Odpowiedzi:

User Avatar
pracownik comarch
Magdalena Pacan
57 pkt
1 pytań
34 odpowiedzi
0 pomysłów
7 komentarzy
51 100%
oceń
 
Magdalena Pacan odpowiedział/a
Płace i Kadry
Płace i Kadry pomysłów: 234 | odpowiedzi: 3719

Monika KalaMarcin LiszewskiAgnieszka WalczakAleksandra DudzicBeata StyWojciech PilchPiotr ZborowskiEstera Orzeszyna
miesiąc temu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, który zawiera nowy wzór bez imion rodziców. Gdy rozporządzenie zostanie opublikowane nowe świadectwo pracy zostanie udostępnione. W przypadku zaistnienia konieczności wydania świadectwa pracy w okresie pomiędzy dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r., czyli 4 maja 2019 r., a dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, pracodawcy nie powinni wypełniać punktu dotyczącego imion rodziców np. poprzez wykonanie świadectwa do worda.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł