partner
Michał Góral
12 pkt
1 pytań
12 odpowiedzi
0 pomysłów
1 komentarzy
10 100%
oceń

Wydruk z funkcji dodatkowych nie drukuje z kopią elektroniczną w bazie

Michał Góral zapytał/a o
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4740 | odpowiedzi: 18913

Optima

Przemysław ZalewskiŁukasz KulakWojciech KłeczekMarek KwiatkowskiJustyna StempelTadeusz Pacutmarcin rudowskiAleksandra Raczkowska
Ogólne
Ogólne pytań: 453 | odpowiedzi: 2753

Przemysław ZalewskiWojciech KłeczekRoman MałeckiDominik WajdaAleksander Zająckrzysztof  krauzeBartosz KozickiWiesława Matracka
Tips&tricks
Tips&tricks pytań: 175 | odpowiedzi: 814

Przemysław ZalewskiMichał Zimekkrzysztof  krauzeTomasz SmolarekMichał MaratŁukasz WalterMagdalena GrygaRoman Małecki

Witam wykonuje wydruk  korzystają z COM JS

Mimo zaznaczenia w konfiguracji "Kopia elektroniczna"

kopia sie nie tworzy.

_______________________________________
// Tworzymy obiekt aplikacji aby zalogowa� si� do bazy.
var app = WScript.CreateObject("CDNBase.Application");

var Login = app.LockApp(1)

var OPERATOR = 'ADMIN'
var HASLO = ''
var BAZA = 'cdn_firma'

// Logowanie z podanim bazy, modu�u z karty operatora

Login= app.Login(OPERATOR,HASLO,BAZA)


var WyswietlajKomunikaty = 1;


function NowyWM(_ProcID, _KontekstID)
{
//Utworzenie obiektu
var WM = new ActiveXObject("CDN.WydrMgr");

//Inicjalizacja
WM.ProcID = _ProcID;
WM.KontekstID = _KontekstID;

return WM;
}

/*
Funkcja tworz�ca, inicjalizuj�ca i zwracaj�ca obiekt formatu wydruku na podstawie podanego wywo�ania.
*/
function NowyFormatWydruku( _ZrodloID, _FormatID)
{
//Utworzenie obiektu
var Format = new ActiveXObject("CDN.WydrFormat");

//Inicjalizacja
Format.ZrodloID = 0;
//Format.WydrukID = _WydrukID;
Format.ID = _FormatID;

return Format;
}


/*
Funkcje pomocnicze.
*/

function ms(_Text)
{
if(WyswietlajKomunikaty)
WScript.Echo(_Text);
}

function dm(_Text)
{
WScript.Echo(_Text)
}


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/*
Kod gwny.
Wydruk FS
*/
try
{
WyswietlajKomunikaty = 0


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Utworzenie tablicy zmiennych dynamicznych przekazywanych 'z aplikacji'


var ZmienneDyn = new ActiveXObject("CDNLib.Dictionary");


//Wype�nienie tablicy zmiennych dynamicznych - symulacja dzia�ania aplikacji (konkretnie procedury BRaLista)

var ZmiennaDyn1 = new ActiveXObject("CDN.ZmiennaDyn");
ZmiennaDyn1.Nazwa = 'CDN_Tekst1';
ZmiennaDyn1.Wartosc = 'Lista rejestr�w kasowych/bankowych';
ZmienneDyn.item(ZmiennaDyn1.Nazwa) = ZmiennaDyn1;

var ZmiennaDyn2 = new ActiveXObject("CDN.ZmiennaDyn");
ZmiennaDyn2.Nazwa = 'CDN_Tekst2';
ZmiennaDyn2.Wartosc = 'Lista rejestr�w kasowych/bankowych wg symbolu';
ZmienneDyn.item(ZmiennaDyn2.Nazwa) = ZmiennaDyn2;

var ZmiennaDyn3 = new ActiveXObject("CDN.ZmiennaDyn");
ZmiennaDyn3.Nazwa = 'CDN_Data1';
ZmiennaDyn3.Wartosc = 72500;
ZmienneDyn.item(ZmiennaDyn3.Nazwa) = ZmiennaDyn3;

var ZmiennaDyn4 = new ActiveXObject("CDN.ZmiennaDyn");
ZmiennaDyn4.Nazwa = 'CDN_Firma4'
ZmiennaDyn4.Wartosc = 'Nazwa Frimy 1';
ZmienneDyn.item(ZmiennaDyn4.Nazwa) = ZmiennaDyn4;

var ZmiennaDyn5 = new ActiveXObject("CDN.ZmiennaDyn");
ZmiennaDyn5.Nazwa = 'CDN_Firma5'
ZmiennaDyn5.Wartosc = 'Nazwa Firmy 2';
ZmienneDyn.item(ZmiennaDyn5.Nazwa) = ZmiennaDyn5;

var ZmiennaDyn6 = new ActiveXObject("CDN.ZmiennaDyn");
ZmiennaDyn6.Nazwa = 'CDN_FMiasto2'
ZmiennaDyn6.Wartosc = 'Miasto';
ZmienneDyn.item(ZmiennaDyn6.Nazwa) = ZmiennaDyn6;

var ZmiennaDyn7 = new ActiveXObject("CDN.ZmiennaDyn");
ZmiennaDyn7.Nazwa = 'CDN_FUlica2'
ZmiennaDyn7.Wartosc = 'Ulica';
ZmienneDyn.item(ZmiennaDyn7.Nazwa) = ZmiennaDyn7;

var ZmiennaDyn8 = new ActiveXObject("CDN.ZmiennaDyn");
ZmiennaDyn8.Nazwa = 'CDN_FNip'
ZmiennaDyn8.Wartosc = '111-111-11-11';
ZmienneDyn.item(ZmiennaDyn8.Nazwa) = ZmiennaDyn8;

var ZmiennaDyn9 = new ActiveXObject("CDN.ZmiennaDyn");
ZmiennaDyn9.Nazwa = 'CDN_Operator'
ZmiennaDyn9.Wartosc = 'Operator';
ZmienneDyn.item(ZmiennaDyn9.Nazwa) = ZmiennaDyn9;

var ZmiennaDyn10 = new ActiveXObject("CDN.ZmiennaDyn");
ZmiennaDyn10.Nazwa = 'CDN_nrKopii'
ZmiennaDyn10.Wartosc = 2;
ZmienneDyn.item(ZmiennaDyn10.Nazwa) = ZmiennaDyn10;

var ZmiennaDyn11 = new ActiveXObject("CDN.ZmiennaDyn");
ZmiennaDyn11.Nazwa = 'CDN_Aplikacja'
ZmiennaDyn11.Wartosc = 'CDN_Aplikacja';
ZmienneDyn.item(ZmiennaDyn11.Nazwa) = ZmiennaDyn11;

////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Ustawmy id kontekstu wywo�ywanego wydruku:


var FormatID = 1834

var Format = NowyFormatWydruku( 0, FormatID);


////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Ustawmy jeszcze nast�puj�ce parametry wydruku:


Format.FiltrSQL = 'TrN_TRNID = 1'

Format.Urzadzenie = 2 //Drukarka

Format.Wykonaj(ZmienneDyn)

ms('OK, to by by�o na tyle.');

}

/*
Obs�uga wyj�tk�w.
*/
catch (e)
{
dm('Wyj�tek ' + e.number);
dm('Wyj�tek ' + e.description);
}


/*
Wylogowanie.
*/
app.UnLockApp();

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł