Profil użytkownika

avatar

Patrycja Zemlik

0 pkt
 
pracownik comarch
0 Podziękowań
0 0%

0 pytań

0 odpowiedzi

0 0%

0 pomysłów

0 komentarzy

Aktywność

 • Wartościowy użytkownik
 • Wysoko notowany
 • Lider rankingu
 • Aktywny użytkownik
 • Pomysłodawca
 • Uczynny użytkownik
 • Znawca tematu
 • Specjalista kategorii Chmura
 • Specjalista kategori ERP Altum
 • Specjalista kategorii ERP Optima
 • Specjalista kategorii ERP XL
 • Specjalista kategorii ERP XT
 • Specjalista kategorii ERP esklep
 • Specjalista kategorii ERP mobile
 • Specjalista kategorii ERP Produkcja
 • Specjalista kategorii IBARD
 • Specjalista kategorii wszystko.pl
 • Specjalista kategorii ERP Klasyka
 • Specjalista kategorii ERP iKsięgowośc 24
 • Specjalista kategorii ERP Retail
 • Specjalista kategorii Workflow
 • Specjalista kategorii Techniczne
 • Specjalista kategorii Handel
 • Specjalista kategorii Logistyka
 • Specjalista kategorii Księgowość
 • Specjalista kategorii BI
 • Specjalista kategorii Kadry płace

Rankingi

Miejsce W tym
miesiącu
Punktów
Ranking główny 2879 74 0 pkt
W tym miesiącu 74 74 0 pkt
Pytania i odpowiedzi 2270 47 0 pkt
Pomysły i komentarze 819 31 0 pkt
Najbardziej pomocni - - -

O firmie

Aktywność w tematach

Wpisy użytkownika

W Comarch Retail POS 2015.6 wprowadzona została możliwość blokady zmiany jednostki podstawowej i pomocniczej na dokumentach typu PAR, FS, ZWE, KIPAR, KIFS. Blokada działa na dokumentach wystawianych z poziomu POS, w zależności od zaznaczenia parametru "Blokada zmiany" na artykule, przy jednostce domyślnej dla wystawianego typu dokumentu, z poziomu programu Altum.

Przykład :
W programie Comarch ERP Altum dla artykułu "Balon" z jednostką podstawową "Sztuka" dodano jednostkę pomocniczą "Opakowanie", stanowiącą 10 jednostek podstawowych. Następnie jednostkę "Opakowanie" ustawiono jako domyślną, zaznaczając parametr "Domyślna dla" oraz zablokowano możliwość jej zmiany zaznaczając parametr "Blokada zmiany" dla typów dokumentów PAR, FS i ZWE (Rys. 1).

Rysunek 1: Ustawienie blokady jednostki w programie Altum

Wystawiając dokumenty poszczególnych typów: PAR (Rys.2), FS (Rys.3), ZWE (Rys.4) z poziomu POS i dodając artykuł "Balon", na liście powinien pojawić się artykuł z jednostką "Opakowanie". Operator nie powinien mieć możliwości zmiany jednostki na inną.

Rysunek 2: Blokada jednostki artykułu na PAR z poziomu POS

Kiedy blokada nie jest ustawiona, kliknięcie w pole z uzupełnioną jednostką dla artykułu skutkuje rozwinięciem listy jednostek do wyboru. W omawianym przypadku taka lista nie istnieje.

Rysunek 3: Blokada jednostki artykułu na FS z poziomu POS

Rysunek 4: Blokada jednostki na ZWE z poziomu POS

W przypadku gdy operator zdefiniuje ścieżkę sprzedaży, w której najpierw ustala się jednostkę, a następnie wybiera artykuł, po wykonaniu drugiej z wymienionych operacji jednostka powinna podmienić się na domyślną, zablokowaną.