klient
Barbara Jarzyna
4 pkt
0 pytań
0 odpowiedzi
1 pomysłów
0 komentarzy
6 83%
4 pkt

wprowadzenie limitów urlopu młodocianych w konfiguracji

Barbara Jarzyna napisał/a o
Płace i Kadry
Płace i Kadry pomysłów: 204 | odpowiedzi: 3270

Monika KalaKatarzyna SzkopKatarzyna FlorczakPaweł BrzostowskiWojciech SałańskiPiotr ZborowskiAgnieszka JabłońskaAgnieszka Gryziecka

Brak w konfiguracji limitów urlopu dla pracowników młodocianych:

Limit urlopu wypoczynkowego dla pracowników młodocianych obliczany jest:
- z upływem 6 m-cy pracy prawo do 12 dni urlopu,
- z upływem roku pracy - 26 dni urlopu
- w roku kalendarzowym w którym ukończy 18 lat - 20 dni urlopu
Kodeks pracy art.205

Odpowiedzi:

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł