użytkownik
Monika Kala
151 pkt
82 pytań
290 odpowiedzi
22 pomysłów
33 komentarzy
142 97%
oceń

koszty uzyskania przy wieloetatowości

Monika Kala napisał/a o
Nowa wersja
Nowa wersja pomysłów: 25 | odpowiedzi: 937

Tą kategorią będziemy oznaczać m.in. posty na BLOGu, które będą dotyczyły planowanych wersji do wydania oraz informacje o wydanych wersjach.

Norbert LongawaStanisław PachaczŁukasz WalterMonika KalaUrszula JawidzykPiotr ZborowskiAndrzej GrzelińskiPaweł Puchlik
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pomysłów: 1492 | odpowiedzi: 20015

Optima

Wojciech SałańskiPiotr ZarzyckiKonrad TraczkowskiŁukasz WalterPiotr Haseanna pawłowskaStanisław PachaczGrzegorz Bąba
Płace i Kadry
Płace i Kadry pomysłów: 245 | odpowiedzi: 4008

Monika KalaWojciech SałańskiMarcin LiszewskiPiotr SzokaWojciech PawełkaRafał KurabiowskiEstera OrzeszynaAgnieszka Walczak

Zgodnie z przepisami w przypadku wieloetatowości w danej firmie koszty uzyskania nalicza się z każdej umowy osobno, nawet jeśli wynagrodzenie z obu umów, jest wypłacane w tym samym miesiącu.

Niestety w optimie tak się nie dzieje. Koszty uzyskania są ustawione prawidłowo w danych kadrowych, dwa etaty tego samego pracownika są naliczane na dwóch różnych listach płac, płatność w tym samym terminie. 

Na liście liczonej jako pierwsza koszty naliczają się prawidłowo, na drugiej liście kosztów brak i musimy to korygować ręcznie.

Bardzo proszę o poprawkę tego naliczenia, ponieważ jest on niezgodny z przepisami. 

"Zdaniem Ministerstwa Finansów: jeżeli zawarcie każdej umowy traktowane jest jako odrębny stosunek pracy, to umowę taką należy traktować na równi z umowami zawartymi z różnymi zakładami pracy, a w efekcie - potrącać koszty podwójnie.( Interpretacja MF z 24.03.1995 r., PO5/9-0261/95)."

"Należy zwrócić uwagę na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie z 22 lutego 2008 r. (sygn. BI/415-0580/07; PB/OPD/415-34/07/MC), przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie kilku umów o pracę (zawartych zarówno z tym samym lub kilkoma pracodawcami) nie przewidują ograniczenia ustalania kosztów uzyskania przychodów przez płatnika w ciągu roku podatkowego ."

"To pracownik, wypełniając zeznanie roczne, musi uwzględnić koszty do wysokości wynikającej z rocznego limitu - Interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 29.01.2009 r. IPPB2/415-1533/08-2/MK."

podstawa prawna:

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - art. 12 ust. 1.

Odpowiedzi:

User Avatar
pracownik comarch
Magdalena Pacan
88 pkt
2 pytań
56 odpowiedzi
0 pomysłów
8 komentarzy
79 100%
3 pkt
 
Monika Kala potwierdził, że ta odpowiedź jest najlepsza i wystarczająca
Magdalena Pacan odpowiedział/a
Nowa wersja
Nowa wersja pomysłów: 25 | odpowiedzi: 937

Tą kategorią będziemy oznaczać m.in. posty na BLOGu, które będą dotyczyły planowanych wersji do wydania oraz informacje o wydanych wersjach.

Norbert LongawaStanisław PachaczŁukasz WalterMonika KalaUrszula JawidzykPiotr ZborowskiAndrzej GrzelińskiPaweł Puchlik
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pomysłów: 1492 | odpowiedzi: 20015

Optima

Wojciech SałańskiPiotr ZarzyckiKonrad TraczkowskiŁukasz WalterPiotr Haseanna pawłowskaStanisław PachaczGrzegorz Bąba
Płace i Kadry
Płace i Kadry pytań: 1299 | odpowiedzi: 4008

Marcin KubiakKarolina HarasiemionekAneta Gabara-BaranMagdalena CeklarzDanuta BabralPaulina JózefowskaAnna WójcikAlicja Kowalik
5 mie. temu

W konfiguracji firmy w gałęzi Parametry dostępny jest parametr 'Koszty uzyskania dla wieloetatowca liczone oddzielnie dla każdego etatu'. Po zaznaczeniu tego parametru koszty uzyskania przychodu będą liczone oddzielnie dla każdego etatu pracownika, a wysokość pobierana z tego etatu, dla którego liczona jest dana wypłata.

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
użytkownik
Monika Kala
151 pkt
82 pytań
290 odpowiedzi
22 pomysłów
33 komentarzy
142 97%
oceń
 
Monika Kala odpowiedział/a
Nowa wersja
Nowa wersja pomysłów: 25 | odpowiedzi: 937

Tą kategorią będziemy oznaczać m.in. posty na BLOGu, które będą dotyczyły planowanych wersji do wydania oraz informacje o wydanych wersjach.

Norbert LongawaStanisław PachaczŁukasz WalterMonika KalaUrszula JawidzykPiotr ZborowskiAndrzej GrzelińskiPaweł Puchlik
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pomysłów: 1492 | odpowiedzi: 20015

Optima

Wojciech SałańskiPiotr ZarzyckiKonrad TraczkowskiŁukasz WalterPiotr Haseanna pawłowskaStanisław PachaczGrzegorz Bąba
Płace i Kadry
Płace i Kadry pytań: 1299 | odpowiedzi: 4008

Marcin KubiakKarolina HarasiemionekAneta Gabara-BaranMagdalena CeklarzDanuta BabralPaulina JózefowskaAnna WójcikAlicja Kowalik
5 mie. temu

Dziękuję! 

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł