partner
Rafał
16 pkt
1 pytań
1 odpowiedzi
0 pomysłów
1 komentarzy
1 100%
oceń

błąd Comarch Optima

Rafał zapytał/a o
Księgowość
Księgowość pytań: 1355 | odpowiedzi: 4740

Księgowość

Mateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona LigodaZbigniew BrytanMonika KalaANETA PABIJAŃCZYKAgnieszka TeklaPaweł Matuła
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4649 | odpowiedzi: 18588

Optima

Krzysztof MalekAlicja Jarcotel506372728Marzanna SapkowskaBartłomiej FrączekMateusz Jodłowskirobert.cekusLucyna Ostrowska

Dzień dobry. Problem dotyczy Comarch Optima. W trakcie próby wejścia do deklaracji wcześniejszych VAT lub utworzenia nowej otrzymuje komunikat jak w załączniku. Szczegóły poniżej. Po konsultacji telefonicznej Comarch zalecili zaktualizować o SP4 SQL2012 oraz aktualizację Optima do najnowszej wersji. Niestety nie pomogło.

System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800A017C): A script engine for the specified language can not be created.
w CDNDeklaracje.DeklaracjaClass.get_Wartosc(String bstrNazwa)
w DeklaracjaClass__proxy.get_Wartosc(String )
w Optima.Deklaracje.View.WinForms.VAT.VAT7w15EdycjaView.()
w Optima.Deklaracje.View.WinForms.VAT.VAT7w15EdycjaView.()
w Optima.Deklaracje.View.WinForms.VAT.VAT7w15EdycjaView.set_Deklaracja(IDeklaracja2 value)
w Optima.Deklaracje.View.Presenters.DeklaracjaBasePresenter.OnLoad()
w Optima.Common.View.Presenters.Presenter`1.(Object , EventArgs )
w System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
w System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
w DevExpress.XtraEditors.XtraForm.OnLoad(EventArgs e)
w Optima.Common.View.WinForms.OpForm.OnLoad(EventArgs e)
w Optima.Common.View.WinForms.OpRibbonForm.OnLoad(EventArgs e)
w Optima.Common.View.WinForms.OpEditForm.OnLoad(EventArgs e)
w System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
w Optima.Common.View.WinForms.OpForm.OnCreateControl()
w System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
w System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
w System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
w System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
w DevExpress.XtraEditors.XtraForm.WndProc(Message& msg)
w Optima.Common.View.WinForms.OpForm.WndProc(Message& m)
w Optima.Common.View.WinForms.OpRibbonForm.WndProc(Message& m)
w Optima.Common.View.WinForms.OpEditForm.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

System operacyjny: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1 (Windows 7 Professional v. 6.1.7601) 64 bit, Tryb pracy windows: Normal
Wersja CLR:4.0.30319.42000
Wersje .NET: Fx20(2.0.50727.5420 SP2), Fx30(3.0.30729.5420 SP2), Fx35(3.5.30729.5420 SP1), Fx40(4.7.3062), Fx40ClientProfile(4.7.3062)
Liczba procesorów: 4
Parametry startowe: "C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Optima\Comarch OPT!MA.exe"
Ilość pamięci fizycznej: 4207878144 (4012 MB), Wolnej 1845223424 (1759 MB), Wirtualnej 4294836224(4095 MB), Wolnej Wirtualnej 3626311680(3458 MB)
Pamięć przydzielona do procesu: prywatna - 146386944 (139 MB), wirtualna - 668524544 (637 MB, MAX: 723 MB), zarządzana - 27 MB
Pamięć załadowana do RAM: 215896064 (205 MB), 5%
Liczba obiektów GDI 196 (peak 231), USER 130 (peak 162)
Połączenie terminalowe: Nie CIV: Nie
Rozdzielczość: {Width=1920, Height=1080} DPI: 96 Czcionka: 8,25 Skórka: DevExpress Style
Tryb jednego okna: Nie Podwójne buforowanie: Nie Jednowątkowa obsługa komunikatów:True
Wersja aplikacji: Optima 2019.0.1.608
SQL Server: Microsoft SQL Server 2012 - 11.0.5058.0 (Intel X86)
May 14 2014 16:44:52
Copyright (c) Microsoft Corporation
Express Edition on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: ) (WOW64)

Wersja bazy konfiguracyjnej/firmowej 2019.0000/2019.0000
Nr klucza : 1539078860 Stan klucza : STANKLUCZA_OK
Pobrane licencje : KsiegaPodatkowa, Faktury, KasaBank
Współpraca Płac z XL: Nie
Współpraca Płac z Altum: Nie
Data ostatniego usuwania dokumentów:Brak

Odpowiedzi:

User Avatar
partner
Rafał Cebulski
6 896 pkt
3 pytań
1730 odpowiedzi
10 pomysłów
55 komentarzy
1111 98%
oceń
 
Rafał Cebulski odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 0 | odpowiedzi: 522

Księgowość

Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4649 | odpowiedzi: 18588

Optima

Krzysztof MalekAlicja Jarcotel506372728Marzanna SapkowskaBartłomiej FrączekMateusz Jodłowskirobert.cekusLucyna Ostrowska
5 mie. temu

Możesz sprawdzić w rejestrze czy w kluczu HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B54F3741-5B07-11cf-A4B0-00AA004A55E8}\InprocServer32 

masz ustawioną ścieżkę c:\windows\system32\vbscript.dll

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Damian Mainka
1 pkt
0 pytań
2 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
1 100%
oceń
 
Damian Mainka odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 0 | odpowiedzi: 522

Księgowość

Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4649 | odpowiedzi: 18588

Optima

Krzysztof MalekAlicja Jarcotel506372728Marzanna SapkowskaBartłomiej FrączekMateusz Jodłowskirobert.cekusLucyna Ostrowska
3 mie. temu

Proszę uruchomić wiersz poleceń jako Administrator, a następnie po kolei wprowadzić poniższe komendy:

Wpisz i wykonaj " cd windows syswow64 " ("cd windows system32" dla 32 bitowych okien)
Wpisz i wykonaj " regsvr32 / U vbscript.dll ", aby wyrejestrować bibliotekę Visual Basic Script (vbscript) i Windows Scripting Host (WSH), jeśli jest zarejestrowana.
Wpisz i wykonaj " regsvr32 vbscript.dll ", aby zarejestrować Visual Basic Script (vbscript) i Windows Biblioteka hosta skryptów (WSH)
Wpisz i wykonaj " regsvr32 / U jscript.dll ", aby wyrejestrować bibliotekę Java Script (jscript), jeśli jest zarejestrowana.
Wpisz i wykonaj " regsvr32 jscript.dll ", aby zarejestrować bibliotekę Java Script (jscript)
Wpisz i wykonaj „ regsvr32 / U scrrun.dll ”, aby wyrejestrować bibliotekę Microsoft Script Runtime, jeśli jest zarejestrowana.
Wpisz i wykonaj „ regsvr32 scrrun.dll ”, aby zarejestrować bibliotekę Microsoft Script Runtime
Wpisz i wykonaj polecenie „ regsvr32 / U msscript.ocx ”, aby zarejestrować bibliotekę Microsoft Script Control, jeśli jest zarejestrowana.
Wpisz i wykonaj „ regsvr32 msscript.ocx ”, aby zarejestrować bibliotekę Microsoft Script Control.

Po zarejestrowaniu tych bibliotek skrypty powinny pracować bez problemów.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł