Odpowiedzi:

User Avatar
pracownik comarch
Jarosław Olsza
300 pkt
0 pytań
14 odpowiedzi
5 pomysłów
10 komentarzy
48 91%
2 pkt
 
Jarosław Olsza odpowiedział/a
Comarch ERP XL
Comarch ERP XL : 0 | odpowiedzi: 3116

Comarch ERP XL

2 lata temu

Przygotowując zamówienie w BST można wykorzystać kategoryzację ABC/XYZ w następujący sposób:

- kategorię ABC/XYZ można powiązać ze słownikiem „rodzajów towarów” (Zalegający, Schyłkowy, Deficytowy itp.). Dzięki temu towar, otrzymujący daną kategorię, zostanie automatycznie oznaczony ww. rodzajem. Rodzaj ten prezentowany jest na liście towarów w BST, co może ułatwić proces decyzyjny Użytkownika, np. zwiększy on, czy zmniejszy wielkość proponowaną przez System do zamówienia w zależności do tej kategorii.
- znaczenie ww. kategoriami może również stanowić wsparcie w zakresie decyzji jak często wykonywać BST dla poszczególnych towarów np. codziennie wykonywany BST dla towarów „istotnych”, raz w tygodniu dla mniej istotnych, raz na kwartał dla innych itd. Operator nie musi więc pamiętać, jakimi towarami ma się zajmować codziennie, ponieważ rejestrując „dzienny” BST doda na niego towary oznaczone konkretną kategorią ABC/XYZ (a ona może się w czasie zmieniać, zwłaszcza, jeżeli Firma korzysta z możliwości oznaczania tą kategoria na podstawie raportów BI)
- w BST można definiować składniki własne. W tym przypadku również można wykorzystać kategorie ABC/XYZ poprzez takie zbudowanie zapytania wyliczającego ilość dla tego składnika, aby była ona uzależniona od kategorii ABC/XYZ towaru.   

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł