Społeczność Comarch ERP | Użytkownicy Klienci Partnerzy Comarch
Urszula Kozłowska napisał/a o
Comarch PPK
Comarch PPK artykułów: 9

Urszula KozłowskaJarosław Bogacz
Nowa wersja
Nowa wersja artykułów: 112

Tą kategorią będziemy oznaczać m.in. posty na BLOGu, które będą dotyczyły planowanych wersji do wydania oraz informacje o wydanych wersjach.

Elżbieta LulekAleksandra LisińskaUrszula KozłowskaJacek KrzaczekGrzegorz MączkaMichał MarczakKatarzyna Bibrzyckapatrycja.wolak
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima artykułów: 125

Optima

Urszula KozłowskaKatarzyna BibrzyckaJan Favrepatrycja.wolakJarosław BogaczKamil LisowskiMagdalena TrybusMonika Bać

Nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.4.2 jest już dostępna!

Dodano 12 d. temu

Szanowni Państwo!


Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.4.2.

Nowości Comarch PPK 2019.4.2, które zasługują na szczególną uwagę: 

 • Umożliwiliśmy import informacji o transakcjach związanych z uczestnictwem pracowników w PPK, które instytucja finansowa jest zobowiązana przekazywać pracodawcy. Użytkownik może zaczytać informacje o zwrocie środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat, wypłacie środków przez uczestnika PPK, zwrocie i wypłacie transferowej do aplikacji z pliku XML udostępnionego przez instytucję finansową.
 • Umożliwiliśmy wyszukanie i wysłanie z listy pracowników osób, których dane identyfikacyjne lub inne dane związane z uczestnictwem w PPK uległy zmianie.
 • Dodaliśmy kolejne wydruki deklaracji związanych z PPK takie jak oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK, deklaracje dotyczące wpłat podstawowych i dodatkowych do PPK oraz wnioski o dokonywanie wpłat na PPK i zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
 • Wprowadziliśmy możliwość wyboru trybu pracy w aplikacji zainstalowanej na stanowisku, na którym znajduje się także Comarch ERP HR. Użytkownik podczas logowania może zdecydować, czy aplikacja ma pracować w wersji samodzielnej (standalone) czy współpracować z Comarch ERP HR.
 • Umożliwiliśmy automatyczny import pracowników do aplikacji działającej w wersji samodzielnej

Informujemy, że Comarch PPK umożliwia zawarcie online umowy o zarządzanie PPK z wybranymi instytucjami finansowymi jak Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
Ponadto aplikacja Comarch PPK umożliwia także komunikację online w zakresie rejestracji uczestnika PPK, deklaracji pracownika, czy wysłania informacji o składkach z Aviva TFI, a wkrótce także z AXA TFI i Allianz Polska TFI.

W kolejnych wersjach aplikacji planowany jest dalszy rozwój integracji z powyższymi instytucjami finansowymi.


Aplikacja Comarch PPK zaktualizuje się automatycznie po uruchomieniu.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami:


Instalator znajdziecie Państwo na Indywidualnych Stronach Klientów:

Z pozdrowieniami,

Zespół Comarch PPK

User Avatar
klient
Janusz Studnicki
1 pkt
1 pytań
1 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
1 100%
Janusz Studnicki zapytał/a o
Comarch PPK
Comarch PPK pytań: 5 | odpowiedzi: 8

Ireneusz KrzakJanusz StudnickiGabriela KujawaUrszula Cierpiał

Comarch PPK - uwagi i pytania

Zaktualizowano 17 d. temu

1. Dlaczego pracowników 55+ i 70+ program zalicza jako "do uzupełnienia"? 55+ dopóki nie przystąpią do PPK powinni być zaliczani jako niepodlegający. 70+ nie mogą przystąpić do PPK.
Nie możemy wpisać im rezygnacji, bo nie muszą jej składać. Przypisanie im komentarza "do uzupełnienia" jest mylące. Należałoby dać im opis "nie podlegają".

2. Dlaczego z programu Optima, po eksporcie danych pracownika do Excela, nie ma tam danych dotyczących PPK (data przystąpienia, data rezygnacji, wysokość składki dodatkowej itd.). W sytuacji kiedy mam jakieś nieprawidłowości, muszę przeglądać każdą osobę indywidualnie. - Taka opcja jest bardzo potrzebna!

3. Z poziomu aplikacji również nie da się eksportować danych do Excela. Czy rozpatrywana jest możliwość wprowadzenia eksportu z aplikacji? Skutki jak powyżej.

4. W aplikacji na ekranie głównym pokazuje się tylko 100 pozycji, jest to niewygodne. Potrzebujemy, aby można było zaznaczyć wszystkich, tak jak w Optimie.

5. Dlaczego z poziomu aplikacji nie da się usunąć danych, mimo że w Optimie zostały usunięte? Przykład: wprowadziłem pracownikowi datę przystąpienia (fikcyjną), po to by sprawdzić jak mam pracować na aplikacji. Wygenerowałem deklarację i teraz mimo usunięcia daty przystąpienia i wprowadzenia innej, przyszłej daty w aplikacji pracownik widnieje jako zgłoszony.

Urszula Kozłowska napisał/a o
Comarch PPK
Comarch PPK artykułów: 9

Urszula KozłowskaJarosław Bogacz
Nowa wersja
Nowa wersja artykułów: 112

Tą kategorią będziemy oznaczać m.in. posty na BLOGu, które będą dotyczyły planowanych wersji do wydania oraz informacje o wydanych wersjach.

Elżbieta LulekAleksandra LisińskaUrszula KozłowskaJacek KrzaczekGrzegorz MączkaMichał MarczakKatarzyna Bibrzyckapatrycja.wolak
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima artykułów: 125

Optima

Urszula KozłowskaKatarzyna BibrzyckaJan Favrepatrycja.wolakJarosław BogaczKamil LisowskiMagdalena TrybusMonika Bać

Nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.4.1 jest już dostępna!

Dodano miesiąc temu

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.4.1.

Nowości Comarch PPK 2019.4.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Rozszerzyliśmy zakres automatycznej wymiany danych z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o możliwość przesłania korekty składek uczestnika PPK oraz informacji o wznowieniu uczestnictwa w PPK.
 • Wprowadziliśmy możliwość przesłania do instytucji finansowej (w formie pliku XML) informacji o zakończeniu zatrudnienia pracownika, automatycznym wznowieniu uczestnictwa w PPK oraz o zmianie danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK.
 • Wprowadziliśmy na karcie pracownika informację o numerze identyfikacyjnym nadawanym przez instytucję finansową oraz identyfikatorze ewidencji PPK nadawanym przez PFR.

Ponadto informujemy, że Comarch PPK umożliwia zawarcie online umowy o zarządzanie PPK z:

 • Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 • AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 • Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A..

W kolejnych wersjach aplikacji planowany jest dalszy rozwój integracji z powyższymi Instytucjami Finansowymi.


Aplikacja Comarch PPK zaktualizuje się automatycznie po uruchomieniu.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania aplikacji do najnowszej wersji:

Instalator znajdziecie Państwo na Indywidualnych Stronach Klientów:

Z pozdrowieniami,
Zespół Comarch PPK

User Avatar
partner
Gabriela Kujawa
0 pkt
3 pytań
0 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%

Czy aplikacja z Optimy będzie przesyłać dane pracowników  zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło? To jest pytanie od klienta, który zastanawia się nad techniczną stroną aplikacji PPK, wiedząc że osoby zatrudnione na podstawie tych umów nie wchodzą w PPK.

User Avatar
partner
Gabriela Kujawa
0 pkt
3 pytań
0 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
Gabriela Kujawa zapytał/a o
Comarch PPK
Comarch PPK pytań: 5 | odpowiedzi: 8

Ireneusz KrzakJanusz StudnickiGabriela KujawaUrszula Cierpiał

Pracownicze Plany Kapitałowe

Zaktualizowano miesiąc temu

Według jakiego klucza się zaciągają osoby do aplikacji ppk comarch.Czy są to wszystkie osoby na umowę o pracę plus wszystkie zlecenia Czy są to wszystkie umowy o pracę i umowy zlecenie tylko ze składkami społecznymi?Czy są to tylko umowy niezakończone?

Urszula Kozłowska napisał/a o
Comarch PPK
Comarch PPK artykułów: 9

Urszula KozłowskaJarosław Bogacz
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima artykułów: 125

Optima

Urszula KozłowskaKatarzyna BibrzyckaJan Favrepatrycja.wolakJarosław BogaczKamil LisowskiMagdalena TrybusMonika Bać
Nowa wersja
Nowa wersja artykułów: 112

Tą kategorią będziemy oznaczać m.in. posty na BLOGu, które będą dotyczyły planowanych wersji do wydania oraz informacje o wydanych wersjach.

Elżbieta LulekAleksandra LisińskaUrszula KozłowskaJacek KrzaczekGrzegorz MączkaMichał MarczakKatarzyna Bibrzyckapatrycja.wolak

Nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.3.2 jest już dostępna!

Dodano miesiąc temu

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.3.2.

Nowości Comarch PPK 2019.3.2, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Wprowadziliśmy możliwość naliczenia korekty składek na PPK (wersja samodzielna) oraz przesłania korekty do instytucji finansowej w formie pliku XML.
 • Umożliwiliśmy zawarcie online umowy o zarządzanie PPK z AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A..
 • W aplikacji współpracującej z Comarch ERP HR dodaliśmy możliwość sprawdzenia historii uczestnictwa pracownika w PPK.

Ponadto informujemy, że Comarch PPK umożliwia zawarcie online umowy o zarządzanie PPK z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a także komunikację online z tą instytucją finansową w zakresie rejestracji uczestnika PPK, deklaracji o rezygnacji, czy wysłania informacji o składkach.


Aplikacja Comarch PPK zaktualizuje się automatycznie po uruchomieniu.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami

Instalator znajdziecie Państwo na Indywidualnych Stronach Klientów:

Z pozdrowieniami,
Zespół Comarch PPK

Urszula Kozłowska napisał/a o
Comarch PPK
Comarch PPK artykułów: 9

Urszula KozłowskaJarosław Bogacz
Nowa wersja
Nowa wersja artykułów: 112

Tą kategorią będziemy oznaczać m.in. posty na BLOGu, które będą dotyczyły planowanych wersji do wydania oraz informacje o wydanych wersjach.

Elżbieta LulekAleksandra LisińskaUrszula KozłowskaJacek KrzaczekGrzegorz MączkaMichał MarczakKatarzyna Bibrzyckapatrycja.wolak
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima artykułów: 125

Optima

Urszula KozłowskaKatarzyna BibrzyckaJan Favrepatrycja.wolakJarosław BogaczKamil LisowskiMagdalena TrybusMonika Bać

Nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.3.1 jest już dostępna!

Zaktualizowano 2 mie. temu

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.3.1.

Nowa odsłona to przede wszystkim możliwość naliczania składek na PPK oraz przesyłania ich do instytucji finansowej.

Nowości Comarch PPK 2019.3.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Rozszerzyliśmy synchronizację z Comarch ERP HR. Dane widoczne w aplikacji w sekcji Składki pobierane są z bazy Comarch ERP HR.
 • Wprowadziliśmy możliwość automatycznej wymiany danych z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w zakresie rejestracji uczestnika PPK, nadania numeru PPK, deklaracji uczestnika PPK oraz składek PPK.

Aplikacja zaktualizuje się automatycznie po uruchomieniu.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami

Instalator znajdziecie Państwo na Indywidualnych Stronach Klientów:

Z pozdrowieniami,
Zespół Comarch PPK

Urszula Kozłowska napisał/a o
Comarch PPK
Comarch PPK artykułów: 9

Urszula KozłowskaJarosław Bogacz
Nowa wersja
Nowa wersja artykułów: 112

Tą kategorią będziemy oznaczać m.in. posty na BLOGu, które będą dotyczyły planowanych wersji do wydania oraz informacje o wydanych wersjach.

Elżbieta LulekAleksandra LisińskaUrszula KozłowskaJacek KrzaczekGrzegorz MączkaMichał MarczakKatarzyna Bibrzyckapatrycja.wolak
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima artykułów: 125

Optima

Urszula KozłowskaKatarzyna BibrzyckaJan Favrepatrycja.wolakJarosław BogaczKamil LisowskiMagdalena TrybusMonika Bać

Aktualizacja aplikacji Comarch PPK 2019.2.2 jest już dostępna!

Dodano 2 mie. temu

Szanowni Państwo!


Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna aktualizacja aplikacji Comarch PPK 2019.2.2.

Nowa odsłona to przede wszystkim aktualizacja listy instytucji finansowych odpowiedzialnych za zarządzanie rachunkami PPK oraz zmiana wymagalności pól związanych z dokumentem tożsamości dla pracownika posiadającego obywatelstwo polskie.

Aplikacja zaktualizuje się automatycznie po uruchomieniu.


Instalator znajdziecie Państwo na Indywidualnych Stronach Klientów:

Z pozdrowieniami,
Zespół Comarch PPK

Jarosław Bogacz napisał/a o
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima artykułów: 125

Optima

Urszula KozłowskaKatarzyna BibrzyckaJan Favrepatrycja.wolakJarosław BogaczKamil LisowskiMagdalena TrybusMonika Bać
Nowa wersja
Nowa wersja artykułów: 112

Tą kategorią będziemy oznaczać m.in. posty na BLOGu, które będą dotyczyły planowanych wersji do wydania oraz informacje o wydanych wersjach.

Elżbieta LulekAleksandra LisińskaUrszula KozłowskaJacek KrzaczekGrzegorz MączkaMichał MarczakKatarzyna Bibrzyckapatrycja.wolak
Comarch PPK
Comarch PPK artykułów: 9

Urszula KozłowskaJarosław Bogacz

Aplikacja Comarch PPK jest już dostępna!

Zaktualizowano 4 mie. temu

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w naszej ofercie pojawiła się już aplikacja Comarch PPK, która umożliwi obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych w Państwa firmie.

W skrócie: PPK będzie to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. Największe firmy (ponad 250 pracowników) zostaną objęte tym obowiązkiem już od 1 lipca 2019 r., a kolejne, mniejsze w odstępach półrocznych:
• od 01.01.2020 roku - zatrudniający od 50 do 249 osób
• od 01.07.2020 roku - zatrudniający od 20 do 49 osób
• od 01.01.2021 roku - pozostali

Udostępniona Aplikacja Comarch PPK będzie bezpośrednio zintegrowana z modułem Płace i Kadry Comarch ERP, skąd będą przekazywane informacje na temat pracowników oraz wysokościach należnych składek. Możliwy będzie również import danych z systemów kadrowo-płacowych firm trzecich. Aplikacja aktualizuje się automatycznie, kolejne wersje będą udostępniane zaraz po publikacji zmian w ustawie.


DOCELOWY ZAKRES FUNKCJONALNY APLIKACJI COMARCH PPK BĘDZIE NASTĘPUJĄCY:

• informacje o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK

• prowadzenie ewidencji pracowników

• rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK

• rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK

• naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK

• generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych

• generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych

• integracja z Comarch ERP HR lub importy z pliku

Więcej informacji na temat samej aplikacji, możliwość pobrania demo systemu, oraz cennik Comarch PPK znajdziecie Państwo pod adresem:

WIĘCEJ INFORMACJI O APLIKACJI

Zapraszamy Państwa również na webinar poświęcony aplikacji Comarch PPK, który odbędzie się 4 czerwca:

REJESTRACJA NA WEBINAR

Więcej informacji nt. samego PPK znajdziecie Państwo w opracowanej przez Comarch książeczce:

POBIERZ KSIĄŻECZKĘ

Instalator znajdziecie Państwo na Indywidualnych Stronach Klientów:

POBIERZ WERSJĘ

Z poważaniem,
Zespół Comarch PPK

Urszula Kozłowska napisał/a o
Comarch PPK
Comarch PPK artykułów: 9

Urszula KozłowskaJarosław Bogacz

Webinar o aplikacji Comarch PPK

Zaktualizowano 4 mie. temu

Szanowni Państwo!


Pracownicze Plany Kapitałowe to obecnie temat nr 1 dla wielu przedsiębiorców.


W związku z udostępnieniem aplikacji Comarch PPK, przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie internetowe, w trakcie którego pokażemy najważniejsze funkcjonalności naszego rozwiązania:

 • rejestr pracowników i prowadzenie ewidencji pracowników
 • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK
 • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
 • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek
 • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych
 • generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych

Bezpłatny webinar „Prosta obsługa PPK z aplikacją Comarch” już 4 czerwca o godz. 11:00.
W trakcie szkolenia będzie możliwość kontaktu z ekspertami Comarch na czacie.

REJESTRACJA NA WEBINAR

Zapraszam do udziału w webinarze!

Urszula Kozłowska

Ekspert ds. kadr i płac systemu Comarch ERP Optima

Użytkownicy

Polecane