klient
Anna Król-Gajda
2 pkt
1 pytań
2 odpowiedzi
1 pomysłów
0 komentarzy
2 100%
oceń

Ustalenie PIT-36 osób prowadzdział.gospod. za 09-2019 powinno być wg 18%

Anna Król-Gajda zapytał/a o
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 5106 | odpowiedzi: 20251

Optima

Elżbieta FilipińskaWojciech PłachetaAgnieszka KęsikAleksandra FornalczykJoanna GarbaczGrzegorz BąbaJoanna SobczakGrzegorz Durak

Prosimy o informację od kiedy będzie możliwość korzystania w programie z poprawnie wyliczanego formularza : Zaliczka na PIT-36 za 09-2019 ?

W programie wylicza 17,75%  a powinno jeszcze być wg starej skali 18%

Odpowiedzi:

User Avatar
użytkownik
Monika Kala
156 pkt
82 pytań
294 odpowiedzi
22 pomysłów
33 komentarzy
146 97%
oceń
 
Monika Kala odpowiedział/a
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pomysłów: 1504 | odpowiedzi: 20251

Optima

Łukasz WalterJarosław MikoszKrzysztof BłażowskiPiotr ZarzyckiWojciech PawełkaKatarzyna ArmatysGrzegorz BylicaTomasz Szkudlarek
miesiąc temu

Tu masz cały wątek w tym temacie https://spolecznosc.comarch.pl/index.php/viewpost/post57925/Obnizenie-stawki-PIT-z-18-do-17-aktualizacja-jest-juz-dostepna

a poniżej cytat z wypowiedzi pracownika Comarchu

" Projektując powyższą funkcjonalność opieraliśmy się na Ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

W ww. ustawie Art. 6 ust.3 brzmi:
3. Od dnia 1 października 2019 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w 2019 r. w sposób określony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą kwota zmniejszająca podatek wynosi 548 zł 30 gr. Przepis art. 5 stosuje się.

Art.5 to skala podatkowa (udostępniłam w załączniku)

Dodatkowo z objaśnień do projektu ustawy (a nadmienię , że Art.6.ust.3 i Art.5 z projektu w stosunku do Ustawy nie został zmieniony) wynika, że stawka 17,75 powinna dotyczyć wyliczeń zaliczek obliczanych od października czyli już za wrzesień/3kwartał.
Poniżej fragment z objaśnień do ustawy:
"Ust. 3 określa sposób obliczania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w 2019 r. przez podatników, którzy zaliczki te obliczają w sposób określony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przy zastosowaniu skali podatkowej. Regulacja ta dotyczy zatem nie tylko podatników, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej, ale również podatników, którzy np. osiągają dochody z najmu, czy z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli dochody ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Określony w projektowanym przepisie sposób obliczania zaliczek dotyczy zaliczek obliczanych od dnia 1 października 2019 r., co oznacza , że obejmuje również zaliczkę obliczaną do 20 października 2019 r., np. za trzeci kwartał, czy wrzesień 2019 r. Zaliczki te, tak jak dotychczas, będą obliczane narastająco od początku roku, z tym, że z uwzględnieniem regulacji określonych w art. 5 projektu ustawy oraz kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 548,30 zł (odpowiadającej „kwocie wolnej” w wysokości 3 089 zł; 548,30 zł ÷ 17,75%). Jest to konsekwencja wejścia w życia z dniem 1 października 2019 r. obniżonej o 1 pkt proc. stawki podatku, co oznacza, że obniżona stawka podatku dotyczy w istocie ¼ roku podatkowego."

Jeśli chodzi o deklarację roczną to nie ma jeszcze zatwierdzonych wzorów za rok 2019. Jeśli zostaną opublikowane to zostaną również wprowadzone w programie i będzie można obliczyć podatek wg stawki 17,75%.

Z ustawy wynika, że zaliczki liczone po 1 października mają być liczone wg stawki 17,75%, więc jeśli liczymy korekty zaliczek za miesiące wcześniejsze a data bieżąca jest już po 30.09.2019 to również policzą się wg stawki 17,75%.

Jeśli ktoś chce obliczyć korekty zaliczek za poprzednie miesiące wg stawki 18% to wystarczy zmienić datę systemową przed 01.10.2019 i obliczyć korekty."

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł