrestartowana i uruchomiona na nowo na wybranym profilu. Restart dotyczy aplikacji oraz usługi.

Każdy nowo utworzony profil posiada niezależną konfigurację, bazę plikową, niezależny katalog instalacyjny i katalogi pobierania dodatków oraz poprawek. Na profilu dodatkowym będzie możliwość instalacji produktów w wersji 2015.0.0.0 i nowszych. Comarch ERP Auto Update tworzy skróty o domyślnej nazwie jedynie dla profilu głównego. Dla pozostałych profili utworzone zostaną skróty zawierające w swojej nazwie również nazwę profilu. Należy pamiętać, że Comarch ERP Auto Update nie pozwala na pracę na więcej niż jednym profilu jednocześnie.

Program Comarch ERP Retail jest dedykowany dla firm z rozproszoną siecią sprzedaży składającą się z centrali i oddziałów. Centrala i każdy oddział posiadają swoją bazę firmową, w której zapisane są wszystkie dane. Do każdego centrum może być przypisane jedno lub więcej stanowisk sprzedaży POS (z ang. Point of Sale). POS posiada swoją własną bazę lokalną, w której zawarte są dane i informacje wykorzystywane podczas sprzedaży. Dzięki niej aplikacja POS może działać wydajniej. Przy uruchamianiu POS-a oraz w trakcie aktualizacji danych z poziomu aplikacji baza lokalna jest wypełniana danymi z bazy firmowej. Gdy POS pracuje w trybie lokalnym, wystawione dokumenty są najpierw zapisywane w bazie lokalnej, a następnie synchronizowane do bazy firmowej.


W wersji 6.3 programu Comarch ERP Retail została wprowadzona weryfikacja pozwalająca ustalić czy synchronizacja odbywa się z tą samą bazą firmową. Przy każdorazowym uruchomieniu POSa sprawdzane jest czy baza firmowa, do której będą wysyłane dokumenty jest tą samą, z której przy pierwszym uruchomieniu POSa zostały pobrane dane.


Jeśli użytkownik będzie łączył się aplikacją POS z inną bazą firmową, niż ta z którą powiązana jest baza lokalna zostanie poinformowany o tym specjalnym komunikatem jak na rysunku poniżej. Nie będzie możliwości uruchomienia aplikacji POS jeśli powiązanie takie nie będzie poprawne.


Rys. 1. Komunikat informujący o powiązaniu bazy lokalnej POS z inną bazą firmową.

W wersji 6.3 programu Comarch ERP Retail POS została wprowadzona nowa funkcjonalność podglądu dokumentów kasowych. We wcześniejszych wersjach programu szczegóły wystawionych dokumentów tego typu były dostępne jedynie z poziomu Comarch ERP Retail Centrala lub BackOffice. W najnowszej wersji programu operator może wyświetlić szczegóły dokumentów kasowych KP i KW z poziomu stanowiska sprzedaży POS. W tym celu należy najpierw wybrać z Menu Głównego Kasa (1), a następnie ListaKP/KW (2) (Rysunek 1).

Rysunek 1. Przejście na Listę KP\KW.

Następnie należy wybrać odpowiedni dokument kasowy z dostępnych na liście i wyświetlić jego szczegóły za pomocą przycisku Podgląd (Rysunek 2).

Rysunek 2. Lista dokumentów kasowych KP\KW.

Na Rysunku 3. Przedstawiony jest podgląd przykładowego dokumentu kasowego KW.

Rysunek 3. Podgląd dokumentu kasowego KW.

W programie Comarch ERP Auto Update od wersji 6.0 istnieje możliwość odinstalowania produktów/komponentów Comarch ERP Altum i Comarch ERP Mobile bez konieczności wykonywania kilkukrotnego rollbacku, jak we wcześniejszych wersjach aplikacji. Akcja odinstalowywania dostępna jest zarówno lokalnie jak i zdalnie. Aby odinstalować produkt/komponent lokalnie należy wybrać na ekranie głównym Akcje zaawansowane (Rysunek 1), a następnie opcję czwartą - Odinstalowanie wskazanej wersji produktu (Rysunek 2).

Rysunek 1. Przejście na okno Akcji zaawansowanych.

Rysunek 2. Kreator zaawansowanych akcji z dostępną opcją Odinstalowania wskazanej wersji produktu.

Rysunek 3. Konfiguracja dezinstalacji.

W trakcie tego procesu zostaną usunięte katalogi instalacyjne wraz z istniejącymi plikami archiwum wersji oraz wszystkimi innymi plikami użytkownika, które będą się znajdować w folderze instalacyjnym produktu. Nastąpi wyrejestrowanie usług oraz usunięte zostaną skróty do aplikacji dostępne zarówno w menu start jak również te na pulpicie. Opcjonalnie użytkownik ma do wyboru czy chce również usunąć wersje wskazanego produktu z katalogu pobierania lub\oraz kopie zapasowe konfiguracji komponentu - druga opcja możliwa tylko dla Comarch ERP Altum (Rysunek 3). Domyślne ustawienie tych parametrów jest pobierane z zakładki Konfiguracja - Konfiguracja deinstalacji (Rysunek 4), gdzie użytkownik może dokonywać zmian. Zostaną również zamknięte wszystkie powiązane procesy, o czym użytkownik zostanie poinformowany (Rysunek 5).

Rysunek 4. Konfiguracja dezinstalacji na zakładce Konfiguracja.

Rysunek 5. Pytanie dotyczące zamknięcia powiązanych procesów.

Odinstalowywanie zdalne

W przypadku zdalnego wykonywania akcji możemy odinstalować całe produkty, a nie poszczególne komponenty. Po wybraniu produktów i kliknięciu Odinstaluj (Rysunek 6) cały proces przebiega analogicznie jak w przypadku odinstalowywania lokalnego. Domyślne ustawienia konfiguracji dezinstalacj są w tym przypadku takie same jak ustawienia agenta podrzędnego i ich wybór nie jest dostępny.

Rysunek 6. Akcje zdalne - odinstalowywanie.