Społeczność Comarch ERP | Użytkownicy Klienci Partnerzy Comarch
User Avatar
klient
Michał Kiełkiewicz
35 pkt
1 pytań
2 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
Michał Kiełkiewicz zapytał/a o
Techniczne
Techniczne pytań: 1617 | odpowiedzi: 6117

Norbert LongawaMirosław SmendaEwa Zwolak-MajkaWiesława MatrackaKarolina HajdukBłażej KrotoskiRobert JaniakMonika Kala
Handel
Handel pytań: 931 | odpowiedzi: 3544

Handel

Aleksandra NowickaTomasz FotijAnna SadowskaKsiegowoscwysockiPrzemysław ChrząstowskiPaweł ChrzanowskiJacek KieszkowskiGrzegorz Stanek

Export zasobów do csv.

Zaktualizowano 11 mie. temu

Witam. w jaki sposób wyeksportować zasoby z ustawionym wcześniej atrybutami do pliku CSV ?Comarch ERP Optima w wersji: 2012.4.1.1916 Pozdrawiam.Michał

User Avatar
klient
Jakub Joszt
0 pkt
1 pytań
0 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%

Po instalacji ostatniej poprawki z poziomu Altum ERP Update i próbie zalogowania się do Altum na serwerze wyskakuje monit o kolejnej instalacji poprawek (screen). Po zainstalowaniu Altum nie chce się otworzyć, a przy kolejnej próbie zalogowania ponownie chce instalować poprawki???

Aplikacja Comarch ERP AutoUpdate daje możliwość pełnej i komfortowej kontroli nad środowiskiem systemowym Comarch ERP Altum/Retail na oddziałach. Umożliwiają to akcje zdalne - instalacji/dezinstalacji/przywracania poprawek i dodatków. Istnieje również możliwość rozpropagowania nowej poprawki albo dodatku w całej sieci agentów. Dzięki temu możemy przygotować wcześniej środowisko do instalacji poprawek lub dodatków, co powoduje że ich instalacja nigdy dotąd nie była tak prosta.


Rys. 1 Okno główne Comarch ERP Auto Update - przyciski otwierające okno zarządzania odpowiednio poprawkami lub dodatkami.

Po wybraniu jednej z powyżej zaznaczonych opcji zostaniemy przeniesieni do okna zarządzania poprawkami/dodatkami. Cały proces jest analogiczny dla poprawek i dodatków. Artykuł skupia się, na opisie zarządzania poprawkami. Okno, które zostało wyświetlone w aplikacji, zawiera informacje o dostępnych poprawkach oraz wskazuje, które z nich są już zainstalowane na naszym komputerze. Dodatkowo ikonka przedstawiona na rysunku numer 2 informuje nas o tym czy dana poprawka jest zainstalowana w całej firmie. Czyli na wszystkich komputerach w sieci agentów aplikacji Comarch ERP AutoUpdate, na których zainstalowany jest system Comarch ERP Altum.Rys. 2 Status instalacji poprawki w sieci Agentów Auto Update.


Rys. 3 Wybór opcji akcji zdalnych dla poprawek w sieci agentów Comarch ERP Auto Update.

Dzięki funkcjonalności "Akcje zdalne" widocznej na powyższym rysunku możemy w łatwy sposób zarządzać instalacją poprawek na komputerach w oddziałach, na których zainstalowany jest system Comarch ERP Altum/Retail.

Instalacja zdalna poprawki


Po kliknięciu w akcję 'Instaluj' otworzy się kolejne okno aplikacji Comarch ERP Auto Update (rysunek numer 4), na którym widoczna będzie lista agentów podrzędnych i zainstalowanych na nich produktów Comarch ERP Altum/Retail oraz status instalacji wybranej poprawki . Jak można zauważyć na rysunku numer 4, poprawka ma status "Niepobrany". W takiej sytuacji można zamknąć okno instalacji poprawki, i z menu agentów podrzędnych wybrać opcję 'Pobierz'. Dzięki tej opcji będziemy mogli pobrać poprawkę dla całej sieci i przygotować środowisko przed rozpoczęciem instalacji (rysunek 5).

Rys. 4 Okno instalacji poprawki.


Rys. 5 Wybór opcji 'Pobierz' oraz okno pobierania poprawki dla wybranych agentów w sieci.

Po zaznaczeniu Agenta podrzędnego - Oddziału, dla którego będziemy pobierać poprawkę klikamy w przycisk 'Zdalne pobieranie' i w tym momencie rozpoczyna się proces wysyłania poprawki do agentów podrzędnych (rysunek 6).


Rys. 6 Wysyłanie poprawki dla agentów podrzędnych.

Po odebraniu poprawki przez wszystkich agentów w sieci, w oknie pobierania powinien widnieć status jak na rysunku numer 7 - "Pobrany".


Rys. 7 Status poprawki po rozpropagowaniu jej w całej sieci agentów.


Po pobraniu poprawki możemy przejść do jej instalacji zdalnej. Klikamy w przycisk 'Instaluj' znajdujący się na wstążce okna zarządzania poprawkami . Można zauważyć, że na wszystkich oddziałach poprawka ma status "Niezainstalowany". Zaznaczamy agentów dla, których chcemy zainstalować poprawkę i klikamy w przycisk 'Instalacja zdalna' (rysunek 8). W oknie tym możemy jeszcze zdecydować czy konieczne jest wykonanie kopii zapasowej bazy danych (zalecane jest pozostawienie tej opcji włączonej). Po kliknięciu w przycisk 'Instalacja zdalna' rozpoczyna się proces instalacji poprawki w sieci agentów.


Rys. 8 Okno instalacji poprawki w sieci agentów podrzędnych.


W trakcie procesu instalacji na komputerach, na których wykonuje się akcja instalacji bądź przywracania wyłączany jest system Comarch ERP Altum/Retail oraz wszystkie procesy z nim związane. Dzięki temu wykonanie akcji zdalnej jest w pełni automatyczne i odbywa się z komputera, na którym zainstalowany jest Agent Główny. Po zakończonym procesie instalacji powinien zmienić się status komponentów jak na poniższym rysunku.


Rys. 9 Status instalacji poprawki dla poszczególnych agentów podrzędnych.


Po zamknięciu okna i powrocie do okna z dostępnymi poprawkami/dodatkami jeżeli instalacja w całej sieci przebiegła poprawnie, to ikonka informująca o statusie instalacji poprawki/dodatku w sieci agentów powinna zmienić się na taką jaka przedstawiona jest na poniższym rysunku:


Rys. 10 Status instalacji poprawki dla całej sieci agentów.

Proces przywracania lub odinstalowywania zdalnego poprawek wywołujemy za pomocą przycisku 'Przywróć' i jest on analogiczny do procesu pobierania i instalacji. Można tutaj jedynie zaznaczyć, że akcja 'Przywróć' przywraca poprzednią wersję poprawki, lub odinstalowuje ją jeżeli nie ma wcześniejszej.
Proces akcji zdalnych dla dodatków działa dokładnie w ten sam sposób jak dla poprawek, czyli można zainstalować zdalnie dodatek albo można też wcześniej wysłać go do agentów podrzędnych oraz oczywiście odinstalować poprzednią wersję dodatku (rysunek 11).


Rys. 11 Okno akcji zdalnych dla dodatków.

Dodatkowo należy tutaj jeszcze raz podkreślić, że instalacja zdalna poprawek lub dodatków nie wymaga od nas wkładu pracy na innych maszynach w sieci, gdyż automatycznie wszystkie otwarte procesy takie jak system Comarch ERP Altum/Retail czy też wszystkie usługi, z których system korzysta jak np. usługi synchronizacji czy usługa przesyłania danych POS - DataService są podczas instalacji zdalnej wyłączane a po zakończeniu procesu instalacji usługi są dodatkowo ponownie uruchamiane, tak aby komputer był gotowy do pracy z systemem. Jest to kluczowe rozwiązanie do zapewnienia i utrzymania kompatybilnej i stabilnej wersji systemu Comarch ERP Altum/Retail w całej sieci agentów podrzędnych czyli w całej firmie.

Wraz z wydaniem wersji 2015.6 aplikacji Comarch ERP Auto Update udostępniona została nowa funkcjonalność aktualizacji wersji Auto Update u agentów podrzędnych za pomocą jednego kliknięcia. Funkcjonalność ta umożliwia wykonanie aktualizacji programu Comarch ERP Auto Update na wszystkich agentach w sieci jednocześnie. Do tej pory trzeba było wywoływać aktualizację indywidualnie dla każdego z agentów. W dużych sieciach było to uciążliwe i czasochłonne.

Rys. 1 Aktualizacja wersji Comarch ERP Auto Update dla wybranego agenta podrzędnego.


Po przejściu do okna zarządzania siecią agentów (rysunek 2), pojawi się lista agentów w sieci, na której można teraz zobaczyć obok kodu agenta numer wersji zainstalowanej aplikacji Comarch ERP Auto Update oraz znacznik orkeślający czy wersja ta jest aktualna (rysunek 3). Możliwe są tylko dwa statusy:

Wersja nieatkualna

Wersja aktualna

Rys. 2 Wybór zarządzania siecią agentów podrzędnych.

Rys. 3 Lista agentów podrzędnych - numer wersji i znacznik statusu aktualności wersji.

Gdy wersja, tak jak na powyższym rysunku, jest nieaktualna można zaktualizować ją za pomocą nowego przycisku 'Aktualizuj wszystkich' który znajduje się na wstążce (rysunek 4).

Rys. 4 Przycisk 'Aktualizuj wszystkich' na wstążce w oknie struktury agentów.

Po kliknięciu w ten przycisk rozpoczyna się aktualizacja wersji w całej sieci agentów (rysunek 5). Działanie takie ma na celu utrzymanie sieci agentów w spójnej wersji. Zalecane to jest do jej poprawnego działania.

Rys. 5 Aktualizacja całej sieci agentów - pasek postępu.


Rys. 6 Komunikat o zakończeniu akcji aktualizacji aplikacji dla agentów podrzędnych.

Jeżeli akcja zakończy się pomyślnie dla wszystkich agentów, jak to jest widoczne na powyższym rysunku, statusy na liście powinny wskazywać, że wersja jest aktualna , a numer wersji powinien być taki sam dla wszystkich agentów i spójny z numerem wersji agenta głównego.

Może jednak wystąpić sytuacja, że akcja zakończy się niepowodzeniem bo np. komputer na jednym z agentów podrzędnych będzie niedostępny. Wtedy aplikacja Comarch ERP Auto Update powiadomi nas komunikatem, który zawierać będzie informację o liczbie agentów, dla których aktualizacja nie powiodła się. Na liście agentów podrzędnych taki agent będzie oznaczony statusem "Wersja nieaktualna". Aby poznać dokładną przyczynę niepowodzenia, aktualizacji, należy przejrzeć logi aplikacji Comarch ERP Auto Update.

Katarzyna Telesz napisał/a o
Comarch ERP Altum
Comarch ERP Altum artykułów: 69

Comarch ERP Altum

Witold PodgórskiKamil LisowskiPiotr KurowskiMarta FedczyszynJarosław OlszaPaweł PilacińskiRobert ŻuberPiotr Budzinowski

Kreator dodatków

Zaktualizowano 5 lat temu

Wraz z wersją Comarch ERP Auto Update 2015.0.0 została udostępniona pierwsza wersja Kreatora Dodatków . Jest to narzędzie usprawniające tworzenie rozszerzeń dla produktów Comarch ERP. Stworzone dodatki są przystosowane do rozpowszechniania i instalacji w każdym oddziale struktury firmy za pomocą Comarch ERP Auto Update.

Instalacja aplikacji

Aby zainstalować Kreator Dodatków należy postępować analogicznie jak w przypadku pozostałych produktów Comarch ERP. Po przejściu na zakładkę Konfiguracja i podświetleniu drzewa konfiguracji produktów należy wybrać opcję Dodaj produkt w menu kontekstowym(1) lub na wstążce(2), a następnie produkt Comarch ERP Narzędzia (Rysunki 1 i 2). Przy wyborze komponentu należy wskazać komponent Kreator Dodatków (Rysunki 3 i 4).


Rys. 1.Wybór produktu Comarch ERP Narzędzia(1).


Rys. 2.Wybór produktu Comarch ERP Narzędzia(2).


Rys. 3.Wybór komponentu Kreator Dodatków(1).


Rys. 4.Wybór komponentu Kreator Dodatków(2).

Pobranie i instalacja najnowszej wersji Kreatora Dodatków jest możliwa standardowo na oknie głównym programu Comarch ERP Auto Update lub z poziomu akcji zaawansowanych.
Za pomocą akcji zdalnych Kreator Dodatków może również zostać zainstalowany na dowolnym oddziale w strukturze firmy.


Obsługa aplikacji


Interfejs kreatora dodatków został stworzony w sposób prosty i przejrzysty dla użytkownika. Menu główne otwierane jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu aplikacji. W jego skład wchodzą 4 akcje (Rysunek 5):
1. Stwórz nowy - przenosi użytkownika do pierwszego kroku kreacji nowego dodatku,
2. Wczytaj nowy - dodatek istniejący w podanej przez użytkownika lokalizacji zostaje wczytany na listę dodatków kreatora,
3. Konfiguracja - przenosi użytkownika do okna konfiguracji aplikacji,
4. Pomoc - wyświetla plik pomocy kreatora (Tworzenie dodatków).


Rys. 5.Menu główne Kreatora dodatków.

Na ekranie głównym aplikacji znajdują się przycisk Stwórz nowy\Wczytaj dodatek(1)(jest to lista rozwijana) oraz lista dodatków(2) (Rysunek 6). Przycisk widoczny w prawym górnym rogu ekranu aplikacji pozwala użytkownikowi na rozpoczęcie procesu tworzenia nowego dodatku\ wczytanie już istniejącego z podanego katalogu.


Rys.6.Ekran główny Kreatora dodatków.

Proces tworzenia nowego dodatku składa się z trzech kroków:
1. Konfiguracja dodatku -krok, w którym użytkownik definiuje podstawowe informacje o tworzonym dodatku (Rysunek 7),


Rys.7. Pierwszy krok tworzenia dodatku.

2. Wybór akcji - krok, w którym użytkownik wybiera akcji, które zostaną wykonane w trakcie instalacji dodatku (Rysunek 8),


Rys.8. Drugi krok tworzenia dodatku.

3. Edycja manifestu - jest to opcjonalny krok przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników. Umożliwia edycję pliku manifest.xml (Rysunek9).


Rys.9. Trzeci krok tworzenia dodatku.

Na liście dodatków wyświetlane są wszystkie stworzone i wczytane przez użytkownika dodatki. Każdy z dodatków jest dedykowany dla wybranego produktu i jego określonej wersji. Oznacza to, że będzie on widoczny i możliwy do zainstalowania tylko wtedy, jeśli został wcześniej zainstalowany odpowiedni produkt w odpowiedniej wersji. W innym przypadku dodatek nie będzie widoczny na zakładce Dodatki w programie Comarch ERP Auto Update.
Dodatki widoczne na ekranie głównym kreatora mogą być modyfikowane przez użytkownika oraz usuwane. Istnieje również opcja tworzenia nowego dodatku na podstawie już istniejącego. Dzięki temu możliwe jest szybkie utworzenie nowej wersji dodatku, ponieważ znaczna część informacji jest uzupełniana automatycznie. Po zapisaniu powstaje dodatek o takiej samej nazwie z wyższym numerem wersji.
Więcej informacji na temat Kreatora Dodatków jest dostępnych w dokumencie Tworzenie dodatków dostępnym z poziomu aplikacji (Menu - Pomoc).

Wraz z wydaniem naszych produktów wersji 2015.0 zmieniono sposób licencjonowania. Za sprawdzanie licencji dla wszystkich produktów Comarch ERP odpowiadała będzie aplikacja Comarch ERP Menadżer Kluczy. Aby uprościć jej instalację i konfigurację została ona dodana jako produkt instalowany za pomocą Comarch ERP Auto Update.


Rysunek 1. Comarch ERP Menadżer Kluczy

Produkt ten zostanie automatycznie dodany na ekran główny w trakcie aktualizacji aplikacji Comarch ERP Auto Update. Aby możliwe było jego zainstalowanie należy przejść do konfiguracji aplikacji, zaznaczyć odpowiedni komponent, a następnie kliknąć konfiguracja.


Rysunek 2. Konfiguracja produktu Comarch ERP Menadżer Kluczy

Następnie należy uzupełnić konfigurację produktu podając adres lokalnego serwera SQL, poprawne dane logowania oraz informacje dotyczące licencji.


Rysunek 3. Konfiguracja Comarch ERP Menadżera Kluczy

Serwer - adres lokalnej instancji serwera MS SQL.
Login - login użytkownika SQL. Użytkownik musi mieć przypisaną rolę sysadmin.
Hasło - hasło użytkownika SQL.
ID klienta - unikalny numer identyfikacyjny przypisywany do każdego klienta Comarch ERP. Numer ten może posiadać maksymalnie 6 cyfr.
PIN - 4 cyfrowy kod powiązany z numerem ID klienta.
Numer klucza - 10 cyfrowy klucz powiązany z zakupionymi licencjami na oprogramowanie Comarch ERP.

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych możliwa będzie instalacja aplikacji z poziomu ekranu głównego Comarch ERP Auto Update. Ponieważ Comarch ERP Menedżer Kluczy może być instalowany tylko jeden raz na jednej maszynie, będzie dostępny jedynie z poziomu profilu głównego (dowiedź się więcej: Profile w Comarch ERP Auto Update).


Rysunek 4. Instalacja Comarch ERP Menadżera Kluczy

Po zakończeniu procesu instalacji Comarch ERP Menadżer Kluczy zostanie uruchomiony, a wpisany wcześniej numer licencji zweryfikowany. Odpowiedni kolor ikony informował będzie o tym czy licencja została poprawnie aktywowana na serwerze.

Kolor czerwony - podane dane dotyczące klucza są niepoprawne lub wystąpił problem z połączeniem.
Kolor zielony - licencja została aktywowana.


Rysunek 5. Uruchomienie Comarch ERP Menadżera Kluczy

Więcej informacji na temat instalacji nowego produktu można znaleźć w dokumencie "Comarch ERP Auto Update - Dokumentacja Użytkownika Systemu".

W programie Comarch ERP Auto Update 2015.0.0 została udostępniona nowa funkcjonalność - Profile. Jest ona skierowana głównie dla partnerów i środowisk testowych programów Comarch ERP, nie oznacza to jednak, że zastosowania nowej funkcjonalności nie znajdą dla siebie klienci w tworzeniu środowisk produkcyjnych.

Funkcjonalność profili została wprowadzona, ponieważ często potrzebne jest równoległe utrzymywanie i korzystanie z kilku wersji produktu np. przez partnerów lub podczas pracy nad wersją rozwojową. Wcześniejsze wersje programu umożliwiały posiadanie tylko jednej zainstalowanej wersji produktu. Od wersji 2015.0.0 poszczególne profile oznaczać będą dla użytkownika zestaw konfiguracji umożliwiający stworzenie niezależnego środowiska do pracy z produktami.

Nowa funkcjonalność nie wpływa bezpośrednio na działanie dostępnych w aplikacji funkcji, takich jak instalacja, aktualizacja czy dezinstalacja produktu. Dla każdego profilu z osobna akcje te wykonywane są według dotychczas działających mechanizmów.

Wyróżniamy dwa rodzaje profili: profil główny i profile dodatkowe. Profil główny jest tworzony przy instalacji aplikacji Comarch ERP Auto Update i odpowiada obecnie znanej konfiguracji programu. Oznacza to również, że dla obecnych użytkowników programu przy aktualizacji konfiguracja zostanie zamieniona na Profil główny.Profile dodatkowe można utworzyć z poziomu interfejsu aplikacji. Karta profili jest dostępna z poziomu zakładki Konfiguracja po wybraniu na ribbonie opcji Profile (Rysunek 1).

Rys.1. Przejście na zakładkę konfiguracji profili.

Zakładka Konfiguracja profili zawiera listę stworzonych profili wraz z informacją o zainstalowanych produktach (Rysunek 2). Jeśli w programie będzie istniał więcej niż jeden profil to w trakcie logowania użytkownik ma możliwość wybrania profilu, na którym chce pracować (Rysunek 3). Krok ten jest pomijany, gdy Profil zostanie oznaczony jako domyślny. Użytkownik może to zrobić w kolumnie 'Domyślny' na karcie konfiguracji profili lub przy uruchamianiu programu.

Rys.2. Konfiguracja profili - lista dostępnych profil i przycisk Dodaj.

Rys. 3. Wybór profilu przy starcie programu.

Po kliknięciu 'Dodaj' (Rysunek 2) na karcie Konfiguracja profili wyświetlana jest karta kreacji nowego profilu podzielona na dwie części: Konfiguracja i Połączenie (Rysunek 4). Pierwsza z nich dotyczy ustawień aplikacji dla danego profilu. Wymagane jest tutaj podanie dla nowego profilu:
1. nazwy,
2. kodu składającego się maksymalnie z 5 znaków,
3. klucza licencyjnego lub kodu agenta w przypadku połączenia jako agent podrzędny,
4. katalogu instalacyjnego ,
5. domyślnego języka profilu,
6. portu bazowego.

Druga część odpowiada za konfigurację połączenia do agenta nadrzędnego. W przypadku zaznaczenia opcji Połącz z serwerem Comarch profil będzie traktowany jak profil agenta głównego. Wtedy pola adres usługi nadrzędnej i port zostaną uzupełnione automatycznie, a profil będzie łączył się z serwerem update.comarch.com. Gdy opcja zostanie odznaczona wtedy profil będzie odpowiadał agentowi podrzędnemu i należy podać dane do połączenia z agentem nadrzędnym.

Rys. 4. Karta kreacji nowego profilu.

Każdy stworzony profil (z wyjątkiem profilu głównego) może zostać usunięty za pomocą przycisku Usuń (1)(Rysunek 5). Warunkiem do usunięcia profilu jest odinstalowanie wszystkich komponentów dla skonfigurowanych dla niego produktów. Nie można usunąć profilu, który jest w danym momencie uruchomiony. W przypadku usunięcia profilu domyślnego, żaden z pozostałych nie przejmie tej funkcji. Wraz z usunięciem profilu zostaną usunięte: baza plikowa i wpisy w rejestrze dotyczące danego profilu.

Rys. 5. Konfiguracja profili - przycisk Usuń(1) i Przełącz profil(2).

Z poziomu aplikacji jest również możliwa zmiana profilu. Po zaznaczeniu odpowiedniego wiersza w tabeli i kliknięciu w przycisk Przełącz profil (2)(Rysunek 5) aplikacja zostanie zrestartowana i uruchomiona na nowo na wybranym profilu. Restart dotyczy aplikacji oraz usługi.

Każdy nowo utworzony profil posiada niezależną konfigurację, bazę plikową, niezależny katalog instalacyjny i katalogi pobierania dodatków oraz poprawek. Na profilu dodatkowym będzie możliwość instalacji produktów w wersji 2015.0.0.0 i nowszych. Comarch ERP Auto Update tworzy skróty o domyślnej nazwie jedynie dla profilu głównego. Dla pozostałych profili utworzone zostaną skróty zawierające w swojej nazwie również nazwę profilu. Należy pamiętać, że Comarch ERP Auto Update nie pozwala na pracę na więcej niż jednym profilu jednocześnie.

Najnowsza wersja aplikacji Comarch ERP Auto Update dostarcza użytkownikom zmodyfikowaną wersję funkcji pozwalającej na instalację nowej wersji aplikacji Comarch ERP Altum i Comarch ERP Mobile na oddziałach z poziomu agenta głównego. Wersje wcześniejsze pozwalały na tego typu akcję, jednakże była ona pracochłonna, ponieważ wymagała wywołania akcji na każdym z oddziałów z osobna. Wersja 6.1 wprowadza możliwość wykonania dowolnej akcji dla wszystkich wybranych przez użytkownika oddziałów.

Rysunek 1. Widok struktury agentów podrzędnych

Dzięki dodaniu widocznych na rysunku 1 pól wyboru możliwe jest szybkie zaznaczenie wszystkich komponentów danego produktu dostępnych w sieci (znacznik 1), konkretnych oddziałów (znacznik 2) lub konkretnego produktu na danym oddziale w przypadku, gdy skonfigurowany jest więcej niż jeden produkt (znacznik 3).

Po dokonaniu wyboru użytkownik ma możliwość wykonania jednej z widocznych w menu wstążki akcji:

 • Pobierz,
 • Instaluj,
 • Przywróć,
 • Odinstaluj.

Po zakończeniu akcji dla każdego z oddziałów wyświetlany jest stosowny komunikat z informacją o zakończeniu akcji bądź błędzie.


Należy zwrócić uwagę na to, że o ile akcje instalacji, przywrócenia poprzedniej wersji i dezinstalacji odbywają się niezależnie na wszystkich zaznaczonych oddziałach (mogą być wykonane jednocześnie), o tyle pobieranie jest wykonywane równolegle dla tylu oddziałów, dla ilu zostało to zdefiniowane w konfiguracji (domyślnie dla dwóch). Dodatkowo wysyłanie wersji na kolejne poziomy w poszczególnych gałęziach struktury oddziałów jest od siebie całkowicie niezależne.

W przypadku, gdy użytkownik posiada dokładną wiedzę na temat struktury sieci oraz prędkości łącza pomiędzy poszczególnymi oddziałami może zmodyfikować tę wartość tak, aby zapewnić optymalny czas przesyłania danych.

Poniżej przedstawiono przykładową strukturę oddziałów i prędkość łącza dla nich). Literami U i D oznaczono na rysunku maksymalną dostępną prędkość wysyłania centrali(U - upload) i pobierania oddziałów (D - download).

Maksymalną ilość otwartych połączeń dla agentów podrzędnych (n) powinna wyznaczać następująca zależność pomiędzy prędkością pobierania a wysyłania:

 • w przypadku, gdy każdy z oddziałów posiada takie samo łącze:

 • w przypadku, gdy oddziały posiadają różne prędkości łącza dla dowolnie wybranych n oddziałów:

Przedstawiona zależność oznacza, że w celu optymalnego działania sieci, prędkość wysyłania danych z centrali powinna być większa bądź równa sumie prędkości pobierania danych na oddziałach.

Dla przedstawionego na rysunku 4 przykładu, maksymalna liczba otwartych połączeń dla agentów podrzędnych wynosi 5.

Zachęcamy do korzystania z nowych funkcji Comarch ERP Auto Update!

W programie Comarch ERP Auto Update od wersji 6.0 istnieje możliwość odinstalowania produktów/komponentów Comarch ERP Altum i Comarch ERP Mobile bez konieczności wykonywania kilkukrotnego rollbacku, jak we wcześniejszych wersjach aplikacji. Akcja odinstalowywania dostępna jest zarówno lokalnie jak i zdalnie. Aby odinstalować produkt/komponent lokalnie należy wybrać na ekranie głównym Akcje zaawansowane (Rysunek 1), a następnie opcję czwartą - Odinstalowanie wskazanej wersji produktu (Rysunek 2).

Rysunek 1. Przejście na okno Akcji zaawansowanych.

Rysunek 2. Kreator zaawansowanych akcji z dostępną opcją Odinstalowania wskazanej wersji produktu.

Rysunek 3. Konfiguracja dezinstalacji.

W trakcie tego procesu zostaną usunięte katalogi instalacyjne wraz z istniejącymi plikami archiwum wersji oraz wszystkimi innymi plikami użytkownika, które będą się znajdować w folderze instalacyjnym produktu. Nastąpi wyrejestrowanie usług oraz usunięte zostaną skróty do aplikacji dostępne zarówno w menu start jak również te na pulpicie. Opcjonalnie użytkownik ma do wyboru czy chce również usunąć wersje wskazanego produktu z katalogu pobierania lub\oraz kopie zapasowe konfiguracji komponentu - druga opcja możliwa tylko dla Comarch ERP Altum (Rysunek 3). Domyślne ustawienie tych parametrów jest pobierane z zakładki Konfiguracja - Konfiguracja deinstalacji (Rysunek 4), gdzie użytkownik może dokonywać zmian. Zostaną również zamknięte wszystkie powiązane procesy, o czym użytkownik zostanie poinformowany (Rysunek 5).

Rysunek 4. Konfiguracja dezinstalacji na zakładce Konfiguracja.

Rysunek 5. Pytanie dotyczące zamknięcia powiązanych procesów.

Odinstalowywanie zdalne

W przypadku zdalnego wykonywania akcji możemy odinstalować całe produkty, a nie poszczególne komponenty. Po wybraniu produktów i kliknięciu Odinstaluj (Rysunek 6) cały proces przebiega analogicznie jak w przypadku odinstalowywania lokalnego. Domyślne ustawienia konfiguracji dezinstalacj są w tym przypadku takie same jak ustawienia agenta podrzędnego i ich wybór nie jest dostępny.

Rysunek 6. Akcje zdalne - odinstalowywanie.

Po zainstalowaniu programu Comarch ERP Altum\Retail w celu jego poprawnej aktualizacji za pomocą Comarch ERP Auto Update wymagana jest prawidłowa konfiguracja zainstalowanych komponentów: Centrala Serwer, Retail Backoffice Serwer i Business Intelligence Serwer. Pozostałe komponenty nie wymagają dodatkowej konfiguracji.

Po przejściu na zakładkę Konfiguracja (Rysunek 1) i podświetleniu wybranego komponentu należy wybrać opcję Konfiguracja na ribbonie (1) lub w menu kontekstowym (2) (Rysunek 2).

Rysunek 1. Przejście na zakładkę Konfiguracja.

Rysunek 2. Przejście na zakładkę konfiguracji komponentu Centrala Serwer.

Dla komponentów Centrala Serwer i Retail Backoffice Serwer wymagane jest podanie nazw zarówno bazy konfiguracyjnej jak i bazy firmowej (Rysunek 3). W przypadku Business Intelligence Serwer konfiguracja dotyczy tylko bazy firmowej (Rysunek 4). Dla każdej używanej bazy należy podać również instancję serwera SQL, na którym się ona znajduje. Ostatnią rzeczą w uzupełnieniu konfiguracji jest podanie sposobu logowania do bazy danych. Jeżeli serwer SQL znajduje się na innym komputerze niż komputer, na którym uruchomiona jest usługa Comarch ERP Auto Update Service to wtedy zalecane jest używanie logowania SQL, czyli poprzez podanie loginu i hasła. Jeśli natomiast serwer SQL z bazą danych znajduje się na tym samym komputerze co usługa to wtedy możliwe jest używanie loginu zintegrowanego. Jeśli użytkownik wskaże logowanie zintegrowane wtedy logowanie do bazy odbywa się na takim samym koncie, na którym działa usługa Comarch ERP Auto Update Service.

Rysunek 3. Konfiguracja komponentu Centrala Serwer.

Rysunek 4. Konfiguracja komponentu Business Intelligence Serwer.

W zakładkach konfiguracji komponentów dostępny jest dla każdej bazy przycisk Test połączenia, który po naciśnięciu zwróci odpowiedni komunikat. Jeśli połączenie jest prawidłowe użytkownik dostanie komunikat jak na Rysunku 5., natomiast jeśli nie ma połączenia z bazą - użytkownik otrzyma taką informację wraz z prawdopodobną przyczyną braku połączenia (Rysunek 6, Rysunek 7).


Rysunek 5. Komunikat informujący o prawidłowym połączeniu z bazą danych.


Rysunek 6. Brak połączenia z bazą danych spowodowany wybraniem bazy firmowej w miejscu bazy konfiguracyjnej.

Rysunek 7. Brak połączenia z bazą danych spowodowany brakiem połączenia z serwerem.

Po zainstalowaniu Comarch ERP Altum\Retal w Menu Start w folderze Comarch ERP jest dostępny Konfigurator służący m.in. do kreacji baz. Jeśli użytkownik korzystał z Konfiguratora wszystkie ustawienia dotyczące konfiguracji automatycznie przeniosą się w odpowiednie miejsce w Comarch ERP Auto Update. Jeśli natomiast użytkownik skorzystał z Managera baz ustawienia te muszą zostać wypełnione ręcznie.


W przypadku, gdy użytkownik nie skonfiguruje ustawień dotyczących baz danych i rozpocznie proces aktualizacji otrzyma komunikat o treści:


"Weryfikacja zakończona niepowodzeniem. Szczegóły:
- Połączenie do bazy firmowej - Nie skonfigurowano połączenia do firmowej bazy danych. Należy poprawnie skonfigurować połączenie do bazy w konfiguracji komponentu.
- Połączenie do bazy konfiguracyjnej - Nie skonfigurowano połączenia do konfiguracyjnej bazy danych. Należy poprawnie skonfigurować połączenie do bazy w konfiguracji komponentu.
Więcej szczegółów w logach aplikacji" (Rysunek 8).

Rysunek 8. Komunikat informujący użytkownika o braku konfiguracji baz danych instalowanych komponentów.

W wersji 6.2 programu Comarch ERP Auto Update została wprowadzona funkcjonalność weryfikacji poprawności pobranych plików archiwum instalowanych produktów:

 • Comarch ERP Altum/Retail,
 • Comarch ERP Mobile Sprzedaż,
 • Comarch ERP Mobile Magazyn,
 • Comarch ERP Mobile Flota

wraz z akcją ponownego pobierania uszkodzonych plików.

Analiza poprawności odbywa się w momencie walidacji instalacji zarówno z poziomu ekranu głównego, jak i akcji zaawansowanych. W przypadku wykrycia błędu w archiwum instalacja zostaje przerwana. Przykładowy komunikat z informacją o błędzie widoczny jest na Rysunku 1.

Rysunek 1. Komunikat błędu walidacji instalacji podczas instalacji komponentu Comarch ERP Altum - Retail POS.

Wznowienie akcji możliwe jest przy pomocy przycisku "ponów próbę". Po jego kliknięciu użytkownik otrzyma komunikat z pytaniem następującej treści: "Czy chcesz jeszcze raz pobrać uszkodzone pliki archiwum?".

Rysunek 2 Ponowne pobieranie archiwum

Zatwierdzenie komunikatu będzie skutkowało usunięciem uszkodzonych archiwów z dysku, a następnie ponownym ich pobraniem. Po skończonej operacji instalacja komponentów będzie kontynuowana.

W kolejnej wersji programu Comarch ERP Auto Update zostanie dodana weryfikacja archiwów również po akcji pobierania oraz ponowienie operacji z poziomu zakładki "Struktura agentów" w kontekście akcji zdalnych. Dzięki temu Uszkodzona paczka instalacyjna nie zostanie rozpowszechniona do kolejnych agentów podrzędnych.

Wraz z zainstalowaniem programu Comarch ERP Auto Update w wersji 6.1 lub wyższej aktywowana zostanie nowa funkcja automatycznego aktualizowania. Aktualizacja będzie wymuszana zawsze wtedy, gdy pojawi się nowa wersja programu, chyba że użytkownik skonfiguruje inaczej. Zmiana tego ustawienia jest zawsze możliwa w zakładce konfiguracji poprzez zaznaczenie lub odznaczenie pola wyboru "Aktualizuj automatycznie przy starcie programu" zaznaczonego ramką na rysunku poniżej.

Rysunek 1. Checkbox do konfiguracji aktualizacji Auto Update.

Jeśli parametr zostanie odznaczony, to aktualizacja programu będzie odbywała się w taki sam sposób jak do tej pory. Użytkownik na oknie wyboru pojawiającym się przy uruchomieniu programu może zdecydować czy chce zainstalować nową wersję. Przy zaznaczonym parametrze pytanie to będzie pomijane i aktualizacja będzie wykonywana bez dodatkowej zgody użytkownika.

Witamy!

Z racji przeniesienia naszego dotychczasowego bloga do Społeczności Comarch ERP postanowiliśmy przypomnieć listę postów, które dotychczas zostały opublikowane w ramach obszaru Retail. Informacje archiwalne są dostępne na "starym" blogu.

Poniżej znajduje się lista archiwalnych postów. Zapraszamy do lektury.

Zespół Comarch ERP Retail

Comarch ERP Retail POS

Nowości w Comarch ERP Retail 6.0 - Numeratory oddziałowe na POS.

Nowości Comarch ERP Retail 6.0 - Zmiany w tworzeniu i synchronizacji profili stanowiska POS

Artykuły powiązane

Inicjalizacja sesji operatora

Fiskalizacja faktur

Inicjalizacja bazy lokalnej POS

Nadanie numeracji na stanowisku POS

FAQ - Ustawienia interfejsu stanowiska sprzedażowego POS

Powiązanie pracowników (asystentów) z dokumentami

FAQ Rejestracja zamówień wewnętrznych na stanowisku POS

Tworzenie profilu stanowiska sprzedażowego POS na centrali i rozpropagowanie go na wszystkie oddziały

FAQ Definiowanie ilości kopii wydruków na stanowisku POS z poziomu Retail

FAQ tryby pracy na POS

FAQ zmiana skrótów klawiaturowych na POS

Obsługa bonów

Ceny dla kontrahenta na POS

Uprawnienia dla operatora na POS

Zmianowość na POS

Comarch ERP Retail

Eksport dokumentów z systemu Comarch ERP Retail według daty wystawienia

Nowości Comarch ERP Retail 6.0 - Zmiany w tworzeniu i synchronizacji profili stanowiska POS

Synchronizacja różnicowa systemów Comarch ERP XL 2014 i Comarch ERP Retail 6.0

Zmiany w cennikach i sposobie pobierania cen na dokumenty

Workflow w centrali i oddziałach

Pobieranie błędów

FAQ - Konfiguracja harmonogramów synchronizacji

FAQ - Konfiguracja raportów synchronizacji w Comarch Retail

Generator bonów

FAQ - Synchronizacja selektywna

Obsługa okresów operacji handlowych

Cenniki autonomiczne

Raporty mailowe w synchronizacj Retail

Comarch ERP Auto Update

Nowości w Comarch ERP Auto Update 6.0 - poprawki

Konwersja cech na środowisku testowym zawierającym Centralę Serwer oraz Backoffice Serwer na jednej maszynie

Instalacja dodatków

Dashboard i kreator zaawansowanej instalacji

Comarch ERP Auto Update - ujednolicenie typów agentów

Użytkownicy

Polecane