partner
Marek Klimek
72 pkt
16 pytań
5 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń

Zestawienie obrotów na towarach ,nowa procedura w bazie , zmienione zapytanie na wybór towarów wg.grupy, zestaewinie nie działa w ERP?

Marek Klimek zapytał/a o
Techniczne
Techniczne pytań: 1427 | odpowiedzi: 5440

Dominik WajdaKrzysztof KulczyńskiMariusz PieczekMariusz ŻabickiMarcin SzymoniakTomasz JańczukSugestia RozwojowaAgnieszka Tekla
Comarch ERP XL
Comarch ERP XL pytań: 789 | odpowiedzi: 2721

Comarch ERP XL

Piotr ToczyłłoWojciech GłąbicaDOROTA GRZENKOWICZMariusz ŻabickiMałgorzata PodsiadłaDorota RutkiewiczStanislaw JanuszMaciej Lachowicz

Witam

Potrzebuje przygotować zestawienie obrotów dla towarów z wybranej grupy producenta zapisanej nie jako grupa główna, ale grupa przypisana do towaru jako pierwsza po domowej. Dostawiłem nową procedurę na podstawie ObrotyMagazynuZestawienie zmieniając wstępny wybór towarów i dodając Join na wybrana grupę.

DECLARE @Grupa varchar(60)
SET @Grupa = '''EATON'''

IF IsNull(@CDN_Filtr,'')=''
EXEC (N'Insert Into #TmpTwrKarty Select TwrKarty.Twr_GIDNumer FROM CDN.TwrKarty TwrKarty JOIN
(SELECT Twg_kod
FROM CDN.TwrGrupy
where TwG_GrONumer = (select top 1 TwG_GIDNumer from CDN.TwrGrupy where TwG_Kod = ' + @Grupa + ')) TwrGrupy ON TwrKarty.Twr_Kod=TwrGrupy.Twg_kod
WHERE TwrKarty.Twr_Typ in (1,2)')
Else
EXEC (N'Insert Into #TmpTwrKarty Select TwrKarty.Twr_GIDNumer FROM CDN.TwrKarty TwrKarty JOIN
(SELECT Twg_kod
FROM CDN.TwrGrupy
where TwG_GrONumer = (select top 1 TwG_GIDNumer from CDN.TwrGrupy where TwG_Kod = ' + @Grupa + ')) TwrGrupy ON TwrKarty.Twr_Kod=TwrGrupy.Twg_kod
WHERE TwrKarty.Twr_Typ in (1,2) AND ' + @CDN_Filtr)

Dalsza cześć procedury taka sama jak pierwotna.

Bardzo dziwne ponieważ zapytanie wybiera prawidłowo dane w bazie wykonane z poziomu Management Studio. Wywołane w nowym raporcie w Crystal Reporcie również działa . Wywołane z programu Comarch ERP dostawione jako nowy wydruk nie wybiera towarów z danej grupy do zestawienia. Zestawienie puste.

Co może być przyczyną . Czy jakiś błąd w tym zapytaniu, że nie działa wywołane z programu.

Proszę o jakieś wskazówki.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł